HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

För ett par år sedan kunde man konstatera att barnens genomsnittliga vistelsetid på förskolan ökat från 29 timmar i veckan år 2005 till 31 timmar. Foto: Hasse Holmberg / TT

Barn är allt längre tid på förskolan

Upp till 55 timmar i veckan tillbringar en del av barnen i Karlskrona på förskolan. En lösning vore flexiblare arbetstid för småbarns­föräldrar och en arbets­tidslag för barn, säger experter som Blekinge­nytt talat med.

Nyheter · Publicerad 00:00, 28 jan 2015

En undersökning i Karlskrona kommun visar att 100 barn vistas i sina förskolor upp till 55 timmar i veckan.

– Det är en trend som vi egentligen har känt av i flera år bakåt i tiden, att vistelsetiden ökar på förskolan, och som det ser ut just nu är det ingen vikande trend.

Snarare tvärtom, säger Marina Eriksson, kvalitetscontroller vid Karlskrona kommun, till Blekingenytt.

Kerstin Kruber, psykolog inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, i Blekinge, anser att inga barn borde vara så många timmar på förskolan.

– Jag tror att vi ska fråga oss hur vi vill att vårt liv ska se ut och vad som är viktigt, säger hon till Blekingenytt, som uppger att flera personer som de talat med önskar både flexiblare arbets­tider för småbarnföräldrar och en speciell arbetstidslag för barn.

Barn har rätt att vara på förskolan eller familjedaghemmet så lång tid som föräldrarna arbetar eller studerar, plus restid. Att barn därför är på förskolan tio timmar i sträck är inte ovanligt.

För ett par år sedan kunde man konstatera att barnens genomsnittliga vistelsetid på förskolan ökat från 29 timmar i veckan år 2005 till 31 timmar. Detta enligt en debattartikel i Svenska Dagbladet i september 2013, som hänvisade till en föräldraundersökning som Skolverket låtit genomföra.

Barnombudsmannen (BO) har upprepade gånger föreslagit att barn i förskolan och fritidshemmet ska omfattas av arbetsmiljölagen, och att en regel ska införas om att barnen ska representeras av ett barnskyddsombud, en förälder eller någon i personalgruppen.

Mats Pertorft, tidigare riksdagsledamot för Miljöpartiet, motionerade 2013 om att ändra arbetsmiljölagen så att förskolebarn får samma skydd som skolbarn.

– Rent principiellt är det konstigt att arbetsmiljölagen inte ska gälla för barn. Det borde vara aktuellt att ta upp nu, när den rödgröna regeringen aviserat att man vill lyfta barnperspektivet och införliva barnkonventionen med svensk lag, säger han till Världen idag.

– Men då skulle man vara tvungen att se över miljön i förskolorna rejält och till exempel fundera över hur barn kan göras mer delaktiva. Här kommer också frågan om att minska barngrupperna in. Det skulle inte bli billigt, men det är ju väldigt viktiga frågor.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Läs mer:
"Positiva forskningsresultat om förskolan har överbetonats"

 

Koalitionsbildande – ett spel Netanyahu behärskar bäst av alla

Israelkommentar Formellt sett börjar koalitionsbildandet nästa vecka, men i praktiken har den pågått sedan den dag då Benjamin Netanyahu utlyste nyval i december. Nu...

Trollkonstnären Netanyahu

Det israeliska valet är över och resultatet blev som förväntat en seger för högersidan. Netanyahu lyckades till och med leda Likud till att bli det...

Judisk ortodox lärarinna blev populär på arabisk skola

Hon heter Ital Levy och är en ortodox judinna som undervisar i hebreiska. Det som är speciellt är att hon gör detta på en arabisk skola i Umm...