Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Baptister öppnar för Gardell

Nyheter · Publicerad 11:02, 3 apr 2009
Baptister öppnar för Gardell Norrmalmskyrkan kritiseras för att använda boken "Om Jesus" för samtalStockholmsförsamlingen Norrmalmskyrkan kritiseras för att ha öppnat upp för Jonas Gardell att tala utifrån hans nyutgivna bok "Om Jesus".
Martin Helgesson vid Credoakademin reagerade på att inga kritiska frågor ställdes under den frågestund som följde Gardell föredrag.
I stället applåderade församlingen.


Jungfrufödseln, att Jesus är Gud, att han var fri från synd och människans behov av omvändelse. Detta förnekas av Jonas Gardell i hans nya bok "Om Jesus". Nu vill Norrmalmskyrkan i Stockholm använda boken som "inspiration" i samtalskvällar om Jesusbilder.
På sin blogg har samfundsledaren Stefan Swärd (Evangeliska frikyrkan) kritiserat församlingen.
Martin Helgesson, Credoakademin, var närvarande vid det besök som Jonas Gardells gjorde i församlingen, den 19 mars, ett besök som föregick samtalskvällarna.

– I Norrmalmskyrkan verkade man väldigt positiv och han fick ordentliga ovationer. Det verkade som om man tyckte att han gav en intressant och berikande bild av Jesus, säger han.
Från församlingens sida sa ingen emot Gardell. Den enda fråga som kan kallas kritisk, enligt Helgesson, besvarades mycket vagt.
Någon undrade hur Gardell bedömde vad som var sant i Bibeln. Martin Helgesson, som har arbetat med studentrörelsen Credos diskussionsmaterial om kristen tro, Pax, är skeptisk till Jonas Gardells bok som samtalsunderlag.

– Boken ger en mycket ensidig vinkling. Trots att den ger bilden av att presentera den breda fåran av Jesusforskningen, presenterar den ett ensidigt forskningsperspektiv som inte alls rör sig mot mittfåran. En intressantare bok skulle ha varit Lee Strobels "Vilken Jesus ska jag tro på", som ger ett brett perspektiv, säger Martin Helgesson.

Stefan Albinsson, pastor i Norrmalmskyrkan, som även kommer att leda samtalskvällarna, menar att syftet med Jonas Gardells besök inte var en debatt.
– Det är inte så att Jonas Gardell är pastor i Norrmalmskyrkan. Det var inte heller frågan om en predikan, eller en del av församlingens förkunnelse. Skälet till att han kom hit var att han hade släppt boken, vilket är en stor händelse. Han har också en bakgrund i vår kyrka, då han växte upp här.

– Samtalskvällarna är ett bättre tillfälle för fler röster att göra sig hörda. Då får man vrida och vända på texterna. Jag för hellre samtalet om omvändelse, Guds son och förlåtelse
i ett mindre sammanhang.

Vad anser Norrmalmskyrkan då om den tolkning av kristen tro som Gardell för fram?

– Församlingens gemensamma tolkning av den kristna tron, är den som finns formulerad i vår församlingsordning. Vi tror på en treenig Gud och på Jesus Kristus som frälsare.
– Församlingen har ingen anledning att ändra sin bekännelse bara för att Gardell höll ett intressant föredrag.

Ändå låter ni honom stå oemotsagd?

– Låt oss se Jonas Gardells kväll som en del i ett samtal. Det var inte frågan om en debattkväll, utan ett föredrag som han höll utifrån sin bok

Jacob Rudolfsson
jacob.rudolfsson@varldenidag.se

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...