Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

”Att få barn är ingen mänsklig rättighet”

Nyheter · Publicerad 00:00, 2 nov 2012

Att få barn är ingen mänsklig rättighet. Det argumentet betonades starkt när frågan om surrogatmödraskap ska tillåtas i Sverige diskuterades i Lund i onsdags.

LUND I mars beslutade riksdagens socialutskott att frågan om surrogatmödraskap i Sverige ska utredas förutsättningslöst. Att på detta sätt hjälpa barnlösa är inte tillåtet enligt svensk lagstiftning. Däremot erbjuds möjligheten på många andra håll i världen – inte bara i Indien och Ukraina, utan även inom EU – och den utvägen är inte förbjuden för svenska par.

Med anledning av utredningen, som både KD och V sa blankt nej till, men av olika skäl, anordnade katolska rörelsen Respekt, i samarbete med studieförbundet Bilda, en samtalskväll på Stadsbiblioteket i Lund. Talare var Nils-Eric Sahlin, bland annat professor i medicinsk etik i Lund och ledamot i Statens medicinsk-etiska råd, SMER, Kerstin Hedberg Nyqvist, sjuksköterska och docent i pediatrisk omvårdnad vid Uppsala universitet, Anders Åkesson, regionråd i Region Skåne, tillika SMER-ledamot, Malmö,  samt Axel Carlberg, doktor i etik vid Lunds universitet. Den senare även kvällens moderator.
Att frågan om värdmödrar – en enligt Nils-Eric Sahlin mindre negativt laddad beteckning – är minst sagt komplicerad var panelen överens om. Själv redogjorde han för en mängd argument både för och emot. För talar  bland annat ett stort behov av att hjälpa den som saknar livmoder eller där spermieproduktionen är nedsatt, samt att det ger homosexuella och ensamstående en möjlighet att få barn.

Argumentet mot är dock minst lika många: barn som handelsvara. Vad händer om barnet är missbildat – har man då reklamationsrätt? Juridiska oklarheter. Vem ska betala – den enskilde eller en redan hårt belastad sjukvård? Och kvinnorna som ställer upp med sina kroppar får bara en ringa del av de pengar som är i omlopp, medan lejonparten går till mellanhänder.

Kerstin Hedberg Nyqvist ser inga som helst fördelar med surrogatmödrarskap och pekade på en mängd implikationer – inte minst då barnperspektivet
– I barnens värld finns ytterligare en kvinna, som är för dem okänd. Och att söka sina föräldrar är en drift, sa hon och pekade på att även om detta kan ställa till problem för adoptivbarn, har det visat sig att donatorbarn har det ännu svårare.
– I Sverige verkar det som om att det är en rättighet att ha barn, fortsatte hon och pekade i stället på adoption som en möjlighet för barnlösa.
Politikern Anders Åkesson betonade att han inte hade tagit ställning i sak, men pekade på att utvecklingen i Sverige har gått från en återhållsam till en mer tillåtande inställning till bland annat homosexuella.
– Vi har en verklighet att förhålla oss till. Och där andra dörrar är stängda är surrogatmödraskap kanske en möjlighet, sa han, som också slog fast att om Sverige ska öppna för surrogatmödraskap ska det vara av altruistiska (osjälviska) och inte kommersiella motiv.

Publiken hade också möjlighet att komma med inlägg.
– Det finns en stark opinion mot kommersiell organhandel, och jag är lite förvånad över att opinionen här inte är lika stark och att det tydligen är ok att betala för ett barn, sa till exempel Jenny Lindberg, njurläkare från Malmö, som också tog bestämt avstånd från barn som beställd produkt.

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...