Prisa vår Gud, ni folk, låt hans lov ljuda högt, för han gav liv åt vår själ och lät inte vår fot vackla.
Psaltaren 66:8–9

Världen idag

Arkeologer kan ha hittat Jesajas sigill

Ett 2 700 år gammalt sigill som hittats i Jerusalem kan ha varit profeten Jesajas. Om det stämmer har man därmed funnit den tidigaste hänvisningen till profeten utanför Bibeln. Det finns dock flera frågetecken.

Nyheter · Publicerad 17:17, 26 feb 2018

Ett centimeterbrett lersigill som har hittats i Jerusalem väcker stor uppståndelse i bibelarkeologiska kretsar. Sigillet kan nämligen ha tillhört profeten Jesaja. Om detta rapporterar National Geographic och hänvisar till Biblical Archaeology Review.

Sigillet är ett av flera fynd som hittats i en utgrävning vid den södra muren vid Tempelberget och som tros härröra från 700-talet före Kristus.

Arkeologerna menar att sigillet låg i en antik sopgrop och att byggnaden som fanns i närheten av denna ”skräpsamling” var ett kungligt bageri som jämnades med marken vid Jerusalems förstörelse år 586 före Kristus.

Det som gör att arkeologerna tror att sigillet kan vara Jesajas är att det har en inskription med namnet ”Yesha‘yah[u]” – det vill säga det hebreiska namnet för Jesaja. Detta är dock inte bevis nog – Jesaja var ett vanligt namn på den tiden, skriver National Geographic.

Det som gör det lite mer intressant är att namnet efterföljs av ordet ”nvy”. Det är i sig heller inget anmärkningsvärt, ”nvy” kan nämligen vara ett namn på personens pappa, eller ett namn på en plats som personen kom ifrån. Men en del av sigillet fattas, vilket gör att ordet skulle kunna sakna bokstaven Alef. Lägger man till denna bokstav får man ordet profet. Hela inskriptionen skulle i så fall vara ”Tillhör profeten Jesaja”.

Något mer som talar för att det är Jesajas sigill är, enligt arkeologen Eilat Mazar, att man i samma utgrävning hittat ett sigill som tillhörde kung Hiskia, som ju var samtida med Jesaja.

Den nära relationen mellan profeten och kungen, så som den beskrivs i Bibeln, tillsammans med att de två sigillen hittats i anslutning till varandra ”ser ut att öppna för möjligheten att det här kan ha varit ett sigill från profeten Jesaja, rådgivare till kung Hiskia”, skriver Mazar.

Hon får dock mothugg från en annan expert.

”Den avgörande, viktiga bokstaven som behövs för att bekräfta att det andra ordet i titeln är profet är Alef. Men ingen Alef går att tyda på det här sigillet, och då kan tolkningen inte bekräftas”, säger Christopher Rollston, professor i semitiska språk vid George Washington University, till National Geographic.

Han påpekar att det finns ett annat problem – den bestämda artikeln ”h” som i Bibeln ofta används när en profet beskrivs saknas.

”Självklart är antagandet att det här är profeten Jesajas sigill kittlande, men det är verkligen inget som vi kan ta för givet”, säger han.

Självklart är antagandet att det här är profeten Jesajas sigill kittlande, men det är verkligen inget som vi kan ta för givet.

Håll ett vakande öga på nya enpartiregeringen

Ledare Så har då Magdalena Andersson till slut tillträtt ämbetet som statsminister, och står för första... lördag 4/12 00:00

Viktig markering när Sveriges biskopar tog Israel i försvar

Ledare Kyrkomötets beslut att utreda folkrättsbrott i Israel och den palestinska myndigheten (PA) speglar... fredag 3/12 00:10

Ser regeringen hoten mot landsbygden?

Ledare Det blev en ny minister med ansvar för landsbygdsfrågor: Anna-Caren Sätherberg, tidigare... fredag 3/12 00:00

Senaste nytt

    Finns lösningen på dagens politiska kaos på Sinai berg?

    Israelkommentar Dagens samhällskris och ökade polarisering har gett det mosaiska förbundet på berget Sinai ny...
    Podcasts
    Följ Världen idag i sociala medier