Låt Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra.
Jeremiah 42:3

Världen idag

Ärkebiskopen installerades – predikade om Jesus

I närvaro av kungaparet, samfundsminister Jakob Forssmed (KD), Svenska kyrkans biskopar, ekumeniska företrädare som pingströrelsens Daniel Alm, samt internationella systerkyrkor installerades nye ärkebiskopen Martin Modéus i en fullsatt Uppsala domkyrka på andra söndagen i advent.

Nyheter · Publicerad 20:00, 5 dec 2022

– Runt Jesus så skedde det. Det finns en frihet och en lätthet i Jesus, vars eftersmak når in i vår tid, inledde den nye ärkebiskopen sin predikan över Johannes döparens budskap om att ”tiden är inne”. 

– Där är inte mycket av regelstyrning och religiös surmulenhet. I Jesus möter vi en andlighet som gör det lättare att andas. Den skapar inte andnöd av instängdhet, utan ger andningshjälp när tillvaron har blivit för trång, fortsatte Modéus.

Den nye ärkebiskopen, som blir den 71:a i ordningen, påpekade därfter att Jesu budkavle skickats vidare och att orden om att Guds rike är nära nu har hörts genom årtusenden.

– Budkavlen har plockats upp av människor av god vilja, i många sammanhang, som låtit inspireras kanske utan att ha en kristen hemvist. Den har tagits upp av kyrkan, i stora församlingar och i små, i gudstjänst och diakonal kraftsamling, i bönegrupper och i hjärtats hemliga hopp, i kloster och kommuniteter, i predikan och undervisning.

Och på detta sätt ska det vara, menade ärkebiskopen.

– I Jesu möten i det vi i dag skulle kalla religionsgränser så tyder allt på att han träffade och väckte något som redan fanns, nedlagt av Gud i själva mänsklighetens djup, livsyttringar som spontant väller ur skapelsen och genom att röra vid detta som varje människa bär som ett skapelseminne, så kunde Jesus väcka livsmod och hopp på ett nytt sätt.

Martin Modéus blir ledare för ett samfund med sjunkande medlemssiffror. Han påpekade dock att det för Jesus inte handlade om medlemsvärvning.

– Han sade inte ”gå med i min förening” eller ”bli mer religiös”, men hela hans sätt att möta människor blir en uppmaning att gräva djupare, att leva det jag har, att söka efter andra som kan hjälpa mig att stå än mer stadigt i Guds goda gåvor.

– Det finns en ömhet i Jesu tilltal till människor och han lyckades med konststycket att på en gång inspirera människor till handling och samtidigt lyfta bördor av deras skuldror.

Martin Modéus

Är Svenska kyrkans 71:a ärkebiskop och efterträder Antje Jackelén.

Han har tidigare varit biskop i Linköpings stift.

Hans valspråk är ”levande tillsammans med Kristus”.

Kanal 10 vädjar om ökat ekonomiskt stöd

Media. Den svenska tv-kanalen Kanal 10 står inför en tuff ekonomisk utmaning och behöver få in... lördag 28/1 18:00

TBN Nordic ändrar strategi – lägger fokus på playtjänst

Media. Den kristna ideella föreningen TBN Nordic gör förändringar i sin strategi och flyttar fokus från... lördag 28/1 13:00

Dags att tänka till kring våra församlingsstrukturer

Ledare Debatten som pågår gällande kyrkans förhållningssätt till samkönade relationer rymmer många... fredag 27/1 00:10