Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.
Psaltaren 119:165

Världen idag

Arborelius utsedd till kardinal

Både Sverige och det svenska stiftets katolske biskop överraskades av söndagens besked från påve Franciskus: Anders Arborelius utses till kardinal, med främsta uppgift att, när det blir aktuellt, välja en ny påve.

Nyheter · Publicerad 14:00, 24 maj 2017

Kardinaler är prästvigda män, för det allra mesta biskopar, som av påven fått titeln kardinal. En del kardinaler tjänstgör i kyrkans centrala förvaltning i Rom, kurian. Men de allra flesta fortsätter att bo och arbete i sina stift.

Det är också så Anders Arborelius ser på sitt liv som en av den katolska kyrkans 222 kardinaler.

– Jag kommer att fortsätta att vara biskop i Stockholm och ha min domkyrka här. Det utgår jag ifrån. Jag har inte hört något annat i alla fall, sa Anders Arborelius till SVT på söndagen.

Däremot kommer han att få vara beredd på att en eller flera gånger om året kallas till Rom för möten med påven eller delar av kurian.

Biskop Anders Arborelius är 67 år gammal, och blir därför även kardinalelektor, vilket betyder att han är en av de 116 kardinaler under 80 år som därför får vara med i den konklav som samlas när en påve dör eller avgår, och väljer en ny påve ifrån de egna leden.

Han tar emot tecknen för sin kardinalsvärdighet – en ring, en röd kalott och en röd kardinalshatt – i samband med det möte för kardinalerna, konsistorium, som hålls i Rom den 28 juni. Den röda färgen ska påminna kardinalerna om att de ska vittna om tron, även om det innebär att lida martyrdöden, enligt Vatikanradion.

Som kardinal kommer Anders Arborelius även att tilldelas en "titulärkyrka" i Rom, en kyrka som han enligt den kanoniska lagen ska "främja [...] med råd och beskydd”.

Detta är dock, enligt en artikel i den katolska tidskriften Signum från 2013, mest "en elegant omskrivning för att de kardinaler som är i stånd att ge ekonomiska bidrag till underhåll åt dessa kyrkor ska göra så".

Anders Arborelius utnämndes till biskop den 29 december 1998, och är den första romersk-katolske biskopen av svensk börd sedan reformationen. Han blir den första svenska kardinalen hittills.

Kardinal

Kardinalsvärdig-
heten inrättades på medeltiden i den romersk-katolska kyrkan.

En kardinal står till påvens förfogande, antingen som en del av kollegiet som kan sammankallas för att rådfrågas i viktiga frågor, eller som innehavare av ett ämbete för att bistå påven i hans ämbete.

Påven kan också låta en kardinal representera honom vid enstaka tillfällen.

Det finns tre kategorier kardinaler: ”kardinalpräster”, som är ärkebiskopar eller biskopar med egna stift; ”kardinalbiskopar” som har ett titulärstift gränsande till Rom eller de orientaliska patriarker som utnämnts till kardinalskollegiet; och ”kardinaldiakoner”, varav de flesta arbetar i kyrkans centrala förvaltning, kurian.

En kardinal tituleras ”Ers eminens” och bär svart talar (fotsid dräkt) med röda kanter eller rött talar. Kordräkten är densamma som för en biskop men med rött istället för violett färg.

Putin: Ryssland har godkänt coronavaccin

Pandemi. Rysslands hälsodepartement har godkänt världens första vaccin mot coronaviruset efter mindre än två... tisdag 11/8 14:37