HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

En ortodox kvinna i Syrien tänder ett ljus i en kyrka i Damaskus. Foto: Scanpix

Arabisk vår påverkar kristna olika

Det går inte att ge ett entydigt svar på hur revolterna och demokratirörelserna i det som benämnts som den arabiska våren påverkar kristna i regionen.  I Egypten har kristna lett demonstranter i bön på Tahirtorget, medan deras trosfränder i Syrien i ett uttalande sagt att de vill ha regimen kvar.

Nyheter · Publicerad 00:00, 24 aug 2011

När hela världen rapporterar om händelseutvecklingen i Libyen och sammandrabbningar mellan Gaddaffi-trogna och rebel-
ler, försöker Open doors, som arbetar med att hjälpa och kartlägga kristna minoriteters situation, få kontakt med inhemska troende i landet.

– Man räknar med att det finns 150 evangeliskt kristna i Libyen som är libyer. Sedan finns det ganska många gästarbetare som är kristna, men de har flytt landet med tanke på vad som sker där just nu, säger Peter Paulsson, generalsekreterare för Open doors.

Han beskriver den nuvarande situationen som ett krig där det är oerhört svårt att dra några slutsatser innan dammet lagt sig. Det står dock klart att situationen sedan tidigare är pressad för Libyens kristna som måste mötas i hemlighet och riskerar repressalier för sin trosutövning.

 

– Där arbetar Open doors med att hjälpa enskilda individer att komma i kontakt med varandra så att man undviker att möta en spion från myndigheterna. Vi vill skapa säkra zoner, säger Peter Paulsson, som också menar att det är omöjligt att i nuläget bedöma hur de kristna påverkas om Gaddaffi slutgiltigt försvinner från makten.

 

– Det man kan konstatera är att för kristna har den arabiska våren inneburit väldigt olika saker i olika länder. I Egypten verkar de kristnas situation mer positiv. Det finns Youtube-filmer där demonstranter, ofta muslimer, ropar efter de kristna och de får leda alla på Tahirtorget i bön i Jesu namn.

Samtidigt,   berättar Paulsson, har kristna i Sy-
rien gjort ett uttalande där de förklarar att de, trots regimens fruktansvärda handlingar, haft det relativt bra under det nuvarande styret och att man är orolig över vad som händer om det faller.

 

SAMUEL TEGLUND

samuel.teglund@varldenidag.se

Anställda hoppar av barnklinik som behandlar könsdysfori

Storbritannien. Fem anställda vid Britain’s National Health Service (NHS) har valt att lämna sina tjänster på en klinik som arbetar med barn som kan ha könsdysfori....

Dagen efter katastrofen – men före jublet

Ledare Under en vecka på året blir de vanliga samtidspolitiska diskussionerna jämförelsevis små. Frågor som annars utlöser stora och infekterade debatter...