Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Antje Jackelén sågar S-attack på konfessionella skolor

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom förolämpar medborgarna med sin argumentation kring konfessionella friskolor. Det menar ärkebiskop Antje Jackelen i en debattartikel i Svenska Dagbladet där hon menar att regeringens argument för att stoppa nya konfessionella friskolor ”är både okunniga och osanna”.

Nyheter · Publicerad 02:00, 22 jul 2022

Ärkebiskop ger sig in i debatten kring regeringens förslag att stoppa nyetableringen av konfessionella friskolor. Hon kritiserar regeringens förslag om att stoppa nya konfessionella friskolor och olika uttalanden av skolminister Lina Axelsson Kihlblom där hon antyder att konfessionella skolor handlar om ”religiös indoktrinering.”

”Svenska kyrkan finner det anmärkningsvärt att regeringen rörande vissa friskolor inte verkar ha tilltro till den statliga och kommunala tillsynen på skolområdet, som ska säkerställa att alla skolor och förskolor efterlever skollagens bestämmelser”, skriver Antje Jackelén i debattartikeln.

”Ge oss en fungerande skolinspektion i stället för förbud!”, föreslår ärkebiskopen.

Hon framhåller att regeringens vilja att förbjuda alla konfessionella skolor pekar på okunskap.

”Argumenten om religion är både okunniga och osanna. I debatt om religion passerar dumhet och arrogans ofta oemotsagt”, skriver ärkebiskopen.

Jackelen menar vidare att stigmatiseringen av konfessionella friskolor i Sverige är historielös och inskränkt, och att kyrkan en gång försåg Sverige med en infrastruktur som gjorde slut på klanväldet och la grunden för läs- och skrivkunnighet samt för sociala och demokratiska system. Inte minst frikyrkorna har bidragit starkt till den demokratiska utvecklingen, menar hon.

I många av världens länder, oavsett regim, är skolor med konfessionella huvudmän en självklar del av utbildningssystemet. Oftast hör de till de bästa skolorna, just på grund av höga kunskapsideal förknippade med en humanistisk världs- och människosyn, skriver Antje Jackelén.

Argumenten om religion är både okunniga och osanna. I debatt om religion passerar dumhet och arrogans ofta oemotsagt.

Låt oss be om den helige Andes gåvor och kraft

Ledare Vi har nyligen firat pingst, och traditionellt har detta varit en konferenshelg i Sveriges... torsdag 1/6 00:10

Guds kraft okänd för många

Ledare TV4:s succéserie ”Det okända” sändes i 25 säsonger mellan 2004 och 2019. Temat för serien var... torsdag 1/6 00:00