De som ser upp till honom strålar av fröjd, deras ansikten behöver inte rodna av skam.
Psaltaren 34:6

Världen idag

Foto: Bertil Ericson/TT

Anmälan mot Sverige om samvetsfrihet avgjord

Europeiska kommittén för sociala rättigheter har nu kommit med ett utlåtande på den omfattande anmälan mot Sverige som lämnades in för två år sedan om bland annat brist på samvetsfrihet. Och de som står bakom anmälan tolkar svaret som att det nu bara finns en juridisk väg att gå för att få Sverige att implementera den samvetsfrihet som Europakonventionen garanterar, och det är via Europadomstolen.

Nyheter · Publicerad 00:00, 18 jun 2015

Det var organisationerna Provita, Kristna Läkare och Medicinstudenter (KLM) och katolska familjeorganisationen FAFCE som stod bakom anmälan. Bakgrunden är att Europarådet 2010 fastslog rätten till samvetsfrihet i hela Europa för vårdpersonal och vårdinrättningar som inte önskar delta i abort eller dödshjälp.

Bland de nio punkter organisationerna anförde fanns bland annat att Sverige "misslyckats att införa ett heltäckande och tydligt juridiskt ramverk för hur samvetsvägran inom vården ska hanteras", att foster/barn som föds levande efter abort inte skyddas och att Sverige inte tagit fram riktlinjer för hur det höga antalet aborter i yngsta åldersgruppen ska minskas.

 I anmälan utgår man från att frågan om samvetsfrihet omfattas av den sociala stadgans artikel 11 som handlar om rätt till skydd för den enskildes hälsa. 

 Den svenska regeringen har i sitt svar på anmälan hävdat att det inte förekommer problem avseende samvetsfrihet inom den svenska vården, utan att problemet är teoretiskt. Regeringen avvisar fallet med barnmorskan Ellinor Grimmark, som förlorade en utlovad tjänst efter att hon berättat om sin önskan att inte medverka vid aborter, med att hon "hade sökt arbete men inte rekryterats".

– Det är mycket anmärkningsvärt att regeringen i sitt svar till Europeiska kommittén har påstått att problemet med nekad samvetsfrihet endast är ett teoretiskt problem. I en FN-anmälan mot Sverige som nyligen gjordes av den europeiska juristorganisationen European Centre for Law and Justice, vittnar fyra barnmorskor, tre allmänläkare och två barnläkare om hur den negativa synen på samvetsfrihet begränsat dem och deras kollegor i yrkesutövningen i Sverige, säger Ruth Nordström, vd för Provita, i ett pressmeddelande.

Kommittén bedömer i motsats till anmälarna att artikel 11 inte omfattar det som man tar upp i sitt klagomål. I ett tidigare mål mot Italien har kommittén prövat om samvetsfrihet påverkar tillgången till abort i fall där 70-90 procent av barnmorskorna i vissa delar av landet åberopar samvetsfrihet. 

I Sverige är situationen den motsatta som i Italien, och artikel 11 är inte tillämplig. Därmed tar man heller inte ställning till huruvida enskilda diskriminerats till följd av religiösa, politiska eller andra uppfattningar som leder till önskan om samvetsfrihet, uppfattningar som den sociala stadgan garanterar att man ska få ha.

På frågan om detta är en besvikelse säger Ruth Nordström till Världen idag att det snarare bekräftar bilden man haft tidigare att enda juridiska vägen att gå för att få en tillämpning av samvetsfrihet i Sverige, som garanteras i Europakonventionen, är genom Europadomstolen.

- För att komma dit måste man uttömma alla rättsliga instanser, och vi är just nu i första instans, i Jönköpings tingsrätt, säger hon och hänvisar till den pågående rättsprocessen med fallet Ellinor Grimmark. 

 Kommittén anser inte heller att det kan bevisas att antalet aborter är uppenbart höga i Sverige, detta trots att Sverige ligger i topp avseende Europas aborttal år efter år.

 Och när det gäller könsselektiva aborter och barn som överlever aborter menar kommittén att: "staterna har ett stort utrymme för egen bedömning för att avgöra när livet börjar och det är därför för varje konventionsstat att avgöra, inom detta utrymme för bedömningsmarginal, i vilken utsträckning ett foster har rätt till hälsa".

- Det är häpnadsväckande att kommittén hävdar att medlemsstaterna ska avgöra när livet börjar. Det är ett oomstritt biologiskt faktum att livet börjar vid befruktningen. Vad kommittén sannolikt menar är när det ofödda livet ska tillmätas ett människovärde. Denna skrivning kan knappast bero på okunnighet, utan är ett retoriskt grepp, som ter sig både tendentiöst och cyniskt säger Tomas Seidal, vice ordförande för KLM, i pressmeddelandet från de anmälande organisationerna.

 Några som däremot gläds över att samvetsfrihet inte omfattas av Europarådets sociala stadga är lobbyorganisationen och preventivmedelsförsäljaren RFSU.

- Vi är självklart nöjda att vi återigen får bekräftat att aborträtten står före personals enskilda intresse att få välja arbete. Samvetsfrihet inom abortvård är inget annat än en öppning för vårdvägran, säger förbundsordförande Kristina Ljungros, i ett pressmeddelande.

Det är modigt av KD att bryta dödläget

Ledare KD har, mycket förvånande, stått i centrum för den politiska diskussionen ända sedan regeringsbildningen i januari – trots att den innebar att KD...

Slut med gamla lampor?

Elsäkerhet. Här är EU-standarden som gått de flesta förbi: Om ett halvår ska alla uttag och stickproppar till taklampor se likadana ut i hela Europa. – Det kan...