Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Ändrad skollag innan jul

Det har varit rubriker och anmälningar, debatter och politiska utspel. Men inför årets sommarlov verkar frågan om skolavslutningar i kyrkan inte längre lika het.– Vi får inrätta oss efter hur det är nu, konstaterar kyrkoherde Thomas Östlund i Nättraby-Hasslö församling utanför Karlskrona.

Nyheter · Publicerad 00:00, 11 jun 2014

I slutet av 2012 lämnade Världen idag tillsammans med andra kristna publikationer över mer än 80 000 namn i det så kallade Advents­uppropet till utbildningsminister Jan Björklund (FP). Kravet var en ändrad skollag så att elever skulle få fira skolavslutningar i kyrkan. Både på nationell och lokal nivå har frågan varit källa till oenighet och konflikter. Skolverkets vägledning har kritiserats för att tolka lagen alltför strikt med förbud mot konfessionalitet och såväl kyrkor som skolledningar har stått rådvilla inför hur man ska hantera situationen.
Men den som söker i tidningar och på nätet hittar inte alls samma flod av inlägg i debatten om skolavslutningar inför årets sommarlov som tidigare. Och på Skolverkets presstjänst bekräftar man att intresset för frågan tycks ha lagt sig.
– Det jag kan säga är att jag inte stött på så mycket frågor kring det här, säger Per Andersson.
En stor enkät som Kyrkans tidning gjorde 2013 visade att den intensiva debatten till trots så har få skolor förändrat sin praxis kring skolavslutningar. Bara var åttonde skola svarade att de bytt lokal från kyrkan till skola eller skolgård på grund av Skolverkets ändrade riktlinjer och nära åtta av tio svarade att man tänker fortsätta hålla skolavslutningen i kyrkan i framtiden.

En av de platser i landet där problem uppstått är i Nättraby och Hasslö utanför Karlskrona, där den senaste julavslutningen flyttades från kyrkorna sedan kyrko­rådet förklarat att de inte ville ta bort bön och välsignelse från samlingarna. När Världen idag ringer upp kyrkoherde Thomas Östlund inför läsårsavslutningen berättar han om en kompromiss. Efter diskussion med rektorerna kommer en av kyrkorna att erbjuda en samling som kallas sommarlovsstart och som är frivillig.
– Men som jag tolkat det så kommer tämligen många att närvara, säger han.
– Jag tror att flertalet elever och föräldrar inte upplever det här som konfliktartat alls, man inser att psalmsång och bön tillhör det normala i en kyrka.
Thomas Östlund konstaterar att inget i sak har förändrats men att man nu har hittat ett sätt att förhålla sig till situationen, som dock fortsatt är oklar.
– Det är status quo, det finns inga stridigheter utan vi får inrätta oss efter det här nu, det fungerar så här. På ena stället är det skollovsstart, prästen är med och det är sång och musik, på andra stället gör man på något annat sätt.

Samtidigt pågår det politiska arbetet med den av Jan Björklund utlovade ändringen i skollagen för att förtydliga möjligheten att hålla skolavslutning i kyrkan. Den nya lagtexten kommer inte heller den att kunna reglera i detalj vilka inslag som får förekomma vid en avslutning, men till Svenska Dagbladet har Björklund tidigare sagt:
– Det blir tillåtet att vara i kyrkan. Man får sjunga psalmer som har ett konfessionellt inslag. En präst kan vara närvarande, och det är klart att en präst ska kunna utföra vissa konfessionella handlingar.
– Men det blir inte tillåtet att avkräva elever att delta i kollektiv bön eller kollektiv trosbekännelse.
Elever kommer även att ha rätt att avstå från att delta när konfessionella inslag förekommer. En ändring av skollagen väntas komma före julavslutningarna senare i år.

Och den förändringen är sannolikt rätt ur ett popularitetsperspektiv. Henrik Oscarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, konstaterade nyligen på bloggen politologerna att det bland svenska folket finns ett kompakt motstånd mot att förbjuda skolavslutningar i kyrkan. Han hänvisar till den nationella SOM-undersökningen från hösten 2012 som visar att det i alla befolkningsgrupper finns en aversion mot ett förbud gällande skolavslutningar i kyrkan.
"Fördelningen av svar ser ut så här: mycket bra förslag 3 procent, ganska bra förslag 3 procent, varken bra eller dåligt förslag 10 procent, ganska dåligt förslag 13 procent och mycket dåligt förslag 65 procent", skriver han.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se

Vad är Palestina och vilka är palestinierna?

Israelkommentar Ofta talas det om ”palestinierna” som om de vore ursprungsbefolkningen i det som är dagens Israel. Men detta, som så mycket annat när det gäller...

Ger miljoner för ökad judisk säkerhet i Malmö

Samhälle. Judiska församlingen i Malmö får 40 miljoner kronor av företagsledarna Lennart Blecher och Dan Olofsson för att kunna öka säkerheten, rapporterar...