Den rättfärdige gläder sig i Herren och flyr till honom, och alla som har ärliga hjärtan skattar sig lyckliga. 
Psaltaren 64:11

Världen idag

Amnesty: Vi förespråkar inte abort

Nyheter · Publicerad 11:50, 3 nov 2020

Den 28 oktober publicerade Världen idag en artikel med rubriken ” Ann Linde arg när Polen vill skydda ofödda med Downs” [sic]. Artikeln innehåller felaktigheter som Amnesty vill bemöta.

Till att börja med beskrivs Amnesty felaktigt som ”abortförespråkare”. Vi varken förespråkar eller uppmanar till abort. Däremot försvarar vi varje kvinnas rätt att själv välja.

En abortlagstiftning som tillåter fri abort säkerställer alla kvinnors möjlighet att fatta informerade beslut, utifrån sin livssituation, övertygelse eller trosuppfattning. Restriktiva abortlagar eller förbud baseras ofta på en viss tros- eller moraluppfattning som inte delas av alla och berövar kvinnor beslutskapacitet och tillgång till abort, i strid mot deras mänskliga rättigheter.

Det stämmer inte att abort inte kan härledas till de mänskliga rättigheterna. Att tolka det som att en mänsklig rättighet inte finns om den inte uttryckligen omnämns i en specifik artikel i en FN-konvention leder fel. Tillgång till säker och laglig abort är nödvändigt för att kvinnor till fullo ska kunna åtnjuta en rad, sedan länge erkända rättigheter, såsom rätten till liv, hälsa, integritet, privatliv, likhet inför lagen, icke-diskriminering och så vidare.

Artikeln i VID sprider missuppfattningar om konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, där rätten till liv återfinns i artikel 3. Inget internationellt organ för mänskliga rättigheter har erkänt embryon eller foster som skyddsobjekt.

I sin generella kommentar nr 36, som behandlar hur rätten till liv ska förstås, har FNs kommitté för mänskliga rättigheter fastslagit att staterna kan reglera abort, men det får inte leda till att flickors och kvinnors rättigheter kränks. Begränsningar av abort får inte äventyra deras liv, orsaka dem fysisk eller psykisk smärta eller lidande, diskriminera dem eller hindra deras rätt till integritet.

Stater får inte heller reglera abort på ett sätt som strider mot deras skyldighet att se till att kvinnor och flickor inte behöver tillgripa osäkra aborter.

Att tvinga kvinnor att fullfölja en graviditet där fostret bär på allvarliga skador, eller inte är livsdugligt, är att medvetet åsamka kvinnor smärta och lidande. Det den polska författningsdomstolen slagit fast är att abort inte längre ska tillåtas ens vid ”allvarlig och irreversibel fosterskada eller obotlig sjukdom som hotar fostrets liv”.

Artikeln i VID förbiser helt konsekvenserna för kvinnorna och citerar European Center for Law and Justice, som gör abort vid Downs syndrom till huvudfråga i det som nu sker i Polen. Det är inte opartisk journalistik.

Guds spår i skapelsen är starkare än sekularisering

Ledare Ordet sekularisering kommer av latinets sæcularis, från vilket vi har det svenska ordet sekel.... lördag 23/10 00:00

Cementa och LKAB visar behov av reformerad miljöbalk

Ledare Minns du valrörelsen 2006? Centerpartiet under Maud Olofsson gick till val på att i... fredag 22/10 00:10

Här ska barn och äldre samsas under samma tak

Huddinge. Huddinge kommun hänger på trenden att kombinera äldreboende och förskola i angränsande byggnader. –... måndag 25/10 08:00

Tårarna rann när hon hörde Guds ord

Missionsglimten Jag talade nyligen med våra partner i ett land i Centralasien som använder sociala medier för att... lördag 23/10 00:00

Bråket EU–Polen belyser värdekonflikt

Ledare Spänningen mellan EU och Polen har under veckan ökat ytterligare en nivå. I förra veckan slog polsk... fredag 22/10 00:00

Första judiska bröllopet i Bahrain på över 50 år

Gulfstaterna. Det var en stor helg för den judiska minoriteten i kungariket Bahrain när de nyligen kunde fira... söndag 24/10 10:00
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier