Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Foto: Linda Forsell / SCANPIX

Ambassadörer ska hjälpa familjer och par i kris

Det är som bekant inte bara utanför kyrkorna som relationer krisar och konflikter uppstår. Sedan några år tillbaka arbetar pingströrelsen i Sverige med projektet Tillsammans för att förebygga problem och vara till hjälp när den perfekta familjebilden krackelerar.

Nyheter · Publicerad 04:00, 24 aug 2012

För den som befinner sig i en kyrklig gemenskap kan det vara svårt att hitta ett forum för att berätta om problem i familjen eller äktenskapet. Känslor av skam och brist på samtal om det svåra kan göra att många lider i tysthet.

– Det finns en stämpel att allt ska vara bra och fungera. Men det kan vara tufft att hålla kärleken levande, vi behöver våga erkänna att det inte alltid är lätt att vara gift eller att vara förälder och att relationer i allmänhet är en utmaning. Det handlar om att våga lyfta saker till ytan som det sällan talas om men som alla möter, säger Cilla Stjernberg, projektledare för Tillsammans.

Projektet satte i gång efter ett initiativ av dåvarande pingstledaren Sten-Gunnar Hedin 2003. Sedan dess har man arbetat med att ta fram material för att hjälpa till att få i gång samtal ute i kyrkorna. Titlar som "Våga vara förälder" och "Håll kärleken levande" ger en god bild av inom vilka områden man vill påverka.
Dessutom har man sedan starten utbildat 120 Tillsammans-ambassadörer från olika delar av landet.

Under utbildningen berör man ämnen som Bibelns syn på äktenskap och familj, krishantering, våld i nära relationer, sexualitet och hållbara relationer.
– De arbetar sedan främst med förebyggande insatser och ser till att det förs ett samtal om de här frågorna i de lokala församlingarna. Det kan handla om att mötas i grupper eller föreläsa om angelägna frågor.

Hur frågorna förs på tal skiljer sig från kyrka till kyrka, på en plats har man en föräldrakurs, på en annan en kurs för par, någon anordnar babymassage eller föreläser om hur man kan vägleda sina barn till en tro som består. Och det är inte bara pingstvänner som utbildas.
– Det är ekumeniskt och vi har haft deltagare från till exempel EFK, Svenska kyrkan och Missionskyrkan, säger Cilla Stjernberg.

I projektet ingår också möjlighet till telefonrådgivning med en kristen terapeut eller psykolog där man kan ventilera frågor som man kanske har svårt att hitta någon annan att prata med om.

– Det kan handla om föräldraskap och hur man ska sätta gränser, det kan vara ett förhållande där man grälar hela tiden eller har frågor om hur man väcker slocknad kärlek. Sista tiden har många samtal handlat om otrohet och skilsmässor, berättar Cilla Stjernberg som understryker den stora efterfrågan som finns av vägledning och hjälp på områden som rör äktenskap, familj och andra nära relationer.

– Behoven är enorma och många kanske drar sig för att söka hjälp eftersom man vill ha den av någon som förstår det kristna perspektivet.

Den senaste tiden har man arbetat mycket med frågan om hur man kan hjälpa sina barn fram till en kristen tro, bland annat med boken "Våga visa vägen till en tro som bär" av psykologen Alf B Svensson. Ett ämne som inte är helt lätt att närma sig.

– Jag möter föräldrar som säger att de inte vill påverka sina barn genom att ta med dem till kyrkan. Men om inte du påverkar dina barn så kommer garanterat någon annan att gör det.

– Man kan inte gå igenom livet opåverkad och vem ska influera om inte du som förälder som känner och älskar ditt barn?

Nästa område som det kommer att fokuseras på är papparollen.
– Vi vill peppa församlingar att under hösten stötta pappor och berätta om hur viktiga de är inte minst för sina barn.

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...