Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

ALT vill ge fler en teologisk bas

Från och med i höst startar ALT, Akademi för ledarskap och teologi, lördagskurser på sex platser i landet för att ge fler kristna redskap att fördjupas i sin tro. – Vi välkomnar alla församlingsaktiva som vill utöka sina kunskaper i bibelkunskap och kristen tro, säger Ulrik Josefsson, direktor för ALT.

Nyheter · Publicerad 16:00, 23 mar 2018

ALT utbildar till vardags primärt pastorer, församlingsledare och missionsarbetare under en fyraårsperiod. Man upplever ett ökande intresse för utbildningen, vilket är positivt då behoven ute i församlingarna enligt Ulrik Josefsson är stora. 

– Massvis av församlingar söker medarbetare och den efterfrågan kommer inte att minska. Det behövs människor som vill utbilda sig i teologi och ledarskap för församlingstjänst, säger han.

Det har historiskt inom vissa delar av frikyrkan funnits en uppfattning om att kallelsen är nog och att man inte behöver utbilda sig till exempelvis pastor, men den inställningen möter Ulrik Josefsson alltmer sällan.

– Det fanns någon slags bild av konflikt mellan hjärna och hjärta och den konfliktmålningen ser vi mindre av. Jag håller med om att om man utbildar sig och blir superskarp i teologi men inte odlar kallelsen och sitt hjärta, sin kärlek till Gud, så blir man till liten nytta i församlingen. Vi vill ge både kunskap och att kärleken till Gud ska fördjupas. Genom ökad kompetens blir man också mer hållbar, har ett större förråd att hämta ur och kan orka längre i församlingstjänst.

Från hösten startar ALT också kurser på kvartsfart för allmänhet och församlingar. Detta kommer att vara tillgängligt vid samtliga sex studiecentra i Göteborg, Malmö, Umeå, Stockholm, Jönköping och Örebro. 

– Det är inte alla som vill göra yrkesvalet församlingsledare eller som kan avsätta flera år till studier. Men vi tänker att alla borde läsa en del teologi så att man har goda redskap att läsa Bibeln och förstå hur teologin hänger ihop. 

Kurserna fokuserar på både teologi och ledarskap, och om man hakar på under några år så kan man beta av en allmän teologisk bas, säger Ulrik Josefsson. 

– Vi ser detta som kristen allmänbildning. För en eller två generationer sedan fick vi denna kunskap av staten, det var inskrivet i läroplanen, men så är det inte längre. Och i församlingsmiljön är det inte alltid lätt att få tid och tillfälle till den här typen av fördjupade studier.

Ulrik Josefsson tror också att hos vissa kan hungern väckas att faktiskt växla över och utbilda sig för en tjänst inom församlingen.

– För många blir det en viktig lördagskurs, för några kan det bli något som man vill ägna resten av sitt liv åt.

ALT

Akademi för ledarskap och teologi är en ideell förening vars kärnverksamhet består i att bedriva teologisk ledarutbildning. Föreningen ansvarar också för att driva och utveckla Örebro teologiska högskola.

Medlemsorganisationer i ALT är Evangeliska frikyrkan, Pingst – fria församlingar i samverkan och Svenska alliansmissionen. I dagsläget utbildar ALT cirka 180 studenter på det fyraåriga pastors- och ledarprogrammet.

Läkare bekräftar fosterbild i abortfilm

Ofödda. På nätet finns det många filmer som uppges visa fostret vid en verklig abort. Världen idag lät överläkaren Eva Uustal titta på en av dessa filmer för...

Svenskar kritiska till lagförslag om könsingrepp

Könsdysfori. Åtta av tio svenskar tycker att det är en dålig idé att låta 15-åringar genomgå kirurgiska ingrepp i könsorganen utan sina föräldrars medgivande. Det...