Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Stefan Beimark. Foto: Privat

”Älska Norrland” vill stärka och stödja

Teamträningsskolor, stipendium, ”Sveriges största äldstemöte” och predikostolsbyte. Det är något av allt det som pingstnätverket ”Älska Norrland” sysslar med. – Vi vill betjäna församlingar sinsemellan i Norrland, säger Stefan Beimark, pastor i Örnsköldsvik.

Nyheter · Publicerad 17:00, 18 okt 2017

Han är en av de drivande bakom nätverket som startade för några år sedan efter att pastorsakademin tog slut och när evangelistveckorna lades ner.

– Örnsköldsvik var en av församlingarna som hade en stående evangelistvecka och efter de här förändringarna så funderade vi på vad vi skulle göra. Ut ur det föddes tanken på att starta ”Älska Norrland”. Ett nätverk som inte först och främst fokuserar på en konferens utan att vara lemmar varandra till tjänst.

Man stöttar kyrkor som har det tufft, hjälper till att starta om, att starta nytt, att nå nya människor. Det finns en ledningsgrupp med pastorer som hjälps åt att förbereda en gemensam konferens man har och att kontinuerligt bearbeta olika aktuella frågor.

– Ut ur samtalen har det fötts ett antal goda initiativ, säger Stefan Beimark, som betonar att man på intet sätt konkurrerar med Pingst FFS utan ser sig som ett komplement och en resurs i sin del av landet. 

Han nämner att det kan handla om att starta upp en teamträningsskola på en ort, eller att göra en insats för att hjälpa en församling på något sätt. 

Kiruna tar han som ett av flera exempel. Där har man sedan några år tillbaka, och i samarbete med Evangeliska frikyrkan, gått in och stöttat och omplacerat en församling som fanns. 

– I dag finns där en helt ny livaktig församling som når nya människor, döper och jobbar på ett fint sätt. 

Varje år i samband med Lapplands­veckan hålls också det man kallar ”Sveriges största äldstemöte". Dit bjuds alla församlingsledningar i pingstkyrkor i Norrland till en samling, för att lära av varandra och ge varandra råd och stöd.

Under samma vecka delas ett stipendium ut till en församling och en enskild person ur ”Älska Norrland”-fonden. Det är en insamlingsfond som vill uppmuntra till evangelisation, församlingsplantering och pionjärsatsningar.

– Vi har startat ett årligt predikostolsbyte för att bygga relationer och samla in pengar till fonden. Den 19 november ska alla predika någon annanstans än i sin hemförsamling för att vi ska få veta mer om hur andra har det. Mellan 50 och 60 pastorer står vid andra predikstolar den söndagen, säger Stefan Beimark som sammanfattar nätverkets syfte med orden:

– Det handlar om att stärka Kristi kropp i Norrland.

Örnsköldsvik var en av församlingarna som hade en stående evangelistvecka och efter de här förändringarna så funderade vi på vad vi skulle göra. Ut ur det föddes tanken på att starta ”Älska Norrland”.

KD:s fall från tydlighet till förvirring

Ledare Väljarnas val av parti avgörs främst av två faktorer: Antingen uppskattar man partiets ideologi och politiska förslag, eller också har man förtroende...

En riskfylld årstid för människans bästa vän

En halväten kryddig korv, giftiga alger och varma bilar. Sommaren är härlig, men kan också bli farlig för våra fyrfota vänner. Det här ska du som...