Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Alpha i ny regional satsning

Under våren vill Alpha Sverige komma närmare de lokala församlingarna och gör en strategisk satsning på regionala ledardagar. Syftet är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att nå ut med det kristna budskapet.

Nyheter · Publicerad 17:00, 31 jan 2019

Alphakurser, grundkurser i kristen tro öppna för alla som är intresserade, är ett koncept spritt över hela världen och i alla kristna samfund. Nu tar Alpha Sverige ett nytt grepp för att ytterligare vässa arbetet.

– Vi har upplevt ett behov av att komplettera vår stora nationella konferens på hösten med mindre och närmare dagar, närmre både i geografisk mening men också i en ökad närhet och möjlighet att ställa frågor och samtala med andra lokala Alphaledare, säger Carl-Henric Jaktlund, nationell ledare för Alpha, i ett pressmeddelande.

– Det blir även en utmärkt möjlighet för den som ännu inte kommit igång med Alpha att få inspiration och hjälp igång.

Ledardagarna kommer att anordnas på 15 olika platser spritt över hela landet, från slutet av januari till slutet av mars.

– Vi har försöka hitta en så bred geografisk spridning som möjligt och sökt regionala ledare som kan ta ett ansvar och arrangera och genomföra en sån här dag med hjälp och stöd från oss på Alpha Sverige, säger Carl-Henric Jaktlund som också lyfter fram de nya filmserier som Alpha producerat.

Det finns en för vuxna och en mer riktad till tonåringar, de är textade på svenska och kan ersätta det traditionella föredraget. Detta, menar han, har inneburit något av en andra våg av Alphakurser i Sverige.

– Vår förhoppning är att de regionala ledardagarna kommer innebära ytterligare en injektion i den fortsatta utvecklingen av arbetet. Vi finns till hands för de lokala församlingarna och för att ge dem så bra förutsättningar som möjligt att sprida evangeliet i sitt lokala sammanhang. Därför är vi glada att kunna erbjuda en förstärkt uppsättning av mötesplatser, säger Carl-Henric Jaktlund.

Vår förhoppning är att de regionala ledardagarna kommer innebära ytterligare en injektion i den fortsatta utvecklingen av arbetet.

Rätt ska vara rätt om mänskliga rättigheter

Ledare Det talas mycket om mänskliga rättigheter i dag. Det är bra. FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna har precis firat 70 år, och de 30 punkter...