Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Alm: Pingst står fast vid sin äktenskapssyn

Två böcker som bejakar homosexualitet och som utges av Libris där flera kristna samfund är delägare har väckt debatt. Nu kommenterar pingstledaren Daniel Alm saken. Han betonar två saker: dels övertygelsen om att äktenskap enligt Bibeln gäller man och kvinna, dels respekten för alla människor oavsett sexualitet.

Nyheter · Publicerad 20:01, 2 nov 2017

– Mitt tonläge är att, i all vår begränsning, så ser vi inte utrymme i vår Bibeltolkning för samkönade relationer. Vi respekterar att andra ser det på ett annat sätt, men vi viger en man och en kvinna till äktenskap. Vi anser inte att det är en diskriminerande tolkning, utan det är vår övertygelse, säger Daniel Alm.

Världen idag har tidigare berättat om Libris beslut att ge ut böckerna som bejakar samkönade relationer. Det handlar dels om självbiografin ”Välkommen in i min garderob” och dels om en kommande antologi med namnet ”Välkomna varandra”. Libris ägs av norska bolaget Mentor medier, som i sin tur bland annat ägs av de fyra samfunden Pingst, EFK, Equmeniakyrkan och Svenska alliansmissionen.

Representanter för flera av de kristna samfund som är delägare har uttryckt sig kritiskt till utgivningen och bristen på dialog från bokförlagets sida innan böckerna blev kända. Även Daniel Alm beklagar nu hur saken har processats.

– Det är tråkigt att vi inte kände till detta i förväg. Men nu finns böckerna och inom pingst vill vi alltid respektera alla människor och vara så välkomnande vi bara kan. Och samtidigt bär en kristen gemenskap alltid med sig någon form av övertygelse. Övertygelse och respekt måste harmoniera som med Jesus som var full av nåd och full av sanning.

– Vi är beredda till ett fördjupat samtal om människosyn, om församlingssyn, men inte vad gäller vår äktenskapssyn, säger Daniel Alm som också påpekar att han inte känner till någon direkt opinion inom pingströrelsen för en förändrad äktenskapssyn.

Pingst för nu en dialog med Libris, men vad som sägs där vill han inte gå ut med i media. Han säger också att det är för tidigt att diskutera huruvida dessa böcker kan komma att påverka delägarskapet.

– Jag välkomnar nu ett reflekterande, lågmält samtal där vi inte tillmäter varandra alltför mycket positionerande utan där vi har vår övertygelse och vi har respekt för andras och hoppas att andra respekterar vår.

Vi är beredda till ett fördjupat samtal om människosyn, om församlingssyn, men inte vad gäller vår äktenskapssyn.

Hopp om förändring med ny sexualundervisning?

Ledare Skolverket lämnade i veckan sitt svar på regeringens uppdrag att förtydliga skolans läroplan kring sex och samlevnad. Med tanke på den normkritiska...