Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Alm: Dubbelt medlemskap för United "inte självklart"

Att Malmöförsamlingen United kan bli associerad medlem i Pingst sedan den valt att gå med i EFS är inte självklart. Det menar Pingstledaren Daniel Alm, som konstaterar att processen inom United inte förankrats gentemot Pingst. "Utifrån ett pingstperspektiv beklagar jag den teologiska förändringen hos församlingsledningen i Malmö", skriver han också.

Nyheter · Publicerad 11:31, 6 feb 2018

United röstade för att ansöka om medlemskap i EFS, Evangeliska fosterlandsstiftelsen, vid ett extrainsatt årsmöte på söndagen. Samtidigt meddelade församlingen att den avser lämna sitt fullvärdiga medlemskap i Pingst FFS och ansöka om ett associerat medlemskap.

I ett inlägg på Facebook noterar Daniel Alm att Pingst FFS rådslag kommer att ta ställning till förfrågan, vilket hålls i maj i år.

Men han reser samtidigt flera frågetecken till beskedet från United.

"Personligen ser jag det inte självklart att våra stadgar och praxis möjliggör för en existerande pingstförsamling att begära utträde och sedan bli associativ medlem," skriver Daniel Alm, och noterar att den associerade medlemsformen finns för att hålla relation till församlingar som vill ha en koppling till Pingst, till exempel inför ett samgående.

Han skriver också att det är oklart vilken pingstförsamling som skulle tillstyrka Uniteds ansökan om associerat medlemskap, vilket är ett krav enligt stadgarna.

Församlingsledningen i United konstaterar i ett pressmeddelande att söndagens beslut är en "naturlig konsekvens av församlingens utveckling under många år".

"Vi har under denna utveckling upptäckt rikedomarna i det lutherska och rosenianska arvet och rört oss mot kyrkans evangeliska centrum. Det känns därför bra att få slutföra denna process och naturligt att nu få ansluta oss till EFS och ägna vår energi åt vårt uppdrag som kyrka i Malmö", skriver man.

Daniel Alm noterar i sitt inlägg på Facebook att processen inom United beskrivits i kristen media, liksom i föreståndaren Magnus Perssons bok, som utkom i höstas. Däremot ser han brister i kommunikationen gentemot Pingst.

"Jag uppfattar inte att samtalen med oss i Pingst varit i närheten av den omfattning processen haft i relation till EFS från Uniteds sida," skriver han.

"Om vi nu tvekar inför de förändringar United gör, är vi då antiekumener? Sann enhet kräver ömsesidighet och respekt i processer som denna".

Pingstledaren konstaterar att United går mot ett "förändrat förhållningssätt i relation till troendedopet, friförsamlingstanken och det allmänna prästadömet", och att församlingen önskar införa barndop, prästvigda sakramentsförvaltare och bli en del av Svenska kyrkan.

"Utifrån ett pingstperspektiv beklagar jag den teologiska förändringen hos församlingsledningen i Malmö", skriver han, och nämner framför allt synen på troendedop i vatten och dopet i den helige Ande.

"I vår teologi kalibrerar dopsynen och synen på Anden också synen på människan, ämbeten, ledarskap och församling".

Han beklagar också den" ekumeniska utmaning" situationen leder till, inte minst för de medlemmar i United som fortsatt vill tillhöra Pingst.

Församlingsledningen i United beskriver i pressmeddelandet EFS som "djupt förankrad i luthersk-evangelisk teologi med ett starkt fokus på mission och [...] en stor öppenhet för andlig förnyelse", med "en välbalanserad mix av det bästa från både folkkyrka och frikyrka".

Nästa steg är att en del av församlingens pastorer börjar förbereda sig för prästvigning, skriver församlingsledningen, och konstaterar att "sakramenten kommer att förvaltas i enlighet med Svenska kyrkans ordning".

Hagia Sofia kan åter bli moské – domstol ska avgöra

Turkiet. Det turkiska Statsrådet meddelade på torsdagen att de inom 15 dagar kommer att ta ställning till en... söndag 5/7 09:00

Utan apostlar saknas missionellt perspektiv

Ledare Nya testamentet beskriver de femfaldiga tjänstegåvorna i Kristi kropp: apostlar, profeter,... lördag 4/7 00:00

Hit kan svenskar åka i sommar

Resor. Nu har utrikesdepartementet lättat på sin avrådan om icke nödvändiga resor. Men se upp –... söndag 5/7 06:00

Vi behöver inte springa tills vi spyr.

Ungkrönika Ungkrönika. Jag har ofta svårt att göra saker till hundra procent. När jag spelade innebandy aktivt hade jag en... lördag 4/7 00:00

Sommarsoffan live-intervjuar OM:s grundare

På måndag kan svenskar ställa frågor till missionsorganisationen OM:s grundare, evangelisten George... lördag 4/7 18:00

Kan vi synda utan att förlora frälsningen?

Mot väggen Kan en pånyttfödd kristen synda utan att förlora frälsningen? /Linda