Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”
Johannesevangeliet 20:21

Världen idag

I panelen som svarade på frågor fanns bland annat Tomas Sandell (två från vänster), Kaj Serholt (tre från vänster), Felicia Ferreira (sex från vänster), Lukas Berggren (sju från vänster) och Ruth Nordström (åtta från vänster). Foto: A.C.F - Stockholm

Allvar präglade möten om Nordens framtid

I dag, söndag, avslutades Nordic Summit i Citykyrkan i Stockholm. Uppskattningsvis besöktes helgen av 350 personer från de nordiska länderna. Syftet med helgen var att söka Gud för våra nordiska länders framtid.

Nyheter · Publicerad 15:29, 17 maj 2015

Temat för helgen var "Guds plan för upprättelse – Nycklar till vår nordiska framtid". En röd tråd var de nordiska ländernas roll och kallelse i den yttersta tiden. Särskilt betonades vikten av att stå i gapet för sin nation.

Fredagens förmiddagspass behandlade tillståndet i våra länder, vilket följdes av ett panelsamtal om de olika roller som näringslivet, kyrkan och bönerörelser spelar samt vikten att förstå Israels roll i den yttersta tiden.

På kvällen predikade Hans Weichbrodt utifrån den andra psaltarpsalmen. Texten beskriver en tid av enorm turbulens och revolt mot Gud. Men även om det skakar på jorden så är Gud i kontroll. Det finns en inbjudan från Gud att det nu är tid att vända om. Vi kommer att gå mot en fruktbärande tid, men vi måste samtidigt vara medvetna om att det kommer att ske mitt i stormen och inte i en lugn ankdam.

Lukas Berggren, chefredaktör på Världen idag talade under sitt anförande på lördagsförmiddagen om utmaningar på medieområdet. Intresset för religion sägs öka, men parallellt minskar rapporteringen om religion.

– En genomsnittlig svensk konsumerar sex timmar media om dagen, 42 timmar per vecka. Om du går i kyrkan får en pastor i bästa fall en timma av din tid. Så om vi som kristna lägger all vår energi på söndag förmiddag, men missar missionsfältet media, får vi problem.

Han tog även upp journalisters generella okunskap om och osynliggörande av kristna.

– Vid ett seminarium som Timbro anordnade för ett par år sedan framkom att Superettan-laget Brage med 900 medlemmar fick lika mycket medieutrymme som de största svenska samfunden.

Skrivs det om kristna så är ofta tyngdpunkten på skandaler, och allmänrapporteringen saknas, vilket ger en samlad snedvriden bild. Risken är att kristna och klassiska kristna värderingar – bland annat på grund av den allt smalare "åsiktskorridoren" – hamnar i en negativ spiral av tystnad.

– Guds stora "ja" handlar om att vi kristna höjer vår röst i olika frågor.

Tidningen Dagens chefredaktör Felicia Ferreira bekräftade i det följande panelsamtalet den omotiverade självcensur som kristna gör sig skyldiga till.

– Jag sitter som den enda representanten för kristen media i styrelsen för intresseorganisationen Medieledarna. Jag upplever att det inom media helt klart finns en skepticism mot kristna – ofta på grund av okunskap. Men den förstärks samtidigt av att kristna blivit tysta. Vi måste höja rösten, men det är samtidigt viktigt hur vi gör detta. Att vi använder rätt ton.

Juristen Ruth Nordström, ordförande i Scandinavian Human Rights Lawyers, talade om det medvetna arbete som pågår i Sverige för att bryta ner normer. Till exempel genom att montera ner synen på kärnfamiljen och tidigt få in radikal sexualundervisning i skolan.

– Det är väldigt tydligt att detta börjar redan i förskolan. Samtidigt försöker man genom lagar stoppa konfessionell undervisning i skolorna.

Hon menar att skollagen från 2010 är skriven för att utestänga kristna inslag även i kommunala skolor. Såväl psalmer som skolavslutningar i kyrkan går bort eftersom ord som till exempel "Gud" eller "Jesus" inte får finnas med.

– I friskolor – till exempel som har kristen profil – måste alla "konfessionella inslag" vara frivilliga.

Problemet som svenska sekulära politiker får när de försöker skapa lagar för att kringränna friheten för konfessionella skolor är att man går emot överenskommelser som Sverige skrivit på.

– Vi tror att konfessionella, religiösa och filosofiska element ska vara tillåtna i skolan, eftersom det är helt i linje med dokument om mänskliga rättigheter – både på FN- och EU-nivå – som Sverige ställt sig bakom.

Respekten för liv – som är grunden för alla andra mänskliga rättigheter – var ett annat ämne som Ruth Nordström berörde. Hon företräder barnmorskan Ellinor Grimmark i det pågående målet om rätten till samvetsfrihet som rönt stort internationellt intresse.

Det paradoxala är att Ellinor Grimmark – som har en fast tjänst som barnmorska i Norge – tidigare vid flera tillfällen förvägrats arbete i Sverige på grund att hon hyser samvetsbetänkligheter mot att medverka i aborter. Hon har stämt landstinget i Jönköping och huvudförhandlingen är planerad att ske i september.
Talarna vid lördagsförmiddagens panel representerade även andra samhällssektorer, till exempel försvarsmakten, polisväsendet och lantbruket.

Mats Nilsson från det Allkristna Polisförbudet, CPA Sweden, talade om samhällsutvecklingen sett från en polis synvinkel. Han vittnade även om de reaktioner han fått internt om att "komma ut" som kristen polis. Hur han både fått mer respekt, men framförallt hur tron hjälper honom i hans profession.

Kai Serholt, som representerade Kristna Bönder, drog ner helgens största jubel när han presenterade sig som bonde, entreprenör och elvabarnsfar med 49 barnbarn och 24 barnbarnsbarn.

Han berörde flera och allvarliga saker gällande tillståndet i det svenska jordbruket och hur utsatta och isolerade bönder är. Det är en biblisk princip att ett lands mark blir brukat. Men livsmedelsbranschen är i dag internationell och det är starka krafter i rörelse.

– Jag tror att det finns en kallelse för bönder som har ett ansvar för nationen. I dag har Sverige en självförsörjningsgrad när det gäller livsmedel på endast 40 procent, i de norra delarna av Sverige endast 30.

Det gör Sverige sårbart för yttre händelser ur denna aspekt.

En annan talare under lördagen var Tomas Sandell, grundare för European Coalition for Israel, ECI:

– Det är viktigt att vi har rätt information om Israel. Det är även viktigt att inte bara de som ogillar Israel hörs. Vi kristna behöver därför bli mer engagerade och stå upp för Israel med positiv och relevant information.

Anders Edström Frejman
redaktionen@varldenidag.se 

Knivdådet i Vetlanda är en viktig tankeväckare för hela samhället

Ledare Våldet slog till en vårdag i den lilla staden Vetlanda i Småland. Stadens invånarna trodde att de... lördag 6/3 00:10

Talmannen borde ha ingripit mot Linde

Ledare Riksdagen tillsätter, kontrollerar och utkräver ansvar av regeringen. Ett sätt att göra det är att... lördag 6/3 00:00

Svårt för medier och politiker att ändra sin åsikt om Israel

Israelkommentar Vi är vana vid snedvridningen i svenska medier. Israel beskrivs ytterst negativt och behandlas...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier