Alla som drivs av Guds Ande är Guds barn.
Romarbrevet 8:14

Världen idag

Allt fler yngre vårdas efter att ha använt cannabis

Cannabis kopplas till ökad risk för annan droganvändning, ångest och depression. Det visar en ny avhandling från Karolinska Institutet, skriver tidningen Accent.

Resultaten visar också att cannabisrelaterade diagnoser har ökat i sjukvården, särskilt bland yngre.

Nyheter · Publicerad 12:00, 12 maj 2022

I sin avhandling har Rynaz Rabiee, som är doktorand vid Karolinska institutet, undersökt sambandet mellan användning av cannabis och andra droger och senare drogberoende bland drygt 9 700 vuxna som följts under 16 år. 

– Cannabisanvändning kunde kopplas till ökad risk för annan droganvändning vid uppföljning efter tre år, säger Rynaz Rabiee i en artikel på KI:s sajt, enligt Accent.

Risken för annan droganvändning var störst bland dem som hade använt cannabis det senaste året: nära tio gånger högre än bland icke-användare.

I avhandlingen undersöktes också sambandet mellan cannabisanvändning och ångest och depression över tid, bland 1 100 kvinnor födda 1955–1993.

– Det visade sig att i den yngsta gruppen kvinnor hade de som hade använt cannabis mer än dubbelt så stor risk för depression än de som inte hade använt cannabis, säger Rynaz Rabiee.

Vidare granskades data från 3,3 miljoner personer som har fått en cannabisrelaterad diagnos i sjukvården. Resultaten visar att cannabisrelaterade diagnoser har ökat, i synnerhet bland yngre. År 2006 hade 6 av 100 000 bland dem födda 1990–1994 en diagnos, att jämföra med 61 av 100 000 år 2016.

Även bland dem födda 1995–2000 syntes en ökning, från 9 av 100 000 år 2010 till 107 av 100 000 år 2016. De var oftare män, och från yngre åldersgrupper och med lägre utbildning och inkomst, än de som saknade en diagnos. En majoritet hade också ytterligare en psykiatrisk diagnos.

I avhandlingen undersöktes också vilka faktorer som påverkar risken att återkomma i cannabisrelaterad vård under uppföljningstiden på 15 år, vilket gällde drygt en femtedel av patienterna.

Det visade sig att personer med låg utbildning, psykossjukdomar, affektiva sjukdomar eller personlighetssyndrom hade högst risk att återkomma. Dessutom hade unga personer, 18–35 år, en högre risk, enligt Rynaz Rabiee.

Cannabisanvändning kunde kopplas till ökad risk för annan droganvändning vid uppföljning efter tre år.

Cannabis

• Cannabis är ett samlingsnamn för hasch och marijuana som kommer ifrån växten Cannabis Sativa. Växten innehåller ämnet tetrahydrocannabinol (THC), som ger upphov till ett rus.

• I Sverige finns inget lagligt bruk av cannabis, utan den är en narkotikaklassad drog som kan ge fängelse.

• Riskerna med cannabis är främst att det påverkar hjärnans kapacitet, särskilt hos tonåringar vars hjärna inte är färdigutvecklad, och orsaka problem med till exempel minne, koncentration och inlärning.

• Cannabisanvändning kan dessutom orsaka depression, ångest, förvirring, försämrad motorik och vanföreställningar.

• Eftersom cannabis röks finns också en högre risk för olika rökrelaterade sjukdomar, som till exempel cancer och bronkit.

• De flesta negativa psykiska effekterna går över när en person slutar med cannabis.

Källa: Beroendecentrum Stockholm

Varken provokation eller rasismstämpling hjälper i religonsdebatt

Ledare Samtal om religion havererar ofta i den offentliga debatten. Som efter Uppdrag gransknings program... tisdag 17/5 00:10

Sömnbrist kan påverka hur man uppfattar andra

Ett argt ansiktsuttryck kan tolkas som mindre trovärdigt, och ett neutralt kan uppfattas som mindre... tisdag 17/5 04:30

Stakset möter unga i Clara kyrka

Ungdomsmöte. UMU bjuder in till ekumeniskt ungdomsmöte i S:ta Clara kyrka i Stockholm onsdagen den 18 maj.... måndag 16/5 20:00

Religionsfriheten får aldrig dribblas bort

Gästkrönika Religionsfriheten har kommit på tapeten efter påskhelgens kravaller på grund av koranbränning. Det... tisdag 17/5 00:00

Må antikristliga ”statyer” falla i vårt land

Bönekrönika Varje år vid denna tid blir jag lika förundrad över vad som sker i naturen. Att det på några dagar... tisdag 17/5 00:00

Stegrande rysk ilska över svensk-finskt Natobesked

Nato. Sveriges och Finlands planer på att gå med i Nato är ett ”allvarligt misstag”, säger Rysslands vice... måndag 16/5 15:50

Man ska inte tillåta sig behandlas som en slagpåse

Israelkommentar Israel har känsliga säkerhetsintressen i Syrien, där relationer med Ryssland måste hanteras på ett...
Följ Världen idag i sociala medier