Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.
Romarbrevet 5:8

Världen idag

Många unga personer upplever sig i dag vara födda i fel kropp. (Personen på bilden har inget med texten att göra.) Foto: Dan Hansson/TT

Allt fler unga anser att de fötts i ”fel kön”

Allt fler får diagnosen könsdysfori, det vill säga upplever att de fötts till fel kön. Det visar en sammanställning som Socialstyrelsen nyligen gjort. – Det är uppenbart att allt snack om könet som något flytande påverkar, säger Olof Edsinger från Nätverket för samlevnad och sexualitet.

Nyheter · Publicerad 13:30, 23 aug 2017

År 2005 fick ungefär en av 100 000 diagnosen könsdysfori i Sverige. År 2015 var det ungefär åtta av 100 000. Det innebär en ökning på 700 procent.

Totalt var det cirka 3 500 personer som hade diagnostiserats med könsdysfori under åren 1998 till 2015 i Sverige.

Socialstyrelsen, som ligger bakom sammanställningen, skriver att fenomenet är vanligare bland personer i åldern 18–29 år och att det är ”lika vanligt bland personer som tilldelats könstillhörigheten kvinna respektive man vid födseln”.

– Vi vet inte varför könsdysfori ökar, men det finns olika teorier, säger Maja Österlund, hbtq-samordnare vid Socialstyrelsen.

En teori är att klimatet i samhället har förändrats.

– Allt fler känner att de kan leva i den identitet som de upplever att de har, säger Österlund.

– Sedan har vården blivit bättre på att visa att den här diagnosen finns, fortsätter hon.

Har vårdinstanserna fått nya direktiv?

– Ja, bland annat har de fått kunskapsstöd så att vården ska se lika ut i hela landet.

Maja Österlund tror egentligen inte att antalet personer med diagnosen könsdysfori har ökat, utan bara att fler numera vågar vända sig till vården. Hon betonar dock att det är något som behöver undersökas vidare.

Hon tycker att det är svårt att sia om framtiden, men tror att diagnoserna kommer fortsätta att öka.

– Vi hoppas att klimatet kommer hålla i sig. Ju mer transpersoner det är i kulturen, i tv-serier och i filmer, desto lättare blir det att ta steget att söka vård. Man behöver personer att känna igen sig i, säger hon.  

Ni använder begreppet ”tilldelad könstillhörighet”, vad menar ni med det?

– Det är det kön man tilldelades när man föddes, vilket inte alltid stämmer överens med ens köns­identitet.

Föds man till ett kön eller inte?

– Det är en bra fråga. Vi har ju ett väldigt binärt könssystem – juridiskt sett finns det bara två kön i Sverige i dag – men vi ser ju många fler variationer än så, till exempel icke-binära och intersexuella.

Tror du att det kommer att förändras?

– Förhoppningsvis kan samhället bli mer normmedvetet och inte stereotypt utgå från en tvåkönsnorm. Det skulle öppna för en mer inkluderande syn på kön och könsidentiteter.

Olof Edsinger, talesperson för Nätverket för samlevnad och sexualitet, tror inte att anledningen till att könsdysforidiagnoserna ökar bara är att fler nu ”vågar komma ut”.

– Det är uppenbart att allt snack om könet som något flytande påverkar. Det aktualiserar frågan hos unga och gör att tröskeln bli lägre, särskilt i en generation som är kroniskt osäker på sin identitet, säger han.

En person, som egentligen inte upplever sig vara ”född i fel kön”, kan börja fundera i de banorna, menar han.

– Även bland experterna är det mycket diskussion om vad som ligger bakom den lavinartade ökningen inom detta område. Man funderar bland annat på internets inverkan och faktiskt också på om miljöförändringarna påverkar våra hjärnor. Det tycks i alla fall som att våra hjärnor är mer formbara än man tidigare trott, säger han.

Det stora problemet är dock inte, enligt Edsinger, att könsdysforidiagnoserna ökar, utan den queerideologi som döljer sig bakom mycket av vår tids tänkande: De röster som ”vill göra könsidentitet som något flytande”. 

– Man ska skilja på dem som har diagnosen könsdysfori och dem som har den mer generella transideologin. De som har den här diagnosen ska naturligtvis få hjälp på bästa sätt, säger han.

Varför är det ett problem med ideologin som vill göra könsidentitet flytande?

– Jag menar att det skapar en otrygghet inte minst bland barn och unga. Att man ständigt ska "definiera" sig och inte får vila i sitt biologiska kön. I värsta fall blir det biologiska könet ett "problem att hantera " snarare än en tillgång i det egna identitetsbygget. Förutom den förvirring och osäkerhet som detta kan skapa går det stick i stäv med klassisk utvecklingspsykologi.

Edsinger betonar att det långt ifrån är alla som får diagnosen som går hela vägen och genomför könskorrigerande ingrepp.

– Det är en lång behandling med stora konsekvenser. Många faller ifrån, till och med personer som från början har tillhört de mest övertygade. 

I värsta fall blir det biologiska könet ett "problem att hantera " snarare än en tillgång i det egna identitetsbygget.

Protesterna mot vaccinpass och ökad kontroll bör tas på allvar

Ledare Det var inte vaccinet som sådant utan vaccinpass och kampen för grundläggande fri- och rättigheter... tisdag 25/1 00:10

Statens agerande kring pandemin ännu i dunkel

Ledare Den långa coronavågen har nu gått över i en ny fas. Folkhälsomyndigheten med flera berättade i... lördag 22/1 00:10

Lösning för Claras natthärbärge – den här vintern

Hemlöshet. S:ta Clara kyrka i Stockholm har funnit en ny lokal till församlingens natthärbärge. Under... måndag 24/1 21:00

Striden avgörs på höjden

Bönekrönika En biblisk händelse som på ett illustrativt sätt visar på bönens betydelse i församlingen finner vi... tisdag 25/1 00:00

Jag glömmer inte Seglora smedjas härjningar

Gästkrönika Nyligen rapporterades om att föreningen Hjärta, en lokalgrupp inom organisationen Socialdemokrater... tisdag 25/1 00:00

Finns det hopp om äktenskapet efter att min fru var otrogen?

Karin svarar. För cirka fyra månader sedan berättade min fru att hon varit otrogen med en man på jobbet när de...

Israels fiender testar landets reaktionsförmåga

Israelkommentar Det finns flera tecken på att Israels fiender förbereder sig för krig. Frågan är om Israel är...
Följ Världen idag i sociala medier