Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

EFK:s årliga konferens fyller ladan i Torp. Foto: Arkiv

Allt fler medelålders kommer till tro i EFK

Evangeliska frikyrkan fortsätter att växa. Tre församlingar och 833 medlemmar fler tillhör EFK i statistiken för 2013 än året innan. Över 600 personer döptes i samfundets kyrkor under förra året och växten är som starkast i de län där frikyrkan annars är som svagast.

Nyheter · Publicerad 00:00, 2 apr 2014

Evangeliska frikyrkan har som samfund under en längre tid haft en positiv utveckling, och 2013 är inget undantag. Vid årsskiftet 2013/2014 bestod samfundet av 299 församlingar och 33 091 medlemmar, i snitt firar drygt 18 000 personer gudstjänst i Evangeliska frikyrkan. Och när det gäller dopsiffrorna ser Øyvind Tholvsen, som leder EFK:s församlingsprogram, en stadig positiv trend under flera år.
– De senaste fem åren har det legat på siffror runt 600 döpta, tidigare år kring 500 och innan det låg det på runt 450. Antal dop ökar mer än antal medlemmar procentuellt, säger han.

I statistiken syns stora geografiska skillnader i var man döper flest personer den senaste femårsperioden, som innehållit cirka 3 000 dop.
– De områden där frikyrkan står som svagast, i de länen döpt vi som mest, det är väldigt intressant. I klassiska frikyrkolän som Örebro, Östergötland och Jönköping döps det minst antal människor inom EFK. Om man jämför i relation till medlemsantal så är det tre gånger fler som döps i län som Värmland och Stockholm.

I områden som alltså ses som mycket sekulariserade är det många nya som kommer in i EFK-församlingarna.
– Kanske är det inte sekulariseringen av Sverige som är den stora faran. Där man har som minst kunskap om kristen tro tar Jesus människor med storm, där överraskar Gud. Det kan finnas en nyfikenhet på tron i större utsträckning än där man kanske gått i söndagsskola som ung. Den stora faran är i stället sekulariseringen av församlingen, säger Øyvind Tholvsen.

En annan intressant trend är att bara hälften av alla som döps i samfundet är 20 år och yngre.
– Vi brukade tidigare säga att 75 procent av dem som kommer till tro gör det före 18 eller 20 års ålder. Det är inte sant nu i EFK. Hälften som kommer till tro är faktiskt äldre, ganska många är 30, 40 och 50 år. Alphakurserna är en viktig faktor i det.
Øyvind Tholvsen konstaterar också att i län som Stockholm och Skåne, där frikyrkan är mer marginaliserad, är det nästan två av tre bland dem som döps som är 21 år och äldre. I de mer kyrkvana länen är det däremot 73 procent som är 20 år eller yngre av de nya som kommer in i kyrkan.

Trots att 1 500 personer har förts bort från församlingarnas matriklar de senaste fyra åren så ökar ändå EFK i medlemstal - något som Øyvind Tholvsen menar tyder på ett mer aktivt medlemskap.
– Antalet gudstjänstbesökare som församlingarna rapporterar in har ökat de senaste fem åren, det har ökat mer än medlemstalen.
Han ser att luften i matrikeln, alltså glappet mellan antalet som står med som medlemmar men som inte är aktiva i kyrkans verksamhet, blir allt mindre.
– Vi gläds också över att 13,5 procent av dem som är betjänade i våra församlingar har utländsk bakgrund. Det är en ökande andel och en oerhört spännande faktor. Människor från en annan bakgrund som kommer till tro eller bär med sig sin tro till Sverige är med och formar Frikyrkosverige.

Positiva trender och tendenser inom EFK alltså, men kan man i statistiken utläsa var de stora utmaningarna finns?
– Vår största åldersgrupp är mellan 30 och 40 år, vilket innebär att det är många barnfamiljer i EFK. Det är en spännande utmaning, att vara församling för barnfamiljer och att hjälpa barnen så att de kommer in i ungdomstiden med en tro som håller. Att de får uppleva Guds närvaro och får Gud som sin Herre in i vuxenlivet, det är en av de största utmaningarna vi står inför, säger Øyvind Tholvsen.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se

Ebba Busch Thor ska gå i Prideparaden

Politik. KD-ledaren Ebba Busch Thor ska gå i årets Prideparad i Stockholm, trots att hon själv tidigare riktat kritik mot evenemanget. Det beskedet ger hon i...

Kristnas kallelse är inte att vara bekväma

Ledare Abortfrågan. Frågan om abort vill inte försvinna. Högljudda diskussioner är ett återkommande fenomen, men sällan med ökad klarhet som följd. Tvärtom är...