Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud.
Jakobsbrevet 4:4

Världen idag

Sverige följer nu allt tydligare i Danmarks fotspår där ofödda barn med Downs syndrom allt oftare aborteras, något som är en konsekvens av utökad fosterdiagnostik. Foto: Lightstock

Allt färre barn med Downs syndrom får födas i Sverige

Bara en tredjedel av de barn som kunde förväntas födas med Downs syndrom föds varje år i Sverige, 100 av 300. Det skriver Aftonbladet i en artikel som jämför situationen i Sverige med den i Danmark, där alla gravida erbjuds fosterdiagnostik.

Nyheter · Publicerad 14:49, 15 jan 2021

Världen idag skrev i förra veckan om den vetenskapliga studie som visar att antalet förväntade födslar av barn med Downs syndrom i Europa minskade med drygt 50 procent mellan åren 2011 och 2015.

För Sveriges del uppskattades minskningen till 40 procent, med 79 procent för Danmark.

Aftonbladet hänvisar i sin artikel till ett större reportage om Downs syndrom i Danmark, publicerat i decembernumret av den amerikanska tidskriften The Atlantic och som översatts i sin helhet av Svenska dagbladet.

I Danmark erbjuds sedan 2004 alla blivande föräldrar att ta reda på om fostret har Downs syndrom. Av dem som får ett ja väljer 95 procent att göra abort, och 2019 föddes endast 18 barn med Downs i landet – jämfört med mellan 60 och 70 barn tidigare.

Även i Sverige föds i dag färre barn med Downs syndrom än tidigare, allteftersom fosterdiagnostik blir allt vanligare.

Till skillnad från i Danmark förhåller sig dock de svenska regionerna olika i frågan. I vissa regioner erbjuds alla gravida kvinnor ett av de två test som visar sannolikhetsgraden för att ett foster har kromosomavvikelser, skriver Aftonbladet. På andra håll får endast gravida kvinnor över 35 år ett sådant erbjudande, eftersom sannolikheten ökar med stigande ålder.

Just för att fler kvinnor i dag blir gravida när de är över 35 år borde man annars kunnat förvänta sig en uppgång av Downs syndrom-fall, säger Karin Källén, professor i reproduktionsepidemiologi vid Lunds universitet och utredare vid Socialstyrelsen, till Aftonbladet.

Sedan 2016 finns ingen statistik för hur många aborter som görs på foster med kromosomavvikelser. Men enligt statistik från Socialstyrelsen ökade dessa aborter från 45 till 60 procent mellan 1999 och 2014, uppger Aftonbladet.

Samtidigt minskar antalet barn som föds med Downs syndrom. År 2006 föddes 152 barn med syndromet, enligt statistik från Födelseregistret (MFR) och Patientregistret (PAR), medan 90 barn föddes 2017.

Karin Källén menar att Sverige ”är på väg lite grann” mot samma håll som Danmark.

– I början hände det inget speciellt med frekvensen när KUB-testet kom. Det var inte förrän man började erbjuda allt yngre kvinnor den här fosterdiagnostiken som det skedde ett trendbrott, säger hon till Aftonbladet.

USA behöver lyfta sig inför nytt presidentval

Ledare Så hänger då det offentliga USA återigen halvvägs ut över stupkanten efter politisk osämja. Och med... fredag 29/9 00:10

LRF: Minska vildsvinsstammen med 90 procent

Djur. Minska vildsvinsstammen med 270 000 djur till 30 000. Det begär Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och... torsdag 28/9 22:00

Skyttedals drogutspel blev hennes fall

Ledare Många höjer förstås på ögonbrynen över att en europaparlamentariker som Sara Skyttedal (KD) väljer... fredag 29/9 00:00