Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Jakob Forssmed (KD), Erik Ullenhag (FP), Anna Kinberg Batra (M) och Emil Källström (C) presenterade på måndagen alliansens skuggbudget. Foto: Henrik Montgomery/TT

Alliansen vill öka stödet till trossamfunden

Regeringen valde i sin budgetproposition att minska trossamfundens stöd kraftigt. Alliansen vill i det budgetförslag som lades fram på måndagen i stället öka stödet till trossamfunden.– Vi tycker att regeringen underkänner den verksamhet kyrkor och samfund bedriver, säger Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk talesperson för Kristdemokraterna.

Nyheter · Publicerad 00:00, 10 nov 2014

På måndagen presenterade de fyra allianspartierna sin gemensamma budgetmotion. I budgetförslaget blir det tydligt att alliansens partier gör en annan bedömning av stödet till trossamfunden jämfört med regeringen. I budgetpropositionen föreslår regeringen, som Världen idag tidigare berättat, att trossamfundens stöd trappas ned år för år för att 2018 bestå av 46 miljoner i stöd. En minskning med drygt 30 miljoner över hela mandatperioden.

Allianspartiernas förslag är i stället att höja bidragen till trossamfunden med cirka tio miljoner kronor till 85 miljoner årligen under hela mandatperioden.
Av de tio miljonerna i tillskott är fem miljoner ökat generellt stöd, tre miljoner går till säkerhetsarbete hos samfunden och två miljoner till utbildning inom samhällsorientering för ledare inom samfunden.

Jakob Forssmed (KD) menar att regeringens politik är en signal till samfunden att deras verksamhet inte värderas. Han nämner de insatser som görs på integrationsområdet, för barn och unga och utsatta i samhället.
– Vi vill i stället ge stöd och uppmuntran till det arbete som många kyrkor och samfund bedriver.

Att tre miljoner är öronmärkta för preventivt säkerhetsarbete för att motverka attacker mot samfundens medlemmar eller deras lokaler beror på den hotbild som finns mot religiösa, enligt Jakob Forssmed.
– Nämnden för statligt stöd till trossamfund har gjort en kartläggning som visar att religionsfriheten är utsatt även i vårt land. Trakasserier, skadegörelse och attentat riktar sig mot synagogor, moskéer och kyrkor i Sverige. Det är naturligtvis väldigt oroande.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se

Likt Daniel bör vi vägra kompromissa

Ledare En högintressant och högaktuell bok i Bibeln är Daniel. Profeten Daniel var verksam under perioden 605–539 f Kr. Han är ett stort föredöme för oss...

Trump väntas prioritera religionsfrihet framför klimatmöte

FN. Om klimatmålen i Parisavtalet ska nås måste mer göras – och fortare. Nu samlar FN:s generalsekreterare till ett peppande toppmöte där nio så kallade...