Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Camilla Kuylenstierna. Foto: TT

”Alkoholister kan inte lära sig dricka”

”Alkoholister kan lära sig dricka” var nyligen rubriken i flera stora svenska tidningar. Felaktigt och farligt påstående menar föreläsaren Camilla Kuylenstierna, vars artikel i ämnet spridits av tusentals.

Nyheter · Publicerad 00:00, 27 nov 2013

Författaren och föreläsaren Camilla Kuylenstiernas text i Svenska Dagbladet nyligen, där hon betonar att det inte behöver vara en förlust att avstå alkohol, har skapat debatt och väckt starka reaktioner. Artikeln har delats över 24 000 gånger på Facebook och hon berättar själv att många hört av sig till henne.
– Jag har fått extremt mycket positiv feedback, framför allt från personer som arbetar med behandlingar, drog- och alkoholterapeuter och personer som lever nära någon som är beroende.
Det som fått henne att reagera är ett forskarrön som nådde tidningarna för en dryg vecka sedan, där det antyds att personer som missbrukar alkohol kan få en måttfull relation till drickandet. Och Camilla Kuylenstierna ifrågasätter inte att det stämmer när det gäller den grupp som har vissa alkoholproblem, men som inte är alkoholister. Det är avgörande, menar hon, att prata om detta på ett sätt så att människor förstår och så att missförstånd som kan orsaka mycket lidande undviks.
– När det sägs att 50 procent av de alkoholberoende kan lära sig dricka måttligt, så handlar det om dem som har alkoholproblem men inte druckit förbi sin så kallade triggernivå. Det handlar inte om alkoholister.

Det hon framförallt vänt sig mot är sättet som auktoriteter på området uttryckt sig.
– Själva sjukdomen alkoholism är för många svårbedömd och svårkategoriserad. Det är inte lätt att säga att den är alkoholist och den är det inte. Det jag vill framföra är att bland dem som verkligen utvecklat alkoholism och levt med det, är min erfarenhet att man aldrig någonsin lärt sig att dricka måttfullt.
Hon är själv nykter alkoholist och menar att hon förr inget hellre ville än att lära sig ett sunt förhållande till alkohol.
– Men det gick inte för mig.
Avsikten är inte att skuld­belägga dem som konsumerar alkohol, däremot önskar Camilla Kuylen­stierna att vi i det svenska samhället kunde ha en mer avslappnad relation till nykterhet.
– Varför går inte läkare ut och till exempel säger att de som har alkoholproblem kan leva fantastiska liv utan alkohol? I stället ska det framställas som jätteroligt att 50 procent av dessa nu kan lära sig dricka. Jag säger inte att det ena är bättre än det andra, men inte heller att något är sämre. Varför är alltid strävan mot att lära sig dricka?

Att ämnet alkohol engagerar märktes också när en person som spelade läkare i populära humorserien Solsidan på TV4 nyligen hävdade att alkohol kan förlänga livet och vara nyttigt för kroppen. Det fick bland annat läkare att reagera och programmet anklagades för alkoholromantisering.
– Om det är någonting som alkohol ställer till med så är det förkortning av liv. Den ställer till med elände för väldigt många, kommenterade till exempel Peter Friberg, ordförande i Svenska läkaresällskapet i P3 nyheter.

Orsaken till att debatter om alkohol är så känsliga tror Camilla Kuylenstierna kan vara att det är något som är djupt rotat i vår kultur.
– Och sedan tror jag att det kanske är politiskt också. Skulle man erbjuda alla som behöver adekvat hjälp, skulle man behöva en betydligt högre budget för det än i dag. Om man inte har råd att själv kunna betala, kan det vara relativt svårt att få en behandling. Du ska dessutom gå någonstans och be om hjälp, det kan vara socialen och dit är det känsligt att gå. Kan man då hitta en quick fix där missbrukare kan lära sig dricka normalt, är det fantastiskt för alla parter och helt magiskt för samhällsekonomin. Men det fungerar inte så, säger Camilla Kuylenstierna.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...