Men Jesus sade till Simon: ”Var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor.”
Lukasevangeliet 5:10b

Världen idag

I Utbildningsradions material om sex och samlevnad lyser lagtexten med sin frånvaro. ”Vi har inte tryckt på lagstiftningen”, säger redaktionschef Anna Birgersson-Dahlberg. Foto: Annika af Klercker/Scanpix

Åldersgräns oviktig för UR

I det utbildningsmaterial om sex och samlevnad som gått ut till landets alla skolor betonar man inte lagstiftningens ålders­gräns för sex. Det är en medvetet val, uppger Utbildningsradion (UR).

Nyheter · Publicerad 00:00, 8 aug 2011

– Femtonårsgränsen finns med i boken, men syftet med hela upplägget är att tala mer om enskildas rättigheter, om att var och en måste sätta sina egna och respektera andras gränser och att man har rätt att säga både ja och nej, säger Anna Birgersson-Dahlberg, redaktionschef på UR.

Gränssättning för sex mellan tonåringar aktualiserades av en hovrättsdom i Skåne förra månaden. Domen gällde en 15-åring pojke som befunnits skyldig till sexuellt utnyttjande av barn då han hade samlag med en 13-årig flickvän. Även om samlaget var frivilligt, ansåg rätten att åldersskillnaden var så stor att pojken borde dömas till ungdomstjänst.

– Jag har många gånger känt att en förövare nog inte skulle ha agerat på samma sätt med kunskap om de eventuella straffrättsliga konsekvenserna, sa sexualbrottsadvokat Lena Feuk till Världen idag i samband med domen.

 

Tal om juridisk gränssättning lyser dock med sin frånvaro i det sexualkunskapsmaterial från UR som tidigare i år lanserades tillsammans med filmen ”Sex på kartan”, i samarbete med Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU). I kapitlet ”Rättsläget vad det gäller sexuellt aktiva ungdomar” står inget om den skyddslagstiftning som ska förhindra att barn har sex med äldre personer. Istället betonas ungas rätt att ha sex med varandra, så länge det bygger på frivillighet och ömsesidighet.

– Frivillighet är grunden för att ha sex över huvud taget, och vi har därmed inte tryckt på lagstiftningen och den svåra diskussionen om var gränsen går i den, säger Anna Birgersson-Dahlberg, och påpekar att domstolarna i varje enskilt ärende har att ta fasta både på lagen och på relationen mellan de unga. 

 

Hon menar att all kunskap som hjälper ungdomar att fatta självständiga, frivilliga val kring sin sexualitet, i grunden skyddar mot att de blir utnyttjade eller utsatta för övergrepp. 

– Femtonårsgränsen finns för att skydda mot övergrepp. Är man 13 år är man ofta inte lika mogen. Men vi förhåller oss till frågan från frivillighetshållet snarare än från förbudshållet. Alla undersökningar visar att ju bättre sexualundervisning och ju mer man vet om sina rättigheter, desto senare blir sexualdebuten. 

Anna Birgersson-Dahl-berg poängterar att UR:s undervisningsmaterial ska användas som komplement till lärarnas pedagogiska kunskaper, och vävas in i lektionen.

– Målet är en god sexuell hälsa och att ungdomar inte ska bli hämmade, samtidigt som man inte ska göra någonting man inte vill och får ångra sedan. Det är en balansgång, och vi hoppas att lärarna kan hantera materialet och lektionsupplägget på ett varsamt och klokt sätt.

- Frivillig­het är grunden för att ha sex över huvud taget, och vi har därmed inte tryckt på lagstiftningen, säger Anna Birgersson Foto: Erik Amkoff/UR

Väntad åtgärd mot våldet – och ett oväntat förslag

Ledare Varje vecka nya bilder från det alltmer otrygga Sverige. Barn hamnar i korseld mellan kriminella.... lördag 24/7 00:00

FN-konferens mot rasism ledde till ny våg av antisemitism

Israelkommentar Denna höst har det gått tjugo år sedan FN:s världskonferens mot rasism gick av stapeln i Durban,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier