Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Foto: Istockphoto

Äktenskapet – en bild av Kristus och kyrkan

Nyheter · Publicerad 00:00, 10 feb 2015

Det kristna äktenskapet är ett av den kristna kyrkans viktigaste bidrag till vår civilisation, och har varit en förutsättning för att vi skulle nå dit vi nått i välfärd och samhällsutveckling.

Varför är då äktenskapet så centralt? Beror det på att äktenskapet är den första samhälleliga institutionen, som Gud instiftar i det oskuldsfulla Eden (1 Mos 2)? Eller på att hälften av budorden på den andra lagtavlan handlar om äktenskap och familj (2 Mos 20)? Eller kanske på att Jesus använder just familjen som modell när han etablerar sin församling (Matt 12)?

Allt detta spelar in, men frågan är om vi inte finner det tyngst vägande skälet i det som fortfarande ligger i framtiden, men som vi har fått en föraning av i aposteln Johannes text från ön Patmos. Den handlar om Guds "varför" – Guds vilja och syfte – bakom äktenskapet (Upp 19:6-9):
"Halleluja! Herren vår Gud den Allsmäktige är nu kung. Låt oss glädjas och jubla och ge honom äran, för Lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Skinande rent linne har hon fått att klä sig i." Linnet är de heligas rättfärdighet. Och ängeln sade till mig: "Skriv! Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid."

Här ser vi hela skapelsens syfte, att en dag ska Lammet som blev slaktat stå brudgum. Världens frälsare ska – i ära, Halleluja – ta sitt blodvunna folk till sig.
Och! Det var denna bild som skapelseberättelsens "vi" – Gud Fadern, Sonen och den helige Ande – hade för sina ögon, när de skapade människan och instiftade äktenskapet. Gud kunde ha gjort det helt annorlunda när människosläktets fortbestånd skulle säkras, men han valde att ta denna bild, som är hela tillvarons syfte, för att skapa en gestalt, en avbild, för att det ständigt ska gå att se: Kristus älskar oss.

Paulus säger (Ef 5:1f):
Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utgett sig själv för oss som en offergåva, ett väldoftande offer åt Gud. Men sexuell omoral och all orenhet eller girighet ska inte ens nämnas bland er...

I slutet av denna argumentationslinje ger Paulus oss den direkta kopplingen mellan man-hustru-relationen och Kristus--kyrkan – mellan avbilden (äktenskapet) och förebilden: "Denna hemlighet är stor – jag talar om Kristus och församlingen." Och som för att ytterligare driva argumentet till sitt slut säger han direkt: "Men vad er angår ..." Det vill säga – hemligheten är stor, vi har denna förebild – men nu ska detta förverkligas såsom en avbild för alla att se här: "Men vad er angår ... ska var och en älska sin hustru som sig själv, och hustrun ska visa respekt för sin man."

Hur exakt instiftar Gud då äktenskapet? Moses ger oss förklaringen i sin första bok (1:26 och 2:24f), och Herren klargör det ytterligare i Matteus 19. Han gör det genom att själv föra fram Eva till Adam; genom att själv ge instiftelseorden; genom att i varje enskilt äktenskap aktivt foga samman man och kvinna till ett. Men ännu mer grundläggande är att han gör det genom att överhuvudtaget skapa människan till man och kvinna. Detta är också den naturrättsliga förklaringen:

Vi människor har tolv kroppsfunktioner och är självtillräckliga i samtliga – vi behöver ingen annan för att andas eller uppta näring och så vidare – förutom i en som är delad i två kroppar. Liksom violinen och stråken är ett instrument i två delar, kan människans fortplaningsfunktion inte spelas förutom av en man och en kvinna.

Ordet sex (i betydelsen kön/könsumgänge) har samma tankeursprung som siffran 6, då det talar om de två delarna av en helhet eller hälften+hälften som blir ett helt: "de två skall bli ett." (Siffran 6 startar ju den andra hälften av 10-talet: 1,2,3,4,5 – 6,7,8,9,10.) Det är för att människan är skapad till man och kvinna, som äktenskapet instiftas som en ram kring den sexuella dragningskraften mellan man och kvinna för släktets fortlevnad.

Att Gud väljer att instifta äktenskapet på detta sätt, beror på att han vill att relationen mellan man och kvinna ska vara en av de främsta platserna på jorden där hans eviga och trofasta förbundskärlek blir synlig. Gud instiftade äktenskapet för makarnas egen skull, men också för att det bara är i föreningen mellan en mans och en kvinnas liv som ett barn kan bli till. Guds goda vilja är att barn ska få växa upp i en atmosfär där de blir medvetna om hans kärlek genom sina föräldrar. Den kärleken måste lysa fram i både sin kvinnliga och sin manliga gestaltning, eftersom man och kvinna utgör Guds avbild tillsammans. Guds kärlek är både moderlig (1 Thess 2:7) och faderlig (1 Thess 2:11).

Detta är inte något nytt, utan har proklamerats vid mången vigsel i våra kyrkor:
Äktenskapet är ett heligt förbund förordnat och välsignat av Gud, himmelens och jordens skapare. Det är äktenskapets mening att ge vidare den kärlek som är av Gud. Därför är det er uppgift att älska och ära varandra. Gemensamt skall ni ha ansvar för ert hem (och för barnens kristna fostran). Man och hustru skall trofast stå vid varandras sida, i glädje och sorg, i ljusa och mörka dagar. Ni får hämta kraft i bön och gudstjänst, i Guds ord och sakrament. Den rikedom som ligger i äktenskapet är stor. Där man och hustru lever i Guds förlåtelse får de hjälp att förstå och förlåta varandra. Så kan äktenskapet förverkligas efter Guds vilja.

Ola Nilsson
Författare till boken För äktenskapet – i tiden
Ordförande för Reformedia

Stå upp mot terrorn – över hela linjen

Ledare Dådet i Christchurch Fredagens terrordåd i Nya Zeeland var en stor tragedi, då 50 människor mördades i två moskéer. Massmedier och beslutsfattare har reagerat på rimligt...

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...