Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.
Efesierbrevet 6:11

Världen idag

Åklagaren om Estonia: Jag ska börja om från början

I tre instanser på 90-talet fattade åklagare beslut om att brottsutredningen om Estonias förlisning skulle läggas ned. Nu har åklagare Karolina Wieslander fått i uppgift att utreda frågan på nytt.

Samtidigt meddelar Statens haverikommission att man vill undersöka både vraket och bottenförhållanden runt Estonia samt prata med överlevande.

Nyheter · Publicerad 11:56, 30 nov 2020

1997 beslutade åklagaren att lägga ned brottsutredningen om Estonias förlisning, som inträffade tre år tidigare. Beslutet överprövades till en överåklagare och till sist till riksåklagaren (RÅ), som 1999 beslutade att inte återuppta utredningen då brotten var preskriberade.

Även RÅ:s beslut begärdes omprövat, men ett år senare satte man punkt då riksåklagaren beslutade att inte ändra sig.

Hela den processen kan nu komma att tas om, efter att åklagare Karolina Wieslander vid Riksenheten för internationell och organiserad brottslighet fått i uppgift att granska en begäran om att återuppta brottsutredningen om förlisningen.

Begäran kom från en man som överlevde katastrofen, med hänvisning till att uppgifter om tidigare okända skador i Estonias skrov blivit kända i den nya dokumentären på Dplay.

– Det är därför [de nya uppgifterna, reds anm] som det går ned till åklagare på min nivå. Frågan har ju varit föremål för prövning i flera åklagarinstanser tidigare.

Du ska alltså börja om från början?

– Exakt. Så kan man säga.

Hon ska dels gå igenom den gamla brottsutredningen, dels ta del av de nya uppgifterna från dokumentären.

Om hon beslutar att inte inleda en ny förundersökning kan det överprövas till en överåklagare. Slutligen kan det hamna hos riksåklagaren igen.

– Det är precis på samma sätt som man gjorde under 90-talet, säger Wieslander.

Parallellt med åklagarens arbete granskar även Statens haverikommission (SHK) de nya uppgifterna. SHK:s preliminära bedömning syftar till att överväga om den nya informationen ger anledning att revidera de slutsatser som drogs i 1997 års haverirapport om olyckan, om nya utredningsåtgärder bör vidtas och i sådana fall vilka.

Kommissionen meddelade förra veckan att de vill undersöka både vraket och bottenförhållanden runt Estonia. Dessutom vill kommissionen prata med flera överlevande efter olyckan, något man till viss del har börjat med.

”Utredarna arbetar bland annat med att få tillgång till ritningar av fartyget och kartläggningar av bottenförhållandena på platsen”, skriver haverikommissionen i ett pressmeddelande.

Kommissionen har, enligt Aftonbladet, även undersökt bogvisiret på nytt.

– Ingen av oss som arbetar med den nu pågående granskningen har varit involverad i de tidigare utredningarna som rör Estonias förlisning, säger Jonas Bäckstrand, ställföreträdande generaldirektör på Statens haverikommission, till tidningen.

Kan det som SHK kommer fram till påverka ditt beslut om det ska inledas en ny förundersökning?

– Jag ska givetvis ta hänsyn till all information som jag har tillgång till. Men jag vill inte föregripa det, jag har inte ens hunnit börja titta på den tidigare förundersökningen fullt ut, säger Karolina Wieslander.

Klart är dock att mer än 26 år har gått sedan Estoniakatastrofen och de allra flesta möjliga brottsmisstankarna har preskriberats. Endast de allra grövsta brotten, exempelvis terroristbrott, brott mot mänskligheten och mord saknar preskriptionstid.

Så även om åklagaren finner anledning att tro att brott har begåtts kan en utredning inte inledas om det inte gäller brott som saknar preskriptionstid.

Ingen av oss som arbetar med den nu pågående granskningen har varit involverad i de tidigare utredningarna som rör Estonias förlisning.

Etablissemanget är inte tillfreds förrän kyrkan sjunger med

Ledare I en kommersialiserad och mediedriven tid råder förenklingar och polarisering. Högt röstläge,... lördag 3/6 00:10

Därför bör vi fira Sveriges 500 år som nationalstat

Ledare Den 6 juni väntar en stor minnesdag för konungariket Sverige. Det är dock slående hur svagt... fredag 2/6 00:10