Sänd ditt bröd över vattnet för med tiden får du det tillbaka.
Predikaren 11:1

Världen idag

Åklagaren fortfarande passiv

I januari berättade Karin i Världen idag hur hon i augusti 2008 anmälde den polis som hon sällskapade med, för våldtäkt och misshandel. Efter nästan 2,5 år hade då det blodiga lakan som lämnats in som bevismaterial i samband med våldtäkten precis kommit tillbaka i ett postpaket – utan att ha undersökts.

Nyheter · Publicerad 13:00, 4 mar 2011

Efter Världen idags artiklar blev chefsåklagare Kristian Augustsson vid Riksenheten för polismål anmäld för tjänstefel, eftersom han under 2,5 års tid varken väckt åtal eller lagt ned utredningen.
Postpaketet står ännu oöppnat i Karins bostad, och åklagare Kristian Augustsson funderar fortfarande på vad han ska göra.
– Det är under process. Eventuellt kommer ett beslut under dagen, när jag hinner bli färdig med hela den här processen, säger Kristian Augustsson till Världen idag.
Det har du sagt nu i 2,5 månader?
– Vi har fått in en ny anmälan så sent som häromdagen. Hindrar det er från att titta på vad som hänt historiskt?
– På något sätt har det ett samband, eftersom allting påstås ha varit utfört av den här mannen och skulle ingå i något stort som hänger ihop. Den misstänkte var bekant med polisen Anders Lindgren och gick på den minnesstund som hölls i
samband med hans död i januari 2008 och som var den polis som jobbade för torpeden Mille Markovic på sexklubben Club Privé.
Hur kommenterar du det?

– Det är helt nya uppgifter för mig.
Den polis du utreder kände även den polis som efterträdde Anders Lindgren som sexklubbsdirektör på Club Privé?

– Det där känner jag ju till i och för sig, men jag visste inte att det fanns några sådana kopplingar. Men det är ingenting som
ingår i det här ärendet.
Förutom Anders Lindgren och hans efterträdare finns en tredje polis som kan kopplas till Club Privé, skrev Expressen strax före jul.

– Ja, att vi haft lite utredningar som har kopplingar till de namn du nämner, det är möjligt...
Så du bekräftar att ni har tittat på detta?

– Nej, det gör jag inte, men jag känner igen de här namnen, eftersom det är en polis som har slutat. Det ligger vid sidan om mitt ärende. Det som behandlas av mig avser endast förhållandet mellan den utpekade och anmälaren.
Du säger att det påstås att ett stort nätverk har agerat, här finns det ju indikationer på det?

– Det är ingenting som har bäring på det ärendet som jag beslutar om. Det är påståenden som du säger, att det finns aktiviteter av olika slag. Det finns det ju.
– I det ärende som jag har haft har det förekommit vissa uppgifter, men det jag ska besluta om nu är vad som har förekommit mellan anmälaren och den här utpekade.
Det tog 2,5 år innan anmälaren, Karin, förhördes första gången, är du nöjd med att det tog sådan tid?

– Ja, nöjd... Allting ska ju gå fortare än det gör, men vi har gjort mycket utredningar i detta ärende. Det gick heller inte att
hålla ett förhör förrän vi hade de uppgifter vi behövde. Den första utredningen startades i augusti 2008 och lades ned i september 2008. Sedan inleddes en ny utredning i augusti 2009, eftersom det kom in en ny anmälan.
– Vi tog därefter upp den gamla anmälan igen, men från början var det inte så.

Fotnot: Karin heter egentligen något annat.

Ruben Agnarsson
ruben.agnarsson@varldenidag.se

I Guds närhet skapas en innerlig längtan efter att bli mer lik Jesus Kristus.

Ledarkrönika I församlingsgemenskapen sker tillväxt och fruktbärande i våra liv. För att detta ska ske är... torsdag 28/1 00:30

Därför vaccinerar inte Israel de palestinska araberna

Israelkommentar Israels framgångsrika vaccinations­kampanj mot corona­viruset har fått stor uppmärksamhet världen... torsdag 28/1 00:20