Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

Åkesson kritisk till klimatåtgärder: ”Självplågeri”

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson besökte nyligen Vårgårda möte där han fick redogöra för partiets åsikter inom ämnena miljö, migration samt religion. SD-ledaren passade bland annat på att såga höjda priser på el respektive drivmedel som miljöfrämjande åtgärder.

– Vi ägnar oss åt självplågeri, sade han.

Nyheter · Publicerad 12:00, 16 aug 2022

Jimmie Åkesson blev partiledare nummer två, efter Annie Lööf, att besöka Vårgårda och bli utfrågad av Equmeniakyrkanprofilerna Britta Hermansson och Joakim Hagerius. SD-leda­ren fick bland annat svara på om hans parti ser på klimatfrågan som en prioriterad fråga eller inte.

– Både ja och nej. Klimatfrågan är högst aktuell. Samtidigt tycker jag att klimatpolitiken i Sverige har mer karaktären av symbolpolitik, det finns någon slags idé om att Sverige ska vara ett föregångsland.

Miljöpolitik som leder till höga el- respektive dieselpriser är inte något annat än symbolpolitik, hävdade SD-ledaren. Vägen till att vårda miljön är att satsa på utvecklad teknik och innovation, menade han.

– Vi ägnar oss åt självplågeri, att vi har världens högsta dieselpris hjälper inte klimatet alls.

Även migrationsfrågan, där SD profilerar sig, kom upp på bordet. Jimmie Åkesson fick frågan om det finns något positivt med invandringen till Sverige under de senaste 30 åren, det vill säga ungefär så länge som Sverigedemokraterna funnits.

– Det finns positiva enskilda exempel, som tillfört det svenska samhället massor. Men de är faktiskt inte politiskt intressanta.

Invandringen har i mångt och mycket orsakat segregation, utanförskap, parallellsamhällen och kulturell belastning, hävdade Jimmie Åkesson som då ombads att ge exempel på vad han menar är kulturell belastning.

– Hedersförtryck, hedersmord, korankravaller och brinnande bilar är exempel på kulturell belastning. Det generella omdömet är total katastrof, tyvärr, svarade SD-ledaren.

– Ställ krav på människor. Då kommer de som vill anpassa sig att göra det och de som inte vill det får bo någon annanstans, så enkelt skulle man kunna uttrycka det, fortsatte han.

Åkesson passade även på att såga partier som suttit i Rosenbad.

– De gamla partierna kommer alldeles för lätt undan. De har förstört vårt land. Ingen ställer dem till svars, förutom jag. Jag tycker det är skamligt, sade han.

I ämnet religion klargjorde Jimmie Åkesson Sverigedemokraternas syn på kristendomens särställning i Sverige.

– Bara det faktum att vi har korset i flaggan gör ju att det inte kan bli neutralt. Helgdagar och traditioner har en koppling till kristendomen. Så har det varit i tusen år och det finns en stark poäng med att låta det få vara så, att behålla det som knyter oss samman.

Utfrågningen avslutades med att Joakim Hagerius uttalade Guds välsignelse över Jimmie Åkesson.

Partiledarutfrågningarna i Vårgårda, 10–28 augusti, kan ses såväl live som i efterhand via equmeniakyrkan.se/partiledarutfragningarna eller via youtube.

Bara det faktumet att vi har korset i flaggan gör ju att det inte kan bli neutralt.

Kvällens...

citat: ”Vi ärvde jorden av våra förfäder och vi lånar den av våra barn.” Jimmie Åkesson förklarade sin syn på förvaltarskap.
 

sång: ”Blott en dag.” Sångerskan Evelina Gard framförde, tillsammans med en storkör, Lina Sandells berömda psalm.
 

ord: Symbolpolitik… Jimmie Åkesson hävdade att höjda priser på el och drivmedel inte hjälper till att rädda miljön.
 

brännpunkt: ”Det generella omdömet är total katastrof.” Jimmie Åkesson menade att det finns positiva exempel på enskilda invandrare som tillfört Sverige bra saker, men hävdade att invandringen i mångt och mycket orsakat segregation och blivit till en, vad Åkesson benämner som, kulturell belastning.

Evangeliets utmanande erbjudande är en ny identitet i Kristus

Ledare I centrum av det kristna evangeliet står något som förr brukade beskrivas som det ”saliga bytet”:... onsdag 22/3 00:10

Fler förhandlingar förlänger konflikten

Israelkrönika Mönstret känns välbekant: Precis före den muslimska fastemånaden ramadan organiseras ett regionalt... onsdag 22/3 00:00