Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Adventsfirande anmäldes anonymt

Skolinspektionen handlägger just nu ett ärende som rör ett adventsfirande i en kyrka. Det är Sexdrega skola i Svenljunga kommun som anmälts anonymt.

Nyheter · Publicerad 04:00, 7 dec 2012

– Att anmälningarna är anonyma är inte är ovanligt när det gäller små orter, berättar handläggare Maja Smochina.
I anmälan, som inkom den 1 november, står det att den kommunala skolan av tradition firar adventsgudstjänst i en kyrka, och att samtliga elever uppmanas att delta.

Skolinspektionen, som har tillsyn över hur skollagen följs runt om i landet, bad om ett yttrande från kommunen och skolan för att ta reda på om det förekommer konfessionella inslag under samlingen.
– I yttrandet förklarar man att Sexdrega skola har som tradition att fira advent i en kyrka, och att alla elever erbjuds att följa med. För dem som inte önskar vara med ordnar man annan undervisning, säger Maja Smochina.
– I yttrandet står det vidare att man framför "traditionsenliga psalmer och verser" och att prästen håller tal om ämnet julen. Däremot undviker man konfessionella inslag.

Skolinspektionen har ännu inte tagit ställning till yttrandet och anmälan. Advents­firandet hölls den 30 november.
Sexdrega skola är en F-6 skola med drygt 90 elever.

Hopp om förändring med ny sexualundervisning?

Ledare Skolverket lämnade i veckan sitt svar på regeringens uppdrag att förtydliga skolans läroplan kring sex och samlevnad. Med tanke på den normkritiska...