Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Lars Adaktusson. Foto: Mikael Good, arkiv

Adaktusson: ”Viktigt med öppenhet och insyn”

Moskéer som finansieras från andra länder innebär en påtaglig risk för Sverige. Det menar Lars Adaktusson (KD), riksdagsledamot och tidigare EU-parlamentariker. – Exemplen på nya moskéer som blivit samlingsplats för radikalisering, salafism och wahabism är dessvärre alltför många, säger han till Världen idag.

Nyheter · Publicerad 14:37, 4 feb 2019

Lars Adaktusson känner inte närmare till det muslimska kulturcenter som planeras i Alvesta. Företrädare för centret uppger för Världen idag (artikel ovan) att satsningen ska finansieras med privata gåvogivare. I nödfall kan man även kunna överväga att ta emot pengar från andra länder och man berättar att Kuwait och Qatar hört av sig och erbjudit sådan hjälp.

Lars Adaktusson hissar här en varningsflagg.

– Erfarenheterna från både Sverige och övriga Europa när det gäller nya moskébyggen är att länder som Saudiarabien, Qatar eller Turkiet vill finnas med som finansiärer av skälet att påverka det som förkunnas. Exemplen på nya moskéer som blivit samlingsplats för radikalisering, salafism och wahabism är dessvärre alltför många, säger han.

– Utländsk finansiering är problematisk eftersom det är svårt att kontrollera vilka intressen som egentligen ligger bakom.

Lars Adaktusom efterlyser en lagstiftning på området som gör det möjligt att förhindra ökat inflytande från regimer och grupper som står för islamism och jihadism.

– Det har under många år funnits en blåögdhet från samhällets sida i relation till grupperingar som säger sig stå för tolerans och integration, men som i själva verket verkar i motsatt riktning, säger han.

Om aktörerna bakom kulturcentret i Alvesta trots allt skulle välja att ta emot pengar från andra länder skulle man skriva ett avtal som förhindrar länderna att ställa krav. Det förklarar aktörerna i Världen idags intervju med dem.

Lars Adaktusson är skeptisk.

– Det är svårt och se hur ett sådant kontrakt ska vara utformat, hur efterlevnaden ska kontrolleras och vad som händer om inflytande ändå ges till finansiärerna.

– Det ska självklart finnas möjlighet att bygga moskéer och muslimska kulturcentra i Sverige, det ska också finnas möjlighet att få ekonomiskt stöd från utlandet, men när stödet kommer från diktaturregimer och rent extrema grupper måste vi vara på vår vakt.

Rätt ska vara rätt om mänskliga rättigheter

Ledare Det talas mycket om mänskliga rättigheter i dag. Det är bra. FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna har precis firat 70 år, och de 30 punkter...