Men var nu starka och låt inte modet falla, för ert arbete ska få sin lön.
2 Krönikeboken 15:7

Världen idag

Abortvägrare nekas jobb på kvinnoklinik

Arbetssökande till kvinnokliniken i Karlskrona måste medverka vid aborter, annars erbjuds ingen anställning, rapporterar P4 Blekinge. Detta får hård kritik från Skandinaviska människorättsjuristerna. – Det är väldigt anmärkningsvärt att man vågar göra så, säger Ruth Nordström, chefsjurist för Skandinaviska människorättsjuristerna.

Nyheter · Publicerad 15:09, 18 jul 2019

Sedan januari i år har nyanställningsavtal för läkare, barnmorskor och undersköterskor på kvinnokliniken i Karlskrona fått ett tillägg som förklarar att all vårdpersonal måste vara villig att medverka vid aborter, uppger P4 Blekinge. Dessutom måste den arbetssökande meddela hur personen ställer sig kring arbetsuppgifterna som gäller vid en abort, innan avtalet skrivs under.

– Vi har haft anställningsintervjuer med personer där vi har frågat om abort och de har då sagt att ”det vill jag inte medverka till”, ja men då kan du inte arbeta på vår kvinnoklinik, säger Marianne Gertzell till P4 Blekinge.

Marianne Gertzell menar att hon sedan tio år tillbaka sett tecken ute i samhället och inom politiken på att aborträtten på nytt är hotad. I diskussioner bland personalen har det framkommit en viss osäkerhet kring vad det är som gäller och huruvida deras kollegor ställer sig till att medverka vid en abort, uppger P4 Blekinge.

Världen idag har pratat med Ruth Nordström, chefsjurist för Skandinaviska människorättsjuristerna, och hon menar att kvinnoklinken i Karlskronas agerande kan stå i strid mot mänskliga rättigheter och saknar stöd i lagen.

– Om man citerar den svenska abortlagen står det klart och tydligt i den femte paragrafen att endast den som är behörig att utöva läkaryrket får utföra abort. Så det finns inget lagstöd för att sätta upp ett anställningskriterium för till exempel en barnmorska att man måste utföra aborten när det uppenbarligen enligt lag tillkommer en annan yrkesgrupp, menar Ruth Nordström.

Åsa Mörner arbetar inom Vårdförbundet med abortfrågor och berättar för P4 Blekinge att hon är kritisk till tillägget i anställningsavtalet. Hon är förvånad över att man anser att det behövs då hon menar att det ska vara en självklarhet hos all vårdpersonal att utföra aborter. På frågan om hon tror det kan finnas risker med ett sådant tillägg vid en anställningssituation svarar hon:

– Det tror jag absolut. Jag har ju lite svårt att förlika mig med ordet samvetsklausul som man kallar det. För mig är det här en form av vårdvägran. Helt enkelt att man som individ har beslutat sig för att vägra ge en viss form av vård, säger Åsa Mörner innan hon fortsätter:

– Vad skulle nästa steg kunna vara? Är det att vägra vårda oliktänkande, personer med olika sexuell läggning eller religiös tillhörighet. Vi har alla åsikter men de är personliga.

Ruth Nordström påpekar att gränssättningen kring samvetsfrihet för vårdpersonal gäller endast vid abort och dödshjälp. Detta slogs fast år 2010 av en majoritet av Europarådets medlemmar i resolution 1763 som säger att ”ingen person, sjukhus eller institution ska tvingas, hållas ansvarig eller diskrimineras på något sätt på grund av att det vägrar att utföra, bistå eller medverka vid abort, missfall eller eutanasi eller någon handling som kan orsaka att ett mänskligt foster eller embryo dör, av någon anledning”.

– Det är ju två ingrepp som de facto utsläcker ett liv. Vare sig man tycker rent ideologiskt att det är bra eller inte så är det ju så att vid dödshjälp och abort är det ett hjärta som slutar att slå, säger hon.

Tomas Seidal är överläkare och sitter i styrelsen för Kristna läkare och medicinstudenter och han menar att det är väldigt ovanligt att man inför sådana klausuler i ett anställningskontrakt.

– Man gör aldrig så i andra förfaranden. Jag har ju själv varit verksamhetschef i många år och har anställt massor av människor och skrivit på anställningskontrakt och de är ju aldrig specifika, utan det är ledningen som bestämmer vad man ska göra och inte göra, säger han till Världen idag.

– Sen kan man komma överens sedan om speciella saker som tar hänsyn till individens önskemål, men det är inget som man någonsin formulerar i ett anställningskontrakt.

Vad skulle hända om samvetsfrihet inom vården godkändes? Finns det tillräckligt med personal som vill utföra aborter?

– Om man öppnar upp för samvetsfrihet så hade flera säkert åberopat den för att slippa vara med, men jag tror inte att det på något sätt hotar verksamheten. Det kan vi se på Norge och Danmark som har samvetsfrihet i någon form. Där finns det alltid personal som ställer upp och göra allt detta, menar Tomas Seidal.

Låt inte USA-politik söndra Andens enhet

Ledare Den senaste tidens händelser i USA har skapat nya konfliktlinjer inom kristenheten. Även här i... torsdag 21/1 00:00

Fokus på klimat och corona väntas under Bidens styre

USA. Det så kallade murbygget mot Mexiko stoppas. USA återinträder i såväl Parisavtalet som... torsdag 21/1 08:00

Expansionen av ditt hjärta och glädjen i din själ går tillbaka till vad du ser.

Ledarkrönika Jag har en gps i bilen, en sådan där som är integrerad i instrumentbrädan. Många av mina bilfärder... torsdag 21/1 00:00