HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

Per Kronlid är partiordförande för nybildade Kristna värdepartiet. Foto: Privat

Abortkritiskt kristet parti bildas

I lördags bildades formellt Kristna värdepartiet som vill vara en tillflykt för väljare med kristna värderingar, dessa har kommit att bli allt mer politiskt hemlösa menar man. Och enligt partiordförande Per Kronlid är det abortfrågan som står i fokus.- Det är en kärnfråga att människolivet är heligt från befruktningen, säger han.

Nyheter · Publicerad 00:00, 7 jan 2014

Redan för ungefär sex år sedan arbetade Per Kronlid, som har en bakgrund inom missions- och biståndsarbete, med att dra gång ett nytt kristet politiskt parti. Sedan dess har planerna legat på is. Men i lördags samlades ett antal personer och bildade Kristna värdepartiet. Per Kronlid beskriver det som ett löst knutet nätverk av privatpersoner som tagit initiativet, och det är tydligt vilken fråga som är den viktigaste.

- Det handlar framförallt om ett nödrop för de ofödda. Det finns en besvikelse över den riktning Kristdemokraterna tagit i abortfrågan, säger han men betonar att det inte är ett initiativ riktat mot KD.
- Vi är överhuvudtaget besvikna över det dåliga skyddet för de ofödda.

På hemsidan lyfter Kristna värdepartiet fram fyra områden de vill fokusera på: det handlar om att stärka familjer, minska statligt inflytande, förbättra skolorna och att göra abort olagligt.

Per Kronlid är medveten om det provocerade i den formuleringen.
- Som det är nu kan vi varken stoppa legala eller illegala aborter, men vi kan finnas med i debatten och opinionsbilda.
- Vi tittar också särskilt på ekonomiska incitament som ska underlätta att ta emot även oplanerade barn.

Nu inleds arbetet att samla in de 1 500 namnunderskrifter som behövs för att få partinamnet registrerat hos valmyndigheten, senast sista februari måste det vara registrerat för att man ska kunna delta i höstens val. Dessutom hoppas man den närmaste tiden locka till sig fler som vill vara med och utarbeta och driva partiets politik.

Per Kronlid tror att det på sikt är möjligt att ta väljare från de flesta partier, undantaget de som finns längst ut på vänsterkanten.
- Troligast är det med besvikna KD-väljare, men också sådana som valt gå till Sverigedemokraterna som har en snävare abortpolitik. Men vi räknar med att det finns folk från hela fältet som tycker att abort och familjefrågor är viktiga och vill rösta åt det här hållet, säger han.

Anställda hoppar av barnklinik som behandlar könsdysfori

Storbritannien. Fem anställda vid Britain’s National Health Service (NHS) har valt att lämna sina tjänster på en klinik som arbetar med barn som kan ha könsdysfori....

Dagen efter katastrofen – men före jublet

Ledare Under en vecka på året blir de vanliga samtidspolitiska diskussionerna jämförelsevis små. Frågor som annars utlöser stora och infekterade debatter...