Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Abortförespråkarnas värsta fiender kartlagda

Nyheter · Publicerad 00:00, 31 okt 2012

Det växande försvaret för ofödda barns rättigheter i Europa oroar fri-abort­förespråkare så till den grad att de nu kartlägger sina motståndare. I en rapport namnges nu de 27 främsta personerna inom Europas "anti-choice"-rörelser.

EPF, European Parlia­mentary Forum on Popula­tion and Development, en paraplyorganisation där svenska RFSU ingår, driver rätten till fri abort som en av sina stora frågor. Sen i september har EPF kartlagt de grupper som man ser som abortmot­stånd­are, eller "anti-choice" (emot ett fritt val att få göra abort) – och kartlägg­ning­en presenterad­es i slutet av september vid ett frukost­möte i riks­dag­en. Neil Datta, ledare för EPF, för­klarade då att man har underskattat abort­motstånd­et och därför behövde se sambanden mellan de olika grupperna.
Men EPF har inte bara kartlagt organisationerna, utan även de personer som ses som de främsta abortmotståndarna. I en rapport, som Världen idag tagit del av, har EPF utsett Europas 27 främsta "anti-choicepersoner" och redovisar dem i olika kategorier, med detaljer om varje person.

En kategori är "mainstream-katoliker", dit tio personer räknas. Bland dem finns Anna Zaborska, slovakisk EU-parlamentariker, och italien­ska parlamentarikern Luca Volontè. Om Zabor­ska sägs bland annat att hon "aktivt stöttar anti-choice-ledarskap i Europa" och har "omfattande kopplingar till globala och ameri­kan­ska anti-choicegrupper".
En annan kategori är den katolska "hårda högern", som här omfattar tre personer. En av dem är Jorge Soley Climent, ordförande för European Dignity Watch, EDW. Om honom nämns bland annat att han varit med vid grundandet av flera konservativa organisationer och han är "gift och pappa till sex barn".

I kategorin Ekumeniska kristna, som inkluderar katoliker, protestanter och ortodoxa, listas sex personer, däribland Roger Kiska, som representerar amerikanska Alliance Defence Fund, ADF, i Europa och Ben­jamin Harnwell, en av organisationen Dignitatis Human­aes grundare. Harn­well beskrivs som "homo­fob och förnekare av att människan orsakat klimat­­för­ändringar". Leo van Does­burg, som arbetar för Euro­pean Christian Politi­cal Movement, hör också till de utpekade.
Även Europaparlamenta­r­ikern Gay Mitchell, tidigare presidentkandidat i Irland, omnämns i denna kategori, och om honom påpekas att han uppmanat till benådning av en man i USA som mördat två personer anställda vid en abortklinik. Det nämns också bland annat att han "kommer från en familj där han var ett av nio barn".
Till gruppen "Ultras", extremhögern och traditionalistiska katoliker, räknas bland andra Caio Silvera, ordförande i Pro Europa Christiana Federation samt Massimo Introvigne, som förra året granskade rasism, främlingsfientlighet och diskriminering av religioner för OSSE.

Även greven Paul av Olden­burg räknas hit. Han uppges vara aktiv i "globala anti-choice-aktiviteter, som USA March for Life i januari 2012". Om Alain Es­cada, generalsekreterare för Institut Civitas i Frankrike, sägs att han "driver en katolsk bokhandel i ett muslimskt kvarter i Bryssel".
Leo van Doesburg har kommenterat kartläggningen på sin blogg. Han tycker det är "smickrande att bli omnämnd i det här sammanhanget", men menar att titeln "anti-choice" är helt felaktig.
"Jag karaktäriserar mig som 'pro-life´, men absolut inte som 'anti-choice´. Jag vill försvara rätten till liv för de ofödda, som inte kan välja själva, mot rätten för den kvinna som vill döda den ofödda", skriver han.

Johan Lundell, generalsekreterare för Ja till livet, menar att kartläggningen är anmärkningsvärd.
– Det är lätt att föreställa sig vilken kritik Ja till Livet skulle få om vi tog fram listor på de mest framträdande förespråkarna för abort, beskrev hur många barn de hade och vilka föreningar de var med i, säger han.

Det är ett agerande som kan ge svåra följder för de utpekade, säger Johan Lundell.
– Att skapa personlistor och sedan medvetet sprida dessa till föreningar i många olika länder, vilket skett vid minst ett, troligen flera, tillfällen, samtidigt som man talar om hur man ska "stoppa" eller "förhindra" dessa åsikter, innebär naturligtvis också att risken ökar för att dessa ska drabbas av både hot och missaktning.
Världen idag har sökt EPF för en kommentar utan att få svar.

Politiska experiment – förödande för familjer

Ledare Vi vet att även om det finns en stabilitet och självläkningsprocess inbyggd i det ekologiska systemet så kan balansen rubbas. Ingreppen kan bli så...

Hot mot biografer inför abortfilm

Minst två biografer i Kanada har utsatts för hot i samband med planerade visningar av filmen Unplanned, om pro life-aktivisten Abby Johnsons liv....