På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Aborterna sker allt tidigare i graviditeten, och alltfler görs dessutom hemma med hjälp av läkemedel. Men statistiken är inte helt att lita på, enligt Socialstyrelsen, som lade om sina insamlingsrutiner för några år sedan. Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Aborterna minskar i tveksam statistik

Under 2017 rapporterades 36 616 aborter till Socialstyrelsen, jämfört med 38 177 året dessförinnan. Siffran måste tas med en nypa salt, eftersom Socialstyrelsen inte kan veta om klinikerna skickat in alla sina uppgifter, eller om någon skickat in dubbelt. Tydliga trender är dock att tonårsaborterna fortsätter minska, och att alltfler aborter genomförs medicinskt och dessutom före graviditetens sjunde vecka.

Nyheter · Publicerad 11:00, 24 maj 2018

Flest aborter – 10 017 – gjordes av kvinnor i åldern 25–29 år. Samtidigt fortsätter antalet tonårsaborter att minska, från 3 392 år 2016 till 3 006 förra året.

Enligt Inga-Maj Andersson, utredare vid Socialstyrelsen, följer det minskade antalet aborter sannolikt ett likaså minskat födelsetal, även om de siffrorna inte finns publicerade än.

För de yngsta kvinnorna tror hon att den subventionering av preventivmedel som började gälla förra året spelar in, liksom det faktum att unga kvinnor i allt högre grad använder långtidsverkande preventivmedel som spiral och en hormonutsöndrande så kallad p-stav.

– Nu för tiden sätter man ofta in p-stav redan i samband med att kvinnan får den första tabletten för att göra en medicinsk abort. Tidigare kunde kvinnan låta göra det vid ett återbesök som inte alltid blev av, säger Inga-Maj Andersson.

Andelen aborter som görs tidigt i graviditeten fortsätter att öka. Förra året gjordes 84 procent av aborterna före vecka 9, och 55 procent före vecka 7. Motsvarande siffror 1991 var 45 respektive 4 procent, enligt Socialstyrelsen.

En förklaring till den trenden är att alltfler aborter utförs genom att kvinnan intar ett läkemedel och genomgår så kallad medicinsk abort. Förra året var 93 procent av de rapporterade aborterna utförda med medicinsk metod och 7 procent med kirurgisk metod.

Den nya statistiken visar också att så kallad hemabort, att en medicinsk abort fullföljs på annan plats än inom sjukvården, ökar. Under 2017 var 75 procent av aborterna som utfördes före vecka 9 hemaborter, jämfört med 62 procent under 2014.

Men även om siffran låter bedrägligt exakt, så är det alltså inte säkert att det verkligen utfördes 36 616 aborter i Sverige förra året.

– Variabler som att tonårs­aborterna blivit färre och de medicinska aborterna fler, är säkrare. Men den övergripande siffran kring 36 000 är mindre säker eftersom insamlingsrutinerna ändrats, säger Maria Öman, som ansvarar för statistikinhämtningen kring aborter.

– Abortklinikerna rapporterar in aborter som är helt avidentifierande, och vi kan inte se vilken klinik som rapporterat in vilka uppgifter. De större klinikerna har vi en dialog med, men vi kan inte upptäcka om de skickat in alla aborter eller om de skickat in några uppgifter två gånger.

Statistikinhämtningen om aborter stoppades tillfälligt 2013, efter att myndigheten upptäckt att man samlat in för många detaljer om kvinnorna som gjorde abort. När insamlingen återupptogs hade den anonymiserats på ett sätt som får tummen ner av Socialstyrelsen själv.

"Till och med år 2011 var bortfallet litet och kvaliteten god på statistiken", konstaterar Socialstyrelsen på sin hemsida.

"Den nya insamlingsmetoden från och med statistikår 2014 har lett till lägre kvalitet i abortstatistiken."

Skadligt när Försäkringskassan och 1177 manipulerar språket

Ledare 1177 Vårdguiden är ”invånarnas samlade ingång till den offentliga hälso- och sjukvården” och drivs... onsdag 12/5 00:10

Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier