Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Aborterna sker allt tidigare i graviditeten, och alltfler görs dessutom hemma med hjälp av läkemedel. Men statistiken är inte helt att lita på, enligt Socialstyrelsen, som lade om sina insamlingsrutiner för några år sedan. Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Aborterna minskar i tveksam statistik

Under 2017 rapporterades 36 616 aborter till Socialstyrelsen, jämfört med 38 177 året dessförinnan. Siffran måste tas med en nypa salt, eftersom Socialstyrelsen inte kan veta om klinikerna skickat in alla sina uppgifter, eller om någon skickat in dubbelt. Tydliga trender är dock att tonårsaborterna fortsätter minska, och att alltfler aborter genomförs medicinskt och dessutom före graviditetens sjunde vecka.

Nyheter · Publicerad 11:00, 24 maj 2018

Flest aborter – 10 017 – gjordes av kvinnor i åldern 25–29 år. Samtidigt fortsätter antalet tonårsaborter att minska, från 3 392 år 2016 till 3 006 förra året.

Enligt Inga-Maj Andersson, utredare vid Socialstyrelsen, följer det minskade antalet aborter sannolikt ett likaså minskat födelsetal, även om de siffrorna inte finns publicerade än.

För de yngsta kvinnorna tror hon att den subventionering av preventivmedel som började gälla förra året spelar in, liksom det faktum att unga kvinnor i allt högre grad använder långtidsverkande preventivmedel som spiral och en hormonutsöndrande så kallad p-stav.

– Nu för tiden sätter man ofta in p-stav redan i samband med att kvinnan får den första tabletten för att göra en medicinsk abort. Tidigare kunde kvinnan låta göra det vid ett återbesök som inte alltid blev av, säger Inga-Maj Andersson.

Andelen aborter som görs tidigt i graviditeten fortsätter att öka. Förra året gjordes 84 procent av aborterna före vecka 9, och 55 procent före vecka 7. Motsvarande siffror 1991 var 45 respektive 4 procent, enligt Socialstyrelsen.

En förklaring till den trenden är att alltfler aborter utförs genom att kvinnan intar ett läkemedel och genomgår så kallad medicinsk abort. Förra året var 93 procent av de rapporterade aborterna utförda med medicinsk metod och 7 procent med kirurgisk metod.

Den nya statistiken visar också att så kallad hemabort, att en medicinsk abort fullföljs på annan plats än inom sjukvården, ökar. Under 2017 var 75 procent av aborterna som utfördes före vecka 9 hemaborter, jämfört med 62 procent under 2014.

Men även om siffran låter bedrägligt exakt, så är det alltså inte säkert att det verkligen utfördes 36 616 aborter i Sverige förra året.

– Variabler som att tonårs­aborterna blivit färre och de medicinska aborterna fler, är säkrare. Men den övergripande siffran kring 36 000 är mindre säker eftersom insamlingsrutinerna ändrats, säger Maria Öman, som ansvarar för statistikinhämtningen kring aborter.

– Abortklinikerna rapporterar in aborter som är helt avidentifierande, och vi kan inte se vilken klinik som rapporterat in vilka uppgifter. De större klinikerna har vi en dialog med, men vi kan inte upptäcka om de skickat in alla aborter eller om de skickat in några uppgifter två gånger.

Statistikinhämtningen om aborter stoppades tillfälligt 2013, efter att myndigheten upptäckt att man samlat in för många detaljer om kvinnorna som gjorde abort. När insamlingen återupptogs hade den anonymiserats på ett sätt som får tummen ner av Socialstyrelsen själv.

"Till och med år 2011 var bortfallet litet och kvaliteten god på statistiken", konstaterar Socialstyrelsen på sin hemsida.

"Den nya insamlingsmetoden från och med statistikår 2014 har lett till lägre kvalitet i abortstatistiken."

Heligt Dackeuppror mot stängda kyrkor kan vara på väg

Ledare ”Jag tror att jag ska anmäla den där församlingen.” De orden fälldes helt nyligen av en ung kristen... torsdag 15/4 00:10

Israelisk student hjälpte Nasa – fann två asteroider

Astronomi. En arabisk-israelisk student har fått två asteroider uppkallade efter sitt namns initialer plus... fredag 16/4 14:50

När allt blir mörkt finns det ändå någon där som leder framåt.

Inför söndag Ps 23 Psalmen om den gode herden är en av världens mest kända bibeltexter, och förmodligen har du... torsdag 15/4 00:00

KD: Vi prioriterar inte bort barnomsorgspeng

Politik. Kristdemokraternas barnomsorgspeng som ska göra det möjligt för föräldrar att, med ekonomisk... fredag 16/4 09:00

Senaste nytt

    Israelernas styrka: argumentation

    Israelkrönika Interna israeliska debatter, där de politiska ståndpunkterna ofta går i diametralt motsatta...
    Podcasts
    Följ Världen idag i sociala medier