Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Aborterna i USA minskar

Antalet aborter i USA har stadigt minskat sedan 1990-talet. 2009 var de avbrutna graviditeterna 38 000 färre än året innan. Samtidigt blir abortmotståndarna allt fler, vilket kan vara en förklaring till minskningen.

Nyheter · Publicerad 12:00, 5 dec 2012

Det är det amerikanska smittskyddsinstitutet, Centers for Control and Prevention (CDC), som i en färsk rapport berättar om den nedåtgående aborttrenden i USA. Och det är en utveckling som hälsas med glädje.
– Jag är glad över att antalet aborter minskar. Vi har sett en ganska jämn nedåtgående trend sedan 1990. Sammantaget har siffrorna gått ner med nästan 25 procent, och det är totalt sett mycket bra, säger Michael J. New, professor i statskunskap vid universitetet i Michigan-Dearborn till den katolska nyhetsbyrån Catholic News Agency, (CNA).

Enligt professor New är det svårt att ange en direkt orsak till nergången, men han pekar på en kombination av flera tänkbara förklaringar: lagstiftning, färre abortmottagningar i flera delar av landet och en attitydförändring till abort. En Gallupundersökning från just 2009 visade nämligen – för första gången någonsin – att en majoritet av de tillfrågade var prolife-anhängare.
– I ärlighetens namn måste sägas att vi inte har så mycket forskning som visar sambandet mellan den allmänna opinionen och abortstatistik, men jag tror att det är något som man borde ta i betraktande, säger Michael J. New.

Uppgifterna över hur många kvinnor som väljer att fullfölja graviditeten efter kontakt med pro-lifeförespråkare är få. Men organisationen 40 dagar för livet (40 Days for Life), som leder rikstäckande bönegrupper och som tar kontakt med kvinnor utanför abortmottagningar, säger att man under vårkampanjen 2009 räddade över 430 barn från att bli aborterade. Under höstkampanjen samma år rapporteras att över 600 aborter kunde förhindras.

Det är dock inte alla som delar professor News syn på varför antalet aborter minskar. Flera forskare säger till exempel till nyhetsbyrån Associated Press, (AP) att förklaringen snarare är en mer utbredd och effektivare användning av preventivmedel. Men detta ställer sig Michael J. New tveksam till:
– Det finns uppriktigt sagt inga bevis som styrker detta. Jag har inte sett några som helst uppgifter på att kvinnor från och med 2009 skulle ha börjat använda preventivmedel oftare eller att dessa skulle vara mer effektiva. Jag tror att detta bara är gissningar, säger han till CNA.
Enligt samma rapport dog 12 kvinnor av komplikationer i samband med abort enbart under 2008, dubbelt så många som året innan. Enligt LifeSiteNews på nätet är detta det högsta antalet abortrelaterade dödsfall sedan 1994.

Fotnot: Rapporten, som publicerades i november, baserar sig på siffror från 43 stater och två storstäder. Uppskattningsvis sker en miljon aborter årligen i USA, men enligt rapporten hade antalet sjunkit till 785 000 år 2009.

Heligt Dackeuppror mot stängda kyrkor kan vara på väg

Ledare ”Jag tror att jag ska anmäla den där församlingen.” De orden fälldes helt nyligen av en ung kristen... torsdag 15/4 00:10

När allt blir mörkt finns det ändå någon där som leder framåt.

Inför söndag Ps 23 Psalmen om den gode herden är en av världens mest kända bibeltexter, och förmodligen har du... torsdag 15/4 00:00

Israelisk student hjälpte Nasa – fann två asteroider

Astronomi. En arabisk-israelisk student har fått två asteroider uppkallade efter sitt namns initialer plus... fredag 16/4 14:50

Israelernas styrka: argumentation

Israelkrönika Interna israeliska debatter, där de politiska ståndpunkterna ofta går i diametralt motsatta...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier