Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Åhörare på läktaren under ett plenum i EU-parlamentet i Strasbourg. Foto: Henrik Montgomery / TT

Abort på EU-agendan igen

Europaparlamentet röstar denna vecka om två icke bindande rapporter som vill främja lagliga aborter och samkönade äktenskap i hela EU.Kritiker försöker få de aktuella paragraferna bortlyfta ur rapporterna, som läggs fram av utrikesutskottet respektive jämställdhetsutskottet.

Nyheter · Publicerad 00:00, 9 mar 2015

Drygt 60 000 personer har redan undertecknat ett protestbrev till Europaparlamentet genom påverkansorganisationen CitizenGo, för att skapa opinion mot paragraferna om abort. Bakom det initiativet står Europeiska federationen för katolska familjeföreningar, FAFCE. Generalsekreterare Maria Hildingsson noterar att det är första gången som frågor som rör familjepolitik blir föremål för plenumomröstning i det nya parlament som röstades in i maj förra året.
Vare sig abort, preventivmedel eller äktenskapslagstiftning faller under EU:s kompetens, och med den förklaringen har parla­mentet tidigare stoppat skrivningar om abort i rapporter från parlamentets jämställdhetsutskott, framför allt i den så kallade Estrela-rapporten december 2013.
– Estrela-rapporten skilde sig mycket från de två föreliggande förslagen på så sätt att den bara handlade om sexuella och reproduktiva rättigheter, säger Maria Hildingsson till Världen idag.
– Nu är det andra frågor som står i fokus, även om man lyft in en rad paragrafer där man överskrider subsidiaritetsprincipen och EU:s kompetens.

De två skrivelser det handlar om är dels den belgiske, socialistiske rapportören Marc Tarabellas rapport ”Jämställdhet mellan män och kvinnor i Europeiska Unionen 2013”, och dels utrikesutskottets ”Årliga rapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2013 och EU:s politik”, av rapportören Pier Antonio Panzeri, från Demokratiska partiet i Italien. I den senare rapporten uppmanas medlemsstaterna bland annat att ”erkänna kvinnors och flickors omisskännliga rätt till kroppslig integritet och autonoma självbestämmande när det gäller bland annat rätten att få tillgång till frivillig familjeplanering och säkra och lagliga aborter”.

Abort är lagligt i alla av EU:s 28 medlemsländer förutom Polen, Malta och Irland. Och FAFCE menar att en opinionsyttring från parlamentets sida framför allt skulle kunna användas som ett slags politisk murbräcka i internationella sammanhang där EU i dag inte talar med enad röst om abort.
– Det som närmast ligger vid horisonten är förhandlingarna om FN:s nya utvecklingsmål i september. Vi tror att de som vill främja en universell rätt till abort vill kunna använda sådana här skrivningar i de diskussionerna, säger Maria Hildingsson.
Hon tror emellertid att utskotten i fråga underskattar motståndet i parlamentet, på samma sätt som man gjorde när det gällde Estrela-rapporten, och att utgången i omröstningarna långt ifrån är given.
– Det finns nu förslag om att man ska rösta om mening för mening i paragraferna, för att kunna få igenom en godtagbar skrivning. Det skapar ju mycket arbete för icke-bindande texter som de här, och vilka för övrigt blir allt fler. Man kan ju fråga sig vilken nytta de gör.
Tarabella-rapporten presenteras i dag, måndag, och går till omröstning på tisdag. Omröstningen om Panzeri-rapporten sker på torsdag.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

KD:s fall från tydlighet till förvirring

Ledare Väljarnas val av parti avgörs främst av två faktorer: Antingen uppskattar man partiets ideologi och politiska förslag, eller också har man förtroende...

En riskfylld årstid för människans bästa vän

En halväten kryddig korv, giftiga alger och varma bilar. Sommaren är härlig, men kan också bli farlig för våra fyrfota vänner. Det här ska du som...