Att vörda Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.
Ordspråksboken 9:10

Världen idag

Åhörare på läktaren under ett plenum i EU-parlamentet i Strasbourg. Foto: Henrik Montgomery / TT

Abort på EU-agendan igen

Europaparlamentet röstar denna vecka om två icke bindande rapporter som vill främja lagliga aborter och samkönade äktenskap i hela EU.Kritiker försöker få de aktuella paragraferna bortlyfta ur rapporterna, som läggs fram av utrikesutskottet respektive jämställdhetsutskottet.

Nyheter · Publicerad 00:00, 9 mar 2015

Drygt 60 000 personer har redan undertecknat ett protestbrev till Europaparlamentet genom påverkansorganisationen CitizenGo, för att skapa opinion mot paragraferna om abort. Bakom det initiativet står Europeiska federationen för katolska familjeföreningar, FAFCE. Generalsekreterare Maria Hildingsson noterar att det är första gången som frågor som rör familjepolitik blir föremål för plenumomröstning i det nya parlament som röstades in i maj förra året.
Vare sig abort, preventivmedel eller äktenskapslagstiftning faller under EU:s kompetens, och med den förklaringen har parla­mentet tidigare stoppat skrivningar om abort i rapporter från parlamentets jämställdhetsutskott, framför allt i den så kallade Estrela-rapporten december 2013.
– Estrela-rapporten skilde sig mycket från de två föreliggande förslagen på så sätt att den bara handlade om sexuella och reproduktiva rättigheter, säger Maria Hildingsson till Världen idag.
– Nu är det andra frågor som står i fokus, även om man lyft in en rad paragrafer där man överskrider subsidiaritetsprincipen och EU:s kompetens.

De två skrivelser det handlar om är dels den belgiske, socialistiske rapportören Marc Tarabellas rapport ”Jämställdhet mellan män och kvinnor i Europeiska Unionen 2013”, och dels utrikesutskottets ”Årliga rapport om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2013 och EU:s politik”, av rapportören Pier Antonio Panzeri, från Demokratiska partiet i Italien. I den senare rapporten uppmanas medlemsstaterna bland annat att ”erkänna kvinnors och flickors omisskännliga rätt till kroppslig integritet och autonoma självbestämmande när det gäller bland annat rätten att få tillgång till frivillig familjeplanering och säkra och lagliga aborter”.

Abort är lagligt i alla av EU:s 28 medlemsländer förutom Polen, Malta och Irland. Och FAFCE menar att en opinionsyttring från parlamentets sida framför allt skulle kunna användas som ett slags politisk murbräcka i internationella sammanhang där EU i dag inte talar med enad röst om abort.
– Det som närmast ligger vid horisonten är förhandlingarna om FN:s nya utvecklingsmål i september. Vi tror att de som vill främja en universell rätt till abort vill kunna använda sådana här skrivningar i de diskussionerna, säger Maria Hildingsson.
Hon tror emellertid att utskotten i fråga underskattar motståndet i parlamentet, på samma sätt som man gjorde när det gällde Estrela-rapporten, och att utgången i omröstningarna långt ifrån är given.
– Det finns nu förslag om att man ska rösta om mening för mening i paragraferna, för att kunna få igenom en godtagbar skrivning. Det skapar ju mycket arbete för icke-bindande texter som de här, och vilka för övrigt blir allt fler. Man kan ju fråga sig vilken nytta de gör.
Tarabella-rapporten presenteras i dag, måndag, och går till omröstning på tisdag. Omröstningen om Panzeri-rapporten sker på torsdag.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Tack, Uppdrag Granskning, för samtalet ni öppnat för

Ledare SVT:s Uppdrag Granskning lät sig inte kväsas. Trots att de under Stockholm Pride fick ta emot den negativa utmärkelsen ”Rosa tisteln” av RFSL för... lördag 12/10 00:00

Stefan Salmonsson blir pastor i Norge

Församling. Reseevangelisten Stefan Salmonsson, som tidigare varit pastor inom Trosrörelsen i Sverige, har nu installerats som pastor i Sarpsborg i Norge. Han... söndag 13/10 15:00

Förbud är den nya liberala friheten

Ledare Sveriges skolväsende vilar på en nära tusenårig kristen grund. Det senaste halvseklet har suddat ut det mesta av kristet innehåll, men... torsdag 10/10 11:55
Senaste nytt
Mest lästa just nu

Alltså är det livsviktigt att alla troende inser att det är vad livet handlar om, att berätta om Jesus.

Inför söndag 1 Kung 17:17–24Upp 2:8–11Luk 7:11–17Ps 107:18–22 Denna helg i kyrkoåret har den enorma titeln: Döden och livet. Det är en titel som väcker känslor...