Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

40 år av fruktbärande i Herrens tjänst

Nyheter · Publicerad 16:51, 18 jan 2008
I höst är det 40 år sedan pastorn, missionären och församlingsbyggaren Curt Johansson gjorde sina första erfarenheter som förkunnare på heltid. Mycket har hänt under dessa år men Curt har aldrig ångrat sitt beslut att följa sin vision och gå kallelsens väg.Curt Johansson är ordförande i Trosgnistans Mission, en organisation han själv var med om att starta för nästan 40 år sedan. En missionsledares vardag är inte alltid så enkel, ständigt är det många olika frågor och problem som måste hanteras, såväl från hemmabasen som ute på missionsfältet. Fast när Curt Johansson nu ser tillbaka på 40 års verksamhet är det ändå med tacksamhet över Guds trofasthet genom allt. Han hade just gått igenom en personlig kris den hösten för 40 år sedan då han flyttade från sin hembygd i Småland till Hälsingland. Tillsammans med sin bror Ove gick han in i en uppgift som evangelist i dåvarande Maranataförsamlingen i Edsbyn.

Men snart skulle det visa sig att kallelsen som den intensive och engagerade unge mannen bar på inte gjorde halt vid fosterlandets gränser. En föraning om vad som väntade hade han fått när han som nyfrälst 20-årig tuffing haft två märkliga upplevelser.
- Första gången upplevde jag hur jag för min inre syn ser mig själv stå framför en stor skara afrikaner och predika. Bara en kort tid efter den omskakande upplevelsen är jag ensam i mitt sovrum och ska lägga mig att sova när ett starkt ljussken lyser upp rummet. Mitt i ljusskenet ser jag Afrikas karta rullas upp för mig och jag förstår att jag på ett eller annat sätt ska bli involverad i missionsarbete.
Curt och hans bror Ove hade en minnesrik tid i församlingen i Edsbyn, då de fick be för människor till frälsning och ha flera dopförrättningar. 1968 sammanträffade han med en svensk missionär, som inlett ett pionjärarbete i kuriastammen i sydvästra Kenya.

Den kontakten utmanade Curt att tillsammans med ledningen i församlingen ta initiativ till det som utvecklades till Trosgnistans mission. En missionsstyrelse bildades och Curt Johansson blev dess förste missionssekreterare. Snart fick han möjlighet att själv komma ut till Kenya och han var från första stund helt

Storgåva från megakyrka ska rädda ofödda

Abort. En amerikansk megakyrka vars pastor kunde ha aborterats av sin mor, har donerat 50 000 dollar – drygt 460 000 kronor, till ett rådgivningscentrum för...

Paulus brev hyllades av författare i Sveriges Radio

Media. Vi behöver Paulus mer än någonsin. Det skriver författaren Mattias Hagberg i en essä som publicerats av Sveriges Radio. I texten finns både bibelord...