Rättfärdighetens frukt ska vara frid, och rättfärdighetens verk vara ro och trygghet för evigt.
Jesaja 32:17

Världen idag

Vill samla fler företagare

Lägre avgift ska ge ännu fler företagare tillgång till Världen idags företagsnätverk.
 – Tillsammans kan vi bli en tydlig röst för kristen etik som grunden för vårt lands välstånd, säger nätverkets ansvarige, Per-Olof Eurell.

Nyhet · Publicerad 14:01, 28 dec 2016

Höga avgifter – med olika nivåer av medlemskap – slopas nu till förmån för en enda, mycket låg, avgift. Målet är att nätverket ska växa, att fler ska få del av den förbön och inspiration som deltagarna har tillgång till. Detta serveras bland annat vid nätverkets regionala träffar, varav de senaste hölls i Motala och Kungsbacka.Träffarna genomförs numera ihop med lokala församlingar och här blir den lokala pastorn en verklig tillgång. Uppdraget: att peppa och lyfta företagarna utifrån Guds ord.


– Företagaren ska kunna känna att här finns en pastor som tycker att jag gör ett bra jobb och som säger att jag har en kallelse i mitt uppdrag som företagare. Inte att jag är en andra klassens medborgare, efter pastorer och missionärer, säger Per-Olof Eurell och flaggar för nästa nätverksträff, 24 januari i Uppsala Pingstkyrka.


Där kommer pastor Dan Salmonsson att tala vid sidan av bland annat Per-Olof Eurell, vd för Anecta och styrelseordförande för Världen idag. 

I vanlig ordning kommer man vid träffen att ta tid till bön för varandra i små grupper.

– Bönen är det kanske allra mest uppskattade vid dessa samlingar, berättar Per-Olof Eurell.

Han konstaterar att träffarna och nätverket har blivit en verklig oas för flera företagare. Men det måste bli tillgängligt för många fler, framhåller han angeläget. Och för att lyckas sänker man nu alltså årsavgiften. Radikalt. Till 2 000 kronor. 

Effekten av detta kan bli påtaglig, tror Per-Olof Eurell. Kanske kommer nätverket snart att ha 300 deltagare och då öppnas helt nya horisonter, menar han. I det läget skulle företagsnätverket kunna bli en opinionsbildande kraft som, sida vid sida med tidningen Världen idag, påverkar samhället utifrån ett kristet perspektiv. Särskilt med syfte på företag och ekonomi. 

– Vi tror att ett lands välfärd byggs genom ett entreprenörskap som vilar på god etik och moral, säger Per-Olof Eurell och berättar att detta är värden som förenar nätverkets deltagare.

– Många tillsammans skulle vi kunna bli en rörelse som står upp för detta faktum att Sveriges välstånd ytterst vilar på den kristna etiken, med Guds tio budord och Jesu Bergspredikan som grund.

Många tillsammans skulle vi kunna bli en rörelse som står upp för detta faktum att Sveriges välstånd ytterst vilar på den kristna etiken.

Ordkrig efter israeliska flygangrepp i Syrien

Missilangrepp Iran är redo att utplåna Israel, hävdar chefen för det iranska flygvapnet, sedan Israel angripit iranska mål i Syrien. – Vi slår till mot vem som än...

Det räcker inte med besvärjelser

Ledare Beklämmande röra Så här när dammet börjar lägga sig kan man fundera en del på förra veckans kaos i regeringsfrågan. Hur kunde S, MP, C och L ens komma på tanken att...