Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss, att det inte är slut med hans barmhärtighet. Den är ny varje morgon, stor är din trofasthet.
Klagovisorna 3:22-23

Världen idag

Stefan Gustavsson är teolog, högskolelektor och direktor för Apologia.
Mats Selander är teolog och debattör.

Vill du ställa en fråga? Mejla oss på motvaggen@varldenidag.se

Är evangelierna trovärdiga?

Mot väggen Tänk om författarna till evangelierna bara hittade på berättelser om Jesus! Hur kan vi veta att vad... fredag 11/11 00:00

Hur ska vi se på hjärnan, själen och anden?

Mot väggen Hur ska vi se på hjärnan, själen och anden? Hur hänger de ihop utifrån Bibeln? torsdag 18/8 00:00

Varför anses vissa djur som orena i Bibeln?

Mot väggen I Gamla testamentet (3 Mos 11) var det förbjudet att äta vissa djur. Varför är vissa djur ”rena”... torsdag 21/7 00:00

Kommer vi att känna igen varandra i himlen?

Mot väggen I Bibeln står det ju att vi i himlen kommer att vara som änglarna (Matt 22:30). Betyder det att vi... torsdag 23/6 00:00

Varför anses vissa djur som orena i Gamla Testamentet?

Mot väggen I Gamla testamentet (3 Mos kap 11) var det förbjudet att äta vissa djur. Varför är vissa djur... torsdag 31/12 00:00

Varför tro på uppståndelsen?

Mot väggen De första kristna hävdade att de mött Jesus uppstånden. Varför ska vi ta det påståendet på allvar?... torsdag 22/10 00:00

Hur ska man tolka bibeltexter?

Mot väggen I diskussioner om vad som är rätt och fel enligt Bibeln får man ofta höra: ”Det beror på hur man... torsdag 1/10 00:10

Kampsport för att skada eller för självförsvar – det är frågan

Mot väggen Hur ska man som kristen förälder se på sitt barns önskan att börja någon våldsam kampsport såsom... torsdag 17/9 00:10

Räcker det inte att bara vara en god människa?

Mot väggen Varför måste man tro på Gud – räcker det inte bara med att vara en god människa? /Sandra onsdag 12/8 00:00

Varför visar sig inte Gud tydligare?

Mot väggen Varför visar sig inte Gud tydligare?/Bengt torsdag 23/7 00:00

Kan en kristen bära vapen?

Mot väggen Kan en kristen med gott samvete bära vapen i egenskap av polis eller militär och när så behövs även... torsdag 9/7 00:00

Kan vi synda utan att förlora frälsningen?

Mot väggen Kan en pånyttfödd kristen synda utan att förlora frälsningen? /Linda torsdag 25/6 00:00

Kremering eller kistbegravning – har det någon kristen betydelse?

Mot väggen Har det någon betydelse om man är begraven i en kista och sänks ner i en grav, eller är kremerad... torsdag 11/6 00:10

Vad händer med djuren efter döden?

Mot väggen ”Vi som tror på Jesus som vår frälsare kommer ju till honom när vi dör eller vid Hans återkomst.... torsdag 14/5 00:10

Vad händer med våra kroppar när Jesus kommer tillbaka?

Mot väggen I 1 Tess 4:16–17 står det att när Jesus kommer tillbaka så ska ”de som har dött i Kristus ... torsdag 30/4 00:10

Hur dog lärjungen Judas?

Mot väggen En av de tydligaste motsägelserna i Nya testamentet handlar om Judas död. Efter att Judas förrått... torsdag 16/4 00:20

Döljer Jesus sanningen för vissa?

Mot väggen I Bibeln står det på flera ställen att Jesus säger att han talade i liknelser för att vissa... torsdag 2/4 00:10

Kan man förlora sin frälsning?

Mot väggen När man en gång tagit emot Jesus blir man Guds barn och Jesus bor i vårt hjärta. Om man senare... torsdag 5/3 00:10

Om en man har flera fruar och blir frälst – hur gör man då?

Mot väggen Många personer i Gamla testamentet hade flera fruar, hur ska man se på det? Var det vanligt även på... torsdag 27/2 00:00

Hur ska man se på månggifte?

Mot väggen Månggifte. Många personer i Gamla testamentet hade flera fruar, hur ska man se på det? Var det vanligt även på... torsdag 20/2 00:00

Är alla synder lika allvarliga?

Mot väggen Finns det någon eller några synder som är ”värre” än andra? Vad säger Bibeln? torsdag 13/2 00:00

Står inte Gud över logiken?

Mot väggen Logik. Gud är per definition högre än människan. Innebär det att Gud också står över mänsklig logik? I så... torsdag 6/2 00:10

Människan – en avbild av Gud?

Mot väggen Gud skapade människan till sin avbild. Men är det verkligen rätt att beskriva människan efter... lördag 15/6 00:00

Skapar kristen tro homosexhat?

Mot väggen I vilken utsträckning har kristendomens teologi kring homosexualitet bidragit till att skapa det... lördag 8/6 00:00

Varför tillåter Bibeln slaveri?

Mot väggen Gamla testamentet (GT) verkar bejaka slaveri. Hur är det möjligt om Bibeln är Guds ord och ska stå... tisdag 4/6 15:05

Kulturen påverkar åt båda håll

Mot väggen Du är ju kristen bara för att du vuxit upp i Sverige. Hade du fötts i Irak hade du varit muslim. Så... lördag 25/5 00:00

Kristen kan vara organdonator

Mot väggen Jag har funderat på att bli blodgivare och att registrera mig som organdonator.  Men jag vill gärna... söndag 19/5 00:00

Skilj mellan tro, otro och tvivel

Mot väggen Hur ska man se på tvivel? Är det en synd att tvivla? söndag 12/5 00:00

Varför behövde Jesus dö?

Mot väggen I Bibeln står det att det var tvunget att Jesus skulle dö för våra synder – men varför? Gud kan väl... lördag 27/4 00:00

Trovärdiga vittnen avgörande

Mot väggen Vilka var de som Jesus visade sig för? lördag 20/4 00:00