Bevara det goda som anförtrotts dig genom den helige Ande som bor i oss.
2 Timoteusbrevet 1:14

Världen idag

Det muslimska Mwanifolket samlas för att lyssna till radion och Guds ord. Foto: Privat

Möte på vägkanten

Missionsglimten · Publicerad 00:00, 21 jul 2022

Jag sitter i en bil som skumpar och kränger på en liten oländig jordväg någonstans i Norra Moçambique. Vi är på väg att besöka ett par församlingar som nyligen bildats genom Radio Wimbe som är vår samarbetspartner.

Plötsligt stannar chauffören vid en grupp människor som står på vägkanten. Vi kom snabbt i glatt samspråk. En man höll en soldriven radio som jag visste också innehåller Bibeln inläst på något av språken i området. Mannen berättar att de samlas i små grupper för att lyssna till radion och Bibeln och sedan samtalar de om vad de lärt.

Jag förstod att de samlade var från det Muslimska Mwani folket så jag var nyfiken på vad de lärt sig om Jesus. ”Vem är Jesus för dig,” undrade jag. Mannen med apparaten blev lite ställd. En yngling klev fram bredvid honom och sa med stor frimodighet: ”Jesus är min frälsare. Han är Guds son som dött för våra synder.” ”Han är min frälsare också”, sa en äldre kvinna. ”Är han inte allas vår frälsare,” frågade hon det övriga gänget. ”Ja absolut”, kom det i kör. Kvinnan som tagit ordet förklarade sedan att han med apparaten bara hade varit med på deras samlingar två gånger.

Fjorton av femton personer med muslimsk bakgrund som bekänner Jesus som frälsare. ”Fantastiskt”, tänkte jag. ”Hur många Bibelupptäckargrupper har ni då i er by?” ”Vi är flyktingar, så vi bor i ett läger en bit härifrån. Vi är minst 400 personer som samlas i grupper för att lyssna till radion och Bibeln och samtalar för att lära oss mera om Jesus,” sa kvinnan.

Resan fortsatte. Vi träffade två församlingar och flera DBS grupper, men mötet på vägkanten stannade kvar.

Fjorton av femton personer med muslimsk bakgrund som bekänner Jesus som frälsare

Nya frihetsvindar i spåren av Kinas absurt hårda coronapolitik

Ledare Folkliga protester på gator och torg är det vanligaste sättet för medborgarna att nå politisk... onsdag 30/11 00:10

Efter protesterna – Kina lättar på vissa restriktioner

Kina. Kina lättar på vissa restriktioner i ett försök att dämpa protesterna. Men polisnärvaron i flera av... tisdag 29/11 18:00

Var kan en jude gå med högburet huvud?

Israelkrönika USA diskuterar i dagarna antisemitism. Diskussionen har pågått länge redan, men efter att rapparen... onsdag 30/11 00:00