Låt min bön vara rökelse inför dig, mina lyfta händer ett aftonoffer.Herre, sätt en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr.
Psaltaren 141:2-3

Världen idag

Det muslimska Mwanifolket samlas för att lyssna till radion och Guds ord. Foto: Privat

Möte på vägkanten

Missionsglimten · Publicerad 00:00, 21 jul 2022

Jag sitter i en bil som skumpar och kränger på en liten oländig jordväg någonstans i Norra Moçambique. Vi är på väg att besöka ett par församlingar som nyligen bildats genom Radio Wimbe som är vår samarbetspartner.

Plötsligt stannar chauffören vid en grupp människor som står på vägkanten. Vi kom snabbt i glatt samspråk. En man höll en soldriven radio som jag visste också innehåller Bibeln inläst på något av språken i området. Mannen berättar att de samlas i små grupper för att lyssna till radion och Bibeln och sedan samtalar de om vad de lärt.

Jag förstod att de samlade var från det Muslimska Mwani folket så jag var nyfiken på vad de lärt sig om Jesus. ”Vem är Jesus för dig,” undrade jag. Mannen med apparaten blev lite ställd. En yngling klev fram bredvid honom och sa med stor frimodighet: ”Jesus är min frälsare. Han är Guds son som dött för våra synder.” ”Han är min frälsare också”, sa en äldre kvinna. ”Är han inte allas vår frälsare,” frågade hon det övriga gänget. ”Ja absolut”, kom det i kör. Kvinnan som tagit ordet förklarade sedan att han med apparaten bara hade varit med på deras samlingar två gånger.

Fjorton av femton personer med muslimsk bakgrund som bekänner Jesus som frälsare. ”Fantastiskt”, tänkte jag. ”Hur många Bibelupptäckargrupper har ni då i er by?” ”Vi är flyktingar, så vi bor i ett läger en bit härifrån. Vi är minst 400 personer som samlas i grupper för att lyssna till radion och Bibeln och samtalar för att lära oss mera om Jesus,” sa kvinnan.

Resan fortsatte. Vi träffade två församlingar och flera DBS grupper, men mötet på vägkanten stannade kvar.

Fjorton av femton personer med muslimsk bakgrund som bekänner Jesus som frälsare

Skotskt vittnesbörd om progressivismens kollaps

Ledare Skottland har på senare år utvecklat en allt radikalare progressivism. Den senaste tiden har... lördag 4/2 00:10

Korruption och kriminella i politiken

Ledare I Transparency Internationals årliga korruptionsindex noterar nu Sverige sin sämsta notering – och... lördag 4/2 00:00