Låt Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra.
Jeremiah 42:3

Världen idag

Foto: Privat

Kristna erbjöds kurs för att bistå krigets offer

Missionsglimten · Publicerad 00:00, 17 nov 2022

Trots att ryska armén hade bombat järnvägsstationer på flera platser i Ukraina anlände 15 elever till en själavårdskurs som ordnades av Kievs bibelinstitut (KBI) i oktober–november. Den genomfördes på hemlig ort och var riktad till volontärer från kyrkor som vill hjälpa krigets offer och traumatiserade människor.

Flera elever gick av tågen innan slutdestinationen för att undvika bombningarna. De hämtades upp från mindre orter och stationer, där riskerna för angrepp var mindre.

Kursen finansieras av församlingar från Sverige i samarbete med Pingstunionen i Ukraina. Även privatpersoner gav stöd till utbildningen via Jesus4Eurasia i Borås.

Eleverna fick en grund­utbild­ning i hur man konsulterar krigets offer och ger dem själavård när kriget raserat det viktigaste i livet. Kursens mål var att ge kunskaper i psykologi utifrån ett kristet perspektiv, så att man kan bistå i olika typer av krigssituationer.

Man tränades i att hjälpa krigets offer och andra som råkat ut för svåra olyckor och förluster. Vi gav grundkunskaper i hur man kan hjälpa våldtagna, ge första hjälpen till sårade, bistå människor som levt långa tider under svår press och fått så kallade posttraumatiska symptom.

Resultatet av kursen blev över förväntan, trots att vi ibland var utan både elektricitet och internetuppkoppling. Studenterna fick certifikat som intyg och kan nu använda sina kunskaper i sitt eget privatliv, men också i församlingstjänst för att bistå människor som tagit skada av motgångar och olyckor i samband med kriget.

Eleverna fick en grundutbildning i hur man konsulterar krigets offer och ger dem själavård när kriget raserat det viktigaste i livet.

Kanal 10 vädjar om ökat ekonomiskt stöd

Media. Den svenska tv-kanalen Kanal 10 står inför en tuff ekonomisk utmaning och behöver få in... lördag 28/1 18:00

Dags att tänka till kring våra församlingsstrukturer

Ledare Debatten som pågår gällande kyrkans förhållningssätt till samkönade relationer rymmer många... fredag 27/1 00:10