HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

Vad är det som gör att väckelsevinden börjar blåsa?

Ledarkrönika · Publicerad 00:00, 12 apr 2018

I den så speciella vind av Guds Andes närhet som fortsätter att svepa igenom min församling Livets ord och vidare till många andra, har jag många gånger fått frågan: vad är det som gör att en väckelsevind börjar blåsa, att Guds Ande påtagligt kommer med sin manifesterade, påtagliga närvaro?

På ett sätt är det en helt omöjlig fråga att svara på. Guds Ande kommer när han själv vill och på det sätt han vill, om vi tillåter honom. Och det finns ingen möjlighet över huvud taget att förtjäna, manipulera eller köpa hans närhet genom att göra si eller så.

Ändå kan vi inte luta oss tillbaka, och tänka: "Händer det så händer det" och friskriva oss från all form av eget ansvar för att förbereda våra liv och hjärtan. När vi studerar gudsordet ser vi att det faktiskt finns vissa tydliga, bibliska förutsättningar för att Guds härlighet ska uppenbaras. Här vill jag gå igenom några med dig, och ber att det du läser ska bli till andlig inspiration att göra ditt eget liv och din församling till en öppen landningsbana för Guds Ande.

1. Guds Ande kommer när templet är förberett.

Vi läser i 2 Krön femte kapitel: "Sedan allt det arbete som Salomo lät utföra för Herrens hus var färdigt, förde Salomo dit in vad hans far David hade helgat åt Herren: silvret, guldet och alla kärlen. Detta lade han in i skattkamrarna i Guds hus. (...) Och prästerna bar in Herrens förbundsark till dess plats i husets kor, i det allra heligaste, till platsen under kerubernas vingar. (...) Alla präster som fanns där hade helgat sig, oavsett vilken avdelning de tillhörde. Leviterna, alla sångare – Asaf, Heman och Jedutun med sina söner och bröder – stod klädda i vitt linne med cymbaler, lyror och harpor öster om altaret, och tillsammans med dem hundratjugo präster som blåste i trumpeter. När trumpetblåsarna och sångarna samtidigt och samstämmigt stämde upp Herrens lov och pris, och man lät trumpeter, cymbaler och andra instrument ljuda och började lova Herren för att han är god och för att hans nåd är evig, då uppfylldes huset, Herrens hus, av ett moln så att prästerna för molnets skull inte kunde stå där och göra tjänst, eftersom Herrens härlighet uppfyllde Guds hus."

Då (!) uppfylldes huset. När förbundsarken hade burits på plats, när prästerna hade helgat sig, när de som tjänade i Guds hus stod tillsammans i samstämmighet och samtidighet, och huset fylldes av lovsång. Då, och inte tidigare.

Detta betyder inte att Gud står med en kravlista och väntar tills vi med våra egna insatser har blivit duktiga nog för att förtjäna hans härlighet. Men berättelsen bör ändå ge oss en motivation till att i gudsfruktan se över våra liv och våra församlingar. De kommer aldrig att bli perfekta, men vi kan heller inte använda detta som en ursäkt för att inte "med fruktan och bävan arbeta på vår frälsning". (Fil 2:12) Ärligt och ödmjukt behöver vi fråga oss hur vårt tempel ser ut. Både det tempel som vi själva utgör som individer, och det tempel vi tillsammans är som församling.

2. Guds Ande kommer när tillbedjan flödar.

Guds närhet är intimt sammankopplad med vår lovsång och tillbedjan. Den är inte en trailer före predikan eller en performance inför publik. Den är en helig tjänst inför Gud – ett hjärtats välkomnande av Guds närhet mitt ibland oss och ett byggande av en andlig tron, utifrån vilken han kan tala, regera och skapa mitt ibland oss. Gud tronar på vår lovsång (Ps 22:4), och finns inte lovsången och tillbedjan i våra liv och församlingar, har han ingen plats att sätta sig på.

Bibeln berättar om Josafat, som ställde sångarna framför sin här (2 Krön 20) och om Paulus och Silas som, sönderslagna och inlåsta i fängelsets innersta cell, tillber Gud och då får se alla dörrar öppnas och allas kedjor falla av (Apg 16). I berättelser som dessa ser vi kraften och konsekvensen av att vi lovsjunger och tillber. Det ger Guds Ande utrymme bland oss och skapar en atmosfär där han får göra det han vill.

3. Guds Ande kommer när gudsfolket är i harmoni med varandra.

"När pingstdagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån…" (Apg 2:1).

Grekiskans ord för "samlade" antyder mer än att alla fysiskt befann sig på samma ställe. Det innehåller också ett moment av harmoni dem emellan; att de tillsammans var "ett ackord" på samma plats. I den anden, av hjärtats enhet, fanns utrymme för Guds Ande att komma och skriva evig kyrkohistoria!

Jesus kallar oss saliga när vi "skapar frid". (Matt 5:9) Det handlar inte bara om att vi bejakar, eller har en allmänt god inställning till friden, utan att vi aktivt är med och skapar frid och harmoni mellan syskon. Då bygger vi nämligen inte bara en bättre arbetsmiljö i gudsriket, utan är också med om att konstruera en öppen landningsbana för Guds Andes vind att komma och blåsa som den vill.

Kom, helige Ande!

Guds närhet är intimt sammankopplad med vår lovsång och tillbedjan. Den är inte en trailer före predikan eller en performance inför publik.

Dagen efter katastrofen – men före jublet

Ledare Under en vecka på året blir de vanliga samtidspolitiska diskussionerna jämförelsevis små. Frågor som annars utlöser stora och infekterade debatter...

Trollkonstnären Netanyahu

Det israeliska valet är över och resultatet blev som förväntat en seger för högersidan. Netanyahu lyckades till och med leda Likud till att bli det...