Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

Räddningen för vårt folk och vår nation är ett uppvaknande över sanningen.

Ledarkrönika · Publicerad 00:20, 15 okt 2020

Över ingången till aulan i Universi­tets­huset i Uppsala finns devisen: ”Tänka fritt är stort men tänka rätt är större.” Orden är ett citat från Thomas Thorild, som studerade i Uppsala på 1700-talet.

Denna devis, vald av Uppsala universitets rektor Carl Yngve Sahlin vid slutet av 1800-talet, har många gånger kritiserats som hämmande. I en tid där begrepp som sanning och rätt kraftigt ifrågasätts som relevanta entiteter, blir devisen provocerande. Sanningen har blivit subjektiv och begreppet rätt en fråga om maktstrukturer. Vems sanning? Vems rätt?

I dag växer en ung generation upp i västvärlden utan fast mark under fötterna ifråga om rätt och fel. Allt är relativt och en fråga om ordens konstruktioner och privilegierade gruppers monopol på sanningsdefinitioner. Allt ska ifrågasättas och alla auktoriteter utmanas.

Redan från förskolan påbörjas en långsam indoktrinering, där staten alltmer, med genomtänkta ideologiska ambitioner, tar över föräldrarnas roll i fråga om präglingen av barnens världsbild. I vissa förskolor benämner man inte längre barnen som han eller hon. En ideologisk skolning pågår. 

Denna socialistiska pseudovetenskapliga sociala ingenjörskonst fortsätter genom skolåren, där lärarauktoriteten utmanas och barnens eget självbestämmande lyfts fram. Medan skolavslutningar i kyrkan ifrågasätts som kränkande, görs skoldörren vidöppen för ideologiskt medvetna organisationer som RFSU och RFSL.

Inte undra på att den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar växer lavinartat. Självmordsstatistiken bekräftar. Det är svårt att vara gud och själv avgöra vad som är rätt och fel. En förskolepedagog berättade nyligen för mig hur en femårig liten tjej förtvivlat frågat: ”Fröken, är jag en flicka?”

Räddningen för vårt folk och vår nation – ja, för hela världen – är ett uppvaknande över  sanningen. En sanning byggd på den uppenbarelse Skaparen lagt i både naturens vittnesbörd och människans samvete. Ett vittnesbörd om att det finns en levande Gud som har talat och handlat i historien. En Gud som vill människan.

Denna frälsningshistoria växer fram, dokumenteras och sammanställs av utvalda vittnen, genom Guds inspiration, i helig Skrift och personifieras i Jesus Kristus. Bibeln blir och är människans rättesnöre ifråga om sant och rätt. Utan Gud finns ingen fast moral. Utan Gud blir allt tillåtet.

Stora värden står på spel. När den moraliska grunden för västvärldens framgångsrika imperiebygge nu snabbt vittrar sönder under relativismens amoraliska och självdestruktiva ideologi, står andra starka krafter i farstun och väntar.

När Europa under 1200-talet stod emot den teokratiska, islamska flodvågen var det djupast sett därför att den hade en tro att försvara. Den kultur, utan fasta värden, som i dag förför västvärlden kommer inte i längden att kunna stå emot ett starkt hus som Islam.

Relativisterna skrattar: ”Konspirationsteorier.”

Den 5 oktober 1938 stod Winston Churchill i brittiska underhuset och varnade för den tyske rikskanslern Adolf Hitlers ambitioner. Fredsnaivisterna skrattade. Churchill citerade Bibeln: ”Du är vägd på en våg och funnen för lätt” (Dan 5:27).

Sju år senare skrattade ingen.

När den moraliska grunden för västvärldens framgångsrika imperiebygge nu snabbt vittrar sönder under relativismens amoraliska och självdestruktiva ideologi står andra starka krafter i farstun och väntar.

17-åriga Signe levde utan skärmar under sex månader

Ung. Det tillhör inte vanligheterna att en 17-åring väljer att leva skärmfritt. Men för Signe Strålin... lördag 24/10 13:27

17-åriga Signe levde utan skärmar under sex månader

Ung. Det tillhör inte vanligheterna att en 17-åring väljer att leva skärmfritt. Men för Signe Strålin...

Varför tro på uppståndelsen?

Mot väggen De första kristna hävdade att de mött Jesus uppstånden. Varför ska vi ta det påståendet på allvar?...