Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Kanske har tiden mognat för ett större skifte i synen på att bygga församling?

Ledarkrönika · Publicerad 00:00, 26 sep 2019

Den västerländska kyrkan står med två gigantiska utmaningar i dag: trovärdig evangelisation och genuin lärjungaträning. När stora delar av Kristi kyrka i världen fortsätter att växa, kämpar den västerländska kyrkan i kraftig motvind. Sverige är inget undantag, snarare ett varnande exempel på hur snabbt ett historiskt kristet land kan avkristnas. 

Sekulariseringen fortsätter med oförminskad styrka, och oavsett hur man mäter, pekar det mesta mot en ökad marginalisering av kyrkans betydelse i det offentliga rummet och för många svenskar.

Medlemskap i frikyrkoförsamlingar minskar, antal mötesbesökare, dop och konfirmationsdeltagare minskar. Det läggs ner fler församlingar än vad som planteras och de flesta församlingar har sett en dramatisk minskning av antalet barn i sina söndagsskolor och barnverksamheter. 

Även om det finns undantag – församlingen Hillsong Church och olika invandrarkyrkor, som visar växande siffror – pekar trenden över tid tydligt nedåt.

Det finns dock hopp. Kanske har tiden mognat för ett större skifte i synen på att bygga församling? Från ett fokus på den stora samlingen i den stora byggnaden längre bort, till den lilla gemenskapen i hemmen – nära. Från de stora, ofta dyra och arbetskrävande, projekten till den billiga och enkla ”verksamheten” i soffan och köksbordet hemmavid.

Det finns många goda argument för att framtidens kyrka, likt den första kristna församlingen i Apostlagärningarna, kommer att ha sin tyngdpunkt i just hemmen.

Träning och övning. I den lilla gemenskapen möjliggörs lärjungaträningen lättare och mer naturligt. Alla får möjlighet att bidra med något – att be högt, läsa ett bibelord och kanske ge en profetisk hälsning.

Detta är inte självklart för alla i den stora samlingen (i alla fall inte första gången), men i den lilla.

Själavård och friskvård. I en mindre samling, där man kan namnen på alla, är det lättare att öppna sitt hjärta och få förbön och stöd.

Vem vågar vara öppen om de egna problemen i den stora samlingen?

Evangelisation. Vad är mest naturligt för den icke-troende grannen – att besöka en främmande byggnad med många främmande människor och ett okänt mötesprogram, eller att komma över på en kopp kaffe och ett samtal om livets utmaningar hos den kristna grannen?

Minskad tidspress. Många svenskar är stressade och pressade. Tidsbrist tycks vara en folksjukdom. Det blir allt svårare att hitta frivilliga söndagsskollärare, vaktmästare, ljudtekniker, städare med mera. The show must go on, och jakten på ansvariga för de olika verksamheterna (värk-samheterna), pågår ständigt.

Den enkla samlingen i hemmen minskar denna press. Balsam för aktivitetströtta kristna.

Kvarterssöndagsskolor. Tänk om tusen kristna familjer startade nya söndagsskolor hemma i stället för all annan aktivitet borta, vad skulle hända då?

Kanske kommer detta paradigmskifte att ske av sig själv. Skriften varnar för att det, i den sista tiden, kommer att bli tuffare tider för dem som vägrar tillbe sin tids ”kejsare”. Tumskruvarna dras åt. Snart kanske det inte längre blir tillåtet att komma till en kyrkbyggnad utan godkänd lära (eller vigselsyn).

Överdrift? Fråga våra syskon i Kina, Nordkorea och muslimvärlden.

Kanske har tiden mognat för ett större skifte i synen på att bygga församling? Från ett fokus på den stora samlingen i den stora byggnaden längre bort, till den lilla gemenskapen i hemmen – nära.

Kyrklig profil erkänner sexköp

Brott. En man som varit aktiv i den frikyrkliga sfären har utretts av polisen för brott mot sexköpslagen... torsdag 4/6 10:37

Nya bevis för att Planned Parenthood sålde fosterdelar

USA. Fakturor och videoinspelade förhör med Planned Parenthood-personal styrker misstankarna om att... torsdag 4/6 10:00

Självbestämmande enligt folkrätten är något man förtjänar

Israelkommentar Självbestämmande i enlighet med folkrätten ges till ett folk/nation som har en distinkt historia,... torsdag 4/6 00:10

Samtal om Gud under en Uber-färd

Missionsglimten Jordanien Det är en Uber. Alltså inte en vanlig gul taxi. Gul taxi innebär bönematta fastkilad i bildörrens... torsdag 4/6 00:00

Fyra aktuella frågor till SMR:s nya generalsekreterare

Personporträtt. I sin nya roll som generalsekreterare kommer Charlotta Norrby att få hantera många frågor, av vilka...