Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Kan vi finna fler mötesplatser där alla åldrar kan möta Gud tillsammans?

Ledarkrönika · Publicerad 00:00, 26 mar 2020

Hur behandlar vi egentligen de äldre i dagens Sverige? Många i denna undanskuffade och hårt drabbade grupp, gråhåriga hjältar som byggt upp nationen, sitter i dag ensamma och oroliga i sina hem. De redan ensamma har blivit än mer isolerade i coronatidernas kölvatten.

Döden har ju alltid intresserat sig för de äldre och sjuka, och just därför behöver vi naturligtvis skydda våra äldre medborgare extra mycket just nu. Samtidigt behöver vi bekämpa ensamheten och hitta nya vägar att hedra dem som gått före. I många kulturer hedras de äldre mycket tydligare än vad vi gör i Sverige.

Inte nog med det. De äldre är dessutom en extra utsatt grupp för brottslingar. Det är inte klokt. Utstuderade rånarligor riktar in sig på äldre som bor isolerade, och listiga telefonbedragare jagar deras pengar. Det talas mycket om ungdomsrabatten för unga kriminella i dag; jag har ett omvänt förslag: inför  strafftillägg för brott mot människor över 70 år.

Är det någonstans respekten för de äldre borde synliggöras är det i Guds församling – i den kristna kyrkan. Gud säger: ”Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som Herren din Gud ger dig” (2 Mos 20:12). Gör vi det? 

Jag tror vi behöver hitta fler vägar att bryta den ålderssegmentering som så lätt smyger sig in i våra församlingar. Kan vi finna fler mötesplatser där alla åldrar kan möta Gud tillsammans? Möten där även de äldre får en aktiv roll. I den lilla gemenskapen borde detta vara möjligt. Måste smågrupper alltid delas upp utifrån ålder och intressen? 

Vidare tänker jag att det kreativa bönemötet och det textutläggande bibelstudiet är två samlingar som verkligen kan smälta alla generationer samman. Emmausvandrarna konstaterade:  ”Brann inte våra hjärtan i oss när han … öppnade Skrifterna för oss?” (Luk 24:32).

När Bibelns budskap öppnas sätts hjärtan i brand. Unga människor längtar efter att få tränga in i Bibelns texter. Vad står det om ändens tid egentligen? Ordet fångar alla generationer.

I ljuset av detta är det märkligt att just det klassiska bibelstudiet har försvunnit i många sammanhang. Appeller, pep-talk och diskussionskvällar i all ära, men få ting attraherar och bygger grund så starkt som gedigen bibelundervisning och kreativa bönemöten.

Hur hedrar vi de äldre i våra församlingar i dag? I de ortodoxa judarnas kontext är de åldriga rabbinerna de mest vördade. Visdom bär ofta gråa hår. I de historiska kyrkornas ordningar är ålder ett plus, erfarenhet en tillgång och de andliga ledarna fortsätter sin tjänst långt efter 65 år.

I frikyrkornas värld, däremot, finns sällan en talare över 70 år på konferensernas talarlistor. Här premieras det innovativa, det kreativa och det ungdomliga. Mycket är bra, men jag tror vi skulle behöva reflektera djupare runt dessa frågor. Förförelsen är dubbel. Unga klipper banden för snabbt mot det förflutna, och äldre abdikerar för tidigt från sitt andliga ansvar.  

Är det inte så att de sammanhang som lär sig hedra sina andliga fäder och mödrar också är de som ”länge får leva i det land som Herren gett dem”? 

Unga klipper banden för snabbt mot det förflutna, och äldre abdikerar för tidigt från sitt andliga ansvar.

Vem kan bäst föra de palestinska arabernas talan?

Israelkrönika Hur kommer det sig att Israel har lyckats utveckla en av världens mest framgångsrika stater i... onsdag 8/7 00:00

Beklagligt att partitaktik tog över migrationsfrågan

Ledare Frågan om migration har hela denna vår simmat under ytan i svensk inrikespolitik, utkonkurrerad av... tisdag 7/7 15:40

Den helige Andes århundrade

John Wimber och Vineyard i Sverige (del 1/10). Andens utgjutande under 1900-talet innebar inte bara en förnyelsevåg, utan under tiden har den... tisdag 7/7 14:40

Kan vi synda utan att förlora frälsningen?

Mot väggen Kan en pånyttfödd kristen synda utan att förlora frälsningen? /Linda

Den helige Andes århundrade

John Wimber och Vineyard i Sverige (del 1/10). Andens utgjutande under 1900-talet innebar inte bara en förnyelsevåg, utan under tiden har den...