Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Jag ser en post-coronakyrka växa fram med större betoning på det väsentliga.

Ledarkrönika · Publicerad 00:00, 23 apr 2020

När denna våg av pandemi har ebbat ut kommer saker och ting inte bara återgå till det vanliga igen. Väldigt mycket kommer att få en post-coronaeffekt, och det gäller även den kristna kyrkan. Jag ser en post-coronakyrka växa fram med större betoning på det väsentliga.

Låt mig ge några ingångsvärden:

• Jag ser en kyrka med mindre betoning på stora byggnader, väldiga projekt och svällande konferenser.

Vem skulle ha trott ”profeten” som för bara ett år sedan hade sagt att våra vackra kyrkor kommer att stå tomma på söndagarna inom ett år? Och att våra stora välbesökta konferenser som Nyhemsveckan, Torpkonferensen och Europakonferensen kommer att läggas om helt denna sommar? 

Post-coronakyrkan har insett att den starkaste byggstenen i församlingsbygget är den lilla gemenskapens dynamik. Den som inte i första hand kräver stora byggnader, väldig logistik och stora annonser. Cellgrupper, böneringar eller connectgrupper – namnen kan variera – är oerhört viktiga för framtidens kyrka. Det utvidgade hushållet är en gemenskap där varken pandemier eller fallande börser lyckas stänga dörren.

• Jag ser en kyrka som ännu mer rustar de enskilda troende att fungera som präster i sin vardag. 

Post-coronakyrkan lägger större vikt vid att träna sina medlemmar att själva studera Guds ord, att själva börja lära känna den helige Ande och att själva bli vittnen mitt i vardagen. Mer lärjungaträning och mindre tid i kyrkbänken med andra ord.

Uppgiften är inte att släpa in frälsningskandidater till den stora byggnaden vid en viss tidpunkt – där professionella aktörer tar vid – utan betoningen är det allmänna prästadömet i vardagen. Prästen är du, och kyrkan är där du är.

• Jag ser en kyrka som än mer hjälper människor att leva i frihet och enkelhet.

Post-coronakyrkans budskap har blivit tydligare. Det enkla och rena evangeliet om syndernas förlåtelse, omvändelse och dop och det eviga livet proklameras tydligt. Döden kan komma snabbt och stort, det vet vi nu.

Just därför andas morgondagens kyrka angelägenhet. Det väsentliga kommer att märkas i varje aktivitet. I dag är frälsningens dag, morgondagen vet vi ingenting om.

I post-coronakyrkan blir det en ökad längtan efter att få uppleva mer av evangeliets kraft och liv. Människor söker levande Gud och äkta gemenskap. Jag ser det kreativa och dynamiska bönemötets renässans. Kyrkan blir återigen ett bönens hus. Jesus sade: ”Står det inte skrivet: ’Mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk? Men ni har gjort det till ett rövarnäste!’” (Mark 11:17). Vi lämnar rövarnästet och öppnar bönehuset.

I post-coronakyrkan har man insett vikten av att som enskilda kristna leva enkelt och i större skuldfrihet så att man inte blir för bunden till banker, börser och låneinstitut. Frihet är nyckelordet.

• Jag ser en kyrka vars intresse för Bibelns profetiska texter om den sista tiden växer. 

I post-coronakyrkan ökar intresset för bibelstudiet. Många studerar inte Uppenbarelseboken, eller andra bibliska texter, på grund av ett intellektuellt förakt för det profetiska. Ängelns ord gäller ännu: ”Försegla inte profetians ord i denna bok, för tiden är nära” (Upp 22:10).

Det utvidgade hushållet är en gemenskap där varken pandemier eller fallande börser lyckas stänga dörren.

Nytt franskt styre ska presenteras på onsdag

Frankrikes regering avgår, meddelar det franska presidentämbetet i ett uttalande. Ersättare till... fredag 3/7 18:00

Vi behöver inte springa tills vi spyr.

Ungkrönika Ungkrönika. Jag har ofta svårt att göra saker till hundra procent. När jag spelade innebandy aktivt hade jag en... lördag 4/7 00:00

Kan vi synda utan att förlora frälsningen?

Mot väggen Kan en pånyttfödd kristen synda utan att förlora frälsningen? /Linda