Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria.
Johannesevangeliet 8:32

Världen idag

robban@biggest.se

I Bergspredikan pekar Jesus ut vad det är som kommer att löna sig.

Ledarkrönika · Publicerad 00:10, 9 jan 2020

Så här i början på ett nytt år kan vi fråga oss vad som kommer att vara lönsamt inför det nya året. Ska vi satsa på aktier, på sparande eller på investeringar? Då är det så bra att hämta råd från Bibeln.

I Bergspredikan pekar Jesus ut vad det är som kommer att löna sig. Tre gånger använder han uttrycket: ”Då ska din Far, som ser i det fördolda, belöna dig.” Han pekar ut tre saker som Gud kommer att belöna oss för. Betoningen ligger på att vi ska göra de här sakerna inför honom och inte för att försöka imponera på människor.

Men uppenbart är att de här tre sakerna är sådant som det lönar sig att satsa helhjärtat på.

De tre saker som Jesus lyfter fram i Matteusevangeliets sjätte kapitel är givande, bön och fasta. Han använder uttrycken ”när du ger”, ”när ni ber” och ”när ni fastar”. Han säger inte ”om du ger”, ”om ni ber” och ”om ni fastar”. Det är uppenbart att han tar för givet att det här är något som hans lärjungar ska vara sysselsatta med.

Och hans uttalade löfte är att när vi gör de här sakerna, i ödmjukhet inför Gud, så kommer han att belöna oss. Så i inledningen av 2020 vill jag uppmuntra dig att Gud kommer att belöna dig när du generöst ger, uthålligt ber och disciplinerat fastar.

När ni ger

Gud är vårt stora föredöme när det gäller givande. Ingen har någonsin gett ett så generöst offer som han. Bibeln betonar att han älskade den här världen så högt att han gav oss sin enfödde son. Vi måste nog präglas av en större generositet för att den här världen ska kunna igenkänna oss som barn till den gränslöst generöse Guden.

Låt 2020 få bli ett år när du ger mer än någonsin. Ge generöst av din tid, ditt engagemang, dina talanger och dina pengar. Samla inte skatter på jorden, utan samla skatter i himlen. Gör som Gud: ge, och ge onödigt mycket! Då ska din Far belöna dig.

När ni ber

Den här världen är full av utmaningar, problem och svårigheter. Men Gud har gett oss den fantastiska möjligheten att få bära fram allt det som vi möter inför honom i bön. Jesus lovade också, i Bergspredikan, att om vi ber så ska vi få, om vi söker så ska vi finna och om vi bultar på dörren så ska den öppnas för oss.

Därför behöver bönekammaren vara en välbesökt plats under 2020. Där får vi ta emot bönesvar, finna framkomliga vägar och uppleva att stängda dörrar öppnas. Låt bönens låga få brinna klart under 2020. Då ska din Far belöna dig.

När ni fastar

Tyvärr är biblisk fasta någonting som inte praktiseras speciellt mycket i våra församlingar. Det har kommit att bli något slags överkurs för några få litet extra fanatiska lärjungar. Därför skulle jag vilja göra profeten Joels ord till mina: ”Blås i basun på Sion, pålys en helig fasta, utropa en helig sammankomst.”

Det pågår en kamp om vår nations framtid. Jesus har gjort det klart för oss att ibland kan vi bara fördriva mörkrets makter genom bön och fasta. Jag upplever starkt att vi skulle behöva mobilisera Guds folk i Sverige till en förnyad fokusering på fasta.

Låt 2020 få bli ett år då du överlåter dig till disciplinerad fasta. Då ska din Far belöna dig.

Och hans belöning överträffar vida våra insatser.

I inledningen av 2020 vill jag uppmuntra dig att Gud kommer att belöna dig när du generöst ger, uthålligt ber och disciplinerat fastar.

Rekordmånga säkerhetshot bland asylsökande

Samhälle. Antalet personer som söker uppehållstillstånd och som Säpo bedömer som säkerhetshot nästan trefaldigades i fjol. Enligt Migrationsverket beror det på...
Senaste nytt
Mest lästa just nu

Utstött – men pånyttfödd

Missionsglimten Jag är helt omtumlad av mötet med Alamak! Hon är strax över tjugo år och bor i ett av Asiens tuffaste länder. I dag står hon utanför sin...