Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

robban@biggest.se

Glöm inte bort att det finns en ren källa som inte Fienden kan komma åt.

Ledarkrönika · Publicerad 00:00, 2 apr 2020

I den här märkliga tiden är det en sådan tillgång att få söka tröst och styrka i Bibeln. Vi vet att vi inte är den första generationen i världshistorien som har mött svårigheter. Tvärtom. Vi vet också att så många har funnit tröst och styrka i Guds eviga ord.

I Psalm 46:2 läser vi: ”Gud är vår tillflykt och styrka, en hjälp i nöden, väl beprövad.” När det inte finns någon annanstans att ta sin tillflykt, då kan vi alltid ta vår tillflykt till Gud. När det inte finns någon annan att hämta styrka från, då kan vi alltid hämta styrka hos Gud. När det inte finns någon annan hjälp i nöden, då kan vi alltid vända oss till honom.

Han är en hjälp i nöden, väl beprövad. Jag tycker om det där uttrycket, ”väl beprövad”. Under vår långa historia är det oändligt många män­niskor som har tagit sin tillflykt till Gud och fått hjälp i sin nöd.

Jag lyssnade på en lysande undervisning av Micael Nilsson, pastor i Tabernaklet i Göteborg. Han berättade att den här psalmen, med största sannolikhet, har sin bakgrund i 2 Kungaboken kapitel 18 och 19. Situationen är den att den mäktige assyriske kungen, Sanherib, har intagit Israels rike. Han har nu gett sig i kast med att också inta Juda rike. Alla befästa städer där har fallit, och målet är nu att också inta Jerusalem.

Jerusalem var ju inte byggd vid någon flod, och därför tänkte man att man skulle torka ut staden. Men det man inte visste var att kung Hiskia hade huggit ut en 530 meter lång tunnel, genom berget, som band samman Gihonkällan med Siloamdammen. Det gjorde att det fanns ett stilla vattenflöde som betjänade folket. Det fanns en underjordisk ström som gav vatten till Guds stad.

I Psalm 46:5–6 läser vi: ”En ström går fram med flöden som ger glädje åt Guds stad, den Högstes heliga boning. Gud bor där inne, den vacklar inte. Gud hjälper den när morgonen gryr.”

Där inne fanns också en kung som bad till Gud. När morgonen grydde hade Herrens ängel slagit ut den assyriska armén och Sanherib drog sig undan. Det är i tacksamhet över denna händelse som Koras söner skriver Psalm 46. Gud hade visat sig vara sitt folks tillflykt och styrka, en hjälp i nöden, väl beprövad.

Jag inser att det är många av oss i den här tiden – inte minst ni äldre, ni som är sjuka eller ni som av andra anledningar befinner er i en riskgrupp – som kan identifiera er med Israels barn i den här situationen. Ni sitter instängda och rörligheten är begränsad. Runt omkring er kan ni höra hotfulla röster.

Men glöm inte bort att det finns en ren källa som inte Fienden kan komma åt. Det finns en andlig underström som, genom den helige Ande, går från Guds kärleksfulla hjärta till ditt, kanske oroliga, hjärta.

Följ konung Hiskias exempel: Be till den Högste. Vägen till hans mottagning är alltid öppen. Och drick av det Andens livgivande vatten som stilla strömmar från Guds klara källa. Det kommer en morgon när också den här fienden kommer att vara besegrad.

Gud bodde med sitt folk i Jerusalem. Gud bor där inne hos dig i din karantän. Låt oss be och hålla ut. Det kommer så småningom att gry en ny morgon. För vår Gud får alltid det sista ordet.

Låt oss be och hålla ut. Det kommer så småningom att gry en ny morgon. För vår Gud får alltid det sista ordet.

Professor: Coronaviruset perfekt anpassat för människor

Corona. Nya, preliminära forskningsresultat visar att det coronavirus som orsakar covid-19 verkar vara... torsdag 4/6 16:50

Tveksam metod bakom Sveriges Pisa-resultat

Utbildning. Sveriges resultat i den internationella jämförelsen Pisa har förbättrats rejält mellan mätningarna... torsdag 4/6 14:48

Självbestämmande enligt folkrätten är något man förtjänar

Israelkommentar Självbestämmande i enlighet med folkrätten ges till ett folk/nation som har en distinkt historia,... torsdag 4/6 00:10

Samtal om Gud under en Uber-färd

Missionsglimten Jordanien Det är en Uber. Alltså inte en vanlig gul taxi. Gul taxi innebär bönematta fastkilad i bildörrens... torsdag 4/6 00:00

Kyrklig profil erkänner sexköp

Brott. En man som varit aktiv i den frikyrkliga sfären har utretts av polisen för brott mot sexköpslagen... torsdag 4/6 10:37