Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför Människosonen.
Lukasevangeliet 21:36

Världen idag

Det räcker inte med att säga att man inte är troende.

Ledarkrönika · Publicerad 00:00, 30 jan 2020

När någon uttrycker åsikten att de inte tror på Gud, brukar jag ibland fråga viken Gud de inte tror på. När jag väl fått beskrivning brukar jag hålla med dem, ”Jag tror inte på den guden heller.”

När väl samtalet går vidare och jag beskriver vilken Gud jag tror på blir ofta förvåningen stor, eftersom många vardagsateister tycks leva med en diffus uppfattning om att kristna tror på en kunskapsluckornas Gud. Det vill säga en Gud som efterhand krymper ju mer vetenskapen kan förklara universum.

Ingenting kan vara mer fel. Sanningen är den att ju mer vetenskapen tränger in i livets olika beståndsdelar, desto mer häpen och komplex blir den verklighet som framträder. Samma sak gäller förståelsen av universums tillkomst, naturlagarnas oerhörda exakthet och alltings uppbyggnad. Vetenskapen tränger inte undan frågan om Skaparen utan får den, tvärtom, att bli alltmer relevant.

Det räcker inte med att säga att man inte är troende. Alla är troende. Frågan är bara vad vi sätter vår tro till. Alla har bevisbördan utifrån sin uppfattning. Ateisten måste argumentera utifrån sin position att endast materia existerar.

I stället för att diskutera om Gud finns borde den grundläggande frågan handla om vad som bäst beskriver den verklighet som finns: ateismen eller teismen. Det räcker inte med att säga: ”Jag tror inte på en Skapare”, när man finner ett oerhört komplext skapelseliknande universum och ett ofattbart myller av liv på denna planet.

En icke-tro svarar inte på frågan hur något som uppenbart existerar kan finnas över huvud taget, och än mindre varför någonting fungerar så perfekt. Och så vackert. 

Materialismens ”trospredikanter” har en diger uppgift att förklara sin världsbild när det kommer till de stora frågorna. Varför finns materia över huvud taget? Hur kan något komma från inget? Varför är det universum som vi kan observera så exakt finjusterat? Varför är naturkonstanterna så perfekta?

Hur kan logikens lagar, som i sig själva inte är materiella, ha kommit till? Hur kan matematikens lagar, som i sig själva inte är materiella, ha uppstått? Hur kan liv ha uppstått från icke-liv? Varför kan människan tänka abstrakt och observera och resonera om allt detta? Hur kan moral uppstå i ett endast materiellt universum? Fler frågor finns.

När man läser försöken att besvara dessa frågor utifrån enbart materialiska argumentationer blir man häpen. Vem sade att ateister inte är troende? Här finns de riktigt troende, som verkligen kan flytta berg med kreativa teorier.

Med logiska argumentationer försöker man förklara saker och ting, men varifrån kommer logikens lagar? Logikens lagar är immateriella och oföränderliga. De fysiska tingen förändras, men inte logiken. Att med logik försöka förklara logikens uppkomst är ett cirkelresonemang. Detta är ett dilemma för den materialistiska filosofin. Varför existerar logikens lagar över huvud taget?

Åter till mitt samtal med min ateistiskt troende vän. Nej, jag tror inte på kunskapsluckornas gud. Jag tror på en självexisterande, oändlig, immateriell, allsmäktig, allvetande och oföränderlig Skapare. En Gud som i Jesus Kristus blivit personlig. 

It makes sense.

Vetenskapen tränger inte undan frågan om Skaparen utan tvärtom får den att bli alltmer relevant.

Kyrkor lyfts fram när ryska män lever allt längre

Nyheter Ryssland. De ryska männens medellivslängd har ökat med tio år sedan 2003. En stor del av förklaringen handlar om minskad alkoholkonsumtion, enligt ett inslag i...

Om en man har flera fruar och blir frälst – hur gör man då?

Mot väggen Många personer i Gamla testamentet hade flera fruar, hur ska man se på det? Var det vanligt även på Nya testamentets tid? Och vad händer när en...

Michael W Smith kommer till Sverige i sommar

Musik. En av kristenhetens största artister – Michael W Smith – kommer till Sverige i sommar. Smith kommer att uppträda både på Torpkonferensen och...

Pengar att spara på rätt bredband

Vardag Bredbandspriserna sjönk marginellt förra året. Men det finns pengar att spara. Prisskillnaderna mellan operatörerna är fortfarande stora.

Vad gör jag åt min självupptagna väninna?

Familjefrågan Jag har en väninna som bara talar om sig själv när vi ses. Hon frågar inte ett dugg om mig. Jag blir så trött varje gång vi har träffats för att allt...

Om en man har flera fruar och blir frälst – hur gör man då?

Mot väggen Många personer i Gamla testamentet hade flera fruar, hur ska man se på det? Var det vanligt även på Nya testamentets tid? Och vad händer när en...

Med musik till alla folk

Missionsglimten På söndagkvällen klockan 23, efter läggdags för en trött småbarnsförälder, ringer telefonen. ”Vi kan spela in Paul Clement, en av Tanzanias största...

Vad gör jag åt min självupptagna väninna?

Familjefrågan Jag har en väninna som bara talar om sig själv när vi ses. Hon frågar inte ett dugg om mig. Jag blir så trött varje gång vi har träffats för att allt...

Min fru lämnade mig för en annan man, hur går jag vidare?

Familjefrågan Min fru lämnade mig för en annan man för tre år sedan. Vi hade varit gifta i 22 år. Jag har mått väldigt dåligt sedan dess och anklagar mig själv....